Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

Uroczystości w przeddzień Święta WP

W niedzielę, 14 sierpnia, w przeddzień Święta Wojska Polskiego, odbyły się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 96. rocznicy Bitwy Warszawskiej, w których uczestniczył minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.O godz. 10.00 szef MON wziął udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych w Ossowie, m.in. w modlitwie przy Krzyżu Pamięci ks. Ignacego Skorupki oraz przy Pomniku ks. Skorupki, odsłonięciu popiersia gen. Tadeusza Buka, gen. Kazimierza Gilarskiego i adm. Andrzeja Karwety (Polana Dębów Pamięci), uroczystej mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej oraz Apelu Poległych i złożeniu wieńców na Cmentarzu Bohaterów 1920 roku.

- Dzisiaj, w towarzystwie rodzin, składamy hołd poprzez odsłonięcie kolejnych popiersi tych, którzy polegli, których dramat smoleński wziął na zawsze z tej ziemi, a którzy swoją służbą, walką, determinacją, tym przekonaniem, że żołnierz polski zawsze służy Bogu i ojczyźnie, tym wszystkim położyli pieczęć na swoim losie - powiedział minister Antoni Macierewicz podczas uroczystości w Ossowie.

Uroczystości w Ossowie - galeria

W Warszawie o godz. 15.00 przed Grobem Nieznanego Żołnierza minister obrony narodowej Antoni Macierewicz wręczył wyróżnienia i medale żołnierzom i pracownikom cywilnym wojska. Podczas uroczystości wyróżnieni zostali żołnierze i oddziały wojskowe wpisaniem ich zasług i osiągnięć do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego”. Wśród wyróżnionych było także troje powstańców warszawskich, którym minister Macierewicz wręczył akty mianowania na stopień porucznika. Wręczone zostały również odznaki tytułu honorowego „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej”.

- Nie byłoby niepodległości Polski bez żołnierzy 1920 roku - powiedział podczas uroczystości minister Macierewicz.

Zwracając się do powstańców warszawskich, którzy otrzymali awanse szef MON powiedział, że są oni - łącznikiem z tymi żołnierzami, którzy pod Warszawą odparli nawałę bolszewicką, którzy sprawili, że Polska jest niepodległa.

- Choć wiele zawdzięczamy wielkiej pracy politycznej Romana Dmowskiego podczas konferencji wersalskiej i wiele zawdzięczamy różnym sojusznikom, to nie byłoby Polski niepodległej na mapie, gdyby nie żołnierze 1920 roku. Nie byłoby Polski niepodległej na mapie, gdyby nie bohaterski czyn księdza Skorupki. Nie byłoby Polski niepodległej na mapie, gdyby nie geniusz Józefa Piłsudskiego - powiedział Antoni Macierewicz.

- Dla nich - podkreślił minister - niepodległość była najważniejsza. -To jest głównym przesłaniem, które dzisiaj żołnierz polski, polska armia przedkłada i mówi do narodu: pamiętajcie, nie ma rzeczy ważniejszej niż niepodległość państwa polskiego. Nic więcej nie będzie mogło być zrealizowane, nic nie będzie mogło być osiągnięte, nic nie będzie mogło być odbudowane, jeżeli nie będzie niepodległego państwa polskiego - podkreśił minister. Jak dodał, to jest testament, jaki otrzymaliśmy od żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej.

Zwracając się do wyróżnionych i awansowanych żołnierzy, minister powiedział, by pamiętali oni, że ciąży na nich wielki obowiązek i wyzwanie - tych żołnierzy, którzy przed 96 laty rzucili swój życia los na stos.

- W każdym momencie swojej służby musicie sobie przypominać, że jesteście żołnierzami Wojska Polskiego. Nie ma chwalebniejszego zajęcia, nie ma rzeczy istotniejszej, jak służyć własnej ojczyźnie życiem i bronią, jak służyć zgodnie z najwyższymi wartościami Bóg, honor i ojczyzna - podkreślił szef MON.

Dodał, że rząd zawsze będzie dążył do tego, by armia była jak najsilniejsza, jak największa i jak najskuteczniejsza. - Ale równocześnie to ma być taka armia, której żołnierze są wzorem najwyższych wartości ludzkich i narodowych. Żołnierze muszą potrafić nie tylko walczyć, ale być zdolnymi w życiu codziennym swoją służbą i swoim zdeterminowaniem pomóc każdemu innemu, być tymi, którzy są zawsze na pierwszej linii działania na rzecz człowieka i Ojczyzny" - podkreślił minister.

Nawiązując do ustaleń szczytu NATO w Warszawie Antoni Macierewicz podkreślił, że już za kilka miesięcy w Polsce znajdą się wojska z innych państw Sojuszu. - Stało się to także dzięki Wam, dzięki Waszej służbie, dzięki Waszym zdolnościom, dzięki Waszemu wysiłkowi - powiedział minister do żołnierzy.

Dziś na stopień porucznika zostali mianowani uczestnicy powstania warszawskiego:

- ppor. Ewa Jeglińska – łączniczka pułku „Baszta”;
- ppor. Barbara Otwinowska – łączniczka, starszy strzelec;
- ppor. Jerzy Oględzki – batalion „Gozdawa”, brał udział w walkach na Woli, Powązkach i w Śródmieściu.

Podczas uroczystości minister obrony narodowej Antoni Macierewicz wyróżnił wpisaniem zasług do Księgi Honorowej Wojska Polskiego:

- za szczególne osiągnięcia w dowodzeniu i realizacji zadań na rzecz Dowództwa Generalnego RSZ oraz Wojsk Specjalnych pułkownika Mirosława KRUPĘ, dowódcę Jednostki Wojskowej NIL  im. gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa „NILA” w Krakowie;

- za szczególne osiągnięcia w działalności naukowej, dydaktycznej i szkoleniowej pułkownika dr. hab. Piotra PŁONKĘ,  szefa Sztabu Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej w Warszawie;

- za szczególne zaangażowanie w wykonywanie zadań inżynieryjnych oraz na rzecz poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych podpułkownika Artura GRUSZCZYKA dowódcę batalionu pontonowego  2 Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego w Inowrocławiu;

- za szczególne osiągnięcia w działalności orkiestr wojskowych oraz twórczość muzyczną i kompozytorską na potrzeby Sił Zbrojnych RP starszego chorążego sztabowego  Grzegorza DUCHNOWSKIEGO zastępcę Kierownika Sekcji Orkiestry Reprezentacyjnej WP w Warszawie;

- za wybitne osiągnięcia w szkoleniu i promowaniu wizerunku żołnierza Wojska Polskiego kaprala Łukasza PIOTROWSKIEGO  dowódcę drużyny ochrony i regulacji ruchu kompanii dowodzenia  15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu;

- za szczególne osiągnięcia w dowodzeniu oraz podczas pełnienia służby poza granicami państwa pułkownika Adama SŁODCZYKA dowódcę 10 Opolskiej Brygady Logistycznej im. płk. Piotra Wysockiego w Opolu;

- za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych oraz podczas pełnienia służby poza granicami państwa majora Zbigniewa CABAŁĘ zastępcę szefa sztabu  Dowództwa 21 Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty – Spiechowicza;

- za szczególne osiągnięcia podczas pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa kapitana Macieja PAULA  oficera łącznikowego – tłumacza 12 Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera w Szczecinie;

- za męstwo i odwagę wykazane podczas VII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie młodszego chorążego Przemysława WÓJTOWICZA starszego instruktora  1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie – Wesołej;

- za męstwo i odwagę wykazane podczas wykonywania zadań służbowych w strefie działań bojowych  młodszego operatora, kierowcę sekcji minowania i rozminowania  Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu .

Wpisaniem do Księgi Honorowej Wojska Polskiego wyróżnione zostały także jednostki wojskowe:

- Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu;
- 31 Baza Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu – Krzesinach;
- 2 Mazowiecki Pułk Saperów w Kazuniu Nowym;
- Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu.

Ponadto szef MON wręczył żołnierzom awanse na wyższe stopnie wojskowe, wyróżnił 24 żołnierzy tytułem honorowym „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej”, a także wręczył żołnierzom i pracownikom wojska Medale "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny"  oraz "Za  Zasługi dla Obronności Kraju".

Uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza - galeriaPo południu dyrektor Gabinetu Politycznego Bartłomiej Misiewicz złożył kwiaty przed pomnikami żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej, którzy bronili wolności Ukrainy i Polski - 1918-1919. Pomniki znajdują się na cmentarzu prawosławnym na warszawskiej Woli, gdzie mieści się także kwatera z grobami poległych żołnierzy ukraińskich.

Złożenie kwiatów przed pomnikami żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej - galeria

O godz. 19.30 dyrektor Bartłomiej Misiewicz wziął udział w uroczystości z okazji 96. rocznicy Bitwy Warszawskiej, która odbyła się przy Pomniku Żołnierzy 1920 roku na cmentarzu parafialnym przy ul. Bandurskiego w Markach. W trakcie uroczystości odbył się Apel Pamięci Oręża Polskiego zakończony salwą honorową, delegacje złożyły wieńce przed pomnikiem. Uroczystość zakończyła ceremonia zapalenia białych i czerwonych zniczy na żołnierskiej mogile 1920 roku.

Uroczystości z okazji 96. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Markach - galeria

O godz. 20.00 minister Antoni Macierewicz weźmie udział w uroczystym Apelu Pamięci, który odbędzie się przed Pomnikiem Poległych 1920 r. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

- Czcimy dziś pamięć tych, którzy polegli w wojenie 1920 roku. Mówimy 1920 roku, bo wówczas doszło do zasadniczego przełomu. (…) W dniach 14 – 18 sierpnia, po obronie pod Radzyminem i Ossowem doszło do przełamania natarcia bolszewickiego a następnie rozgromienia armii bolszewickich. (…) armii, które zgodnie z rozkazem ich wodza miały przynieść Polsce śmierć, zniszczenie, pożogę i wynarodowienie. To po trupie polskim oddziały bolszewickie chciały maszerować dalej, do Niemiec. Do Niemiec, gdzie rewolucja sowiecka była spodziewana, gdzie czyniła postępy. To miało dać sowietom władzę w Europie, a w perspektywie na całym świecie. To, co się działo później, to co mogliśmy obserwować w roku 1945 miało się dokonać już w 1920 roku. Europa miała być bolszewicka, świat miał być bolszewicki. Wydawało się, że nic nie jest w stanie tego powstrzymać. Wydawało się, że nie tylko Polska, Węgry, Gruzja i państwa kaukaskie, ale cała Europa stoi przed sowieckimi wojskami otworem. Naprzeciwko temu stanął polski żołnierz, naprzeciwko temu stanął polski Sztab Generalny, naprzeciwko temu stanął naród polski. Ale trzeba w tym momencie też powiedzieć o tych, którzy przeciwstawili się wówczas ogólnemu prądowi – o naszych sojusznikach z Francji, o lotnikach amerykańskich, o żołnierzach ukraińskich i białoruskich. Trzeba o tym pamiętać, bo żołnierz polski walczył osamotniony, ale nie sam. Chwała i wdzięczność tym, którzy byli wówczas z polskimi wojskami. Bolszewizm został dzięki temu odparty. Europa dzięki temu po dzień dzisiejszy cieszy się bezpieczeństwem od sowieckiej zarazy. Polska i pozostałe kraje Europy środkowej i wschodniej zostały jednak porzucone. I przez następnie kilkadziesiąt lat musiały walczyć o swoją niepodległość. O tym też zawsze musimy pamiętać.  (…) Ale dzisiaj pamiętamy także o ich następcach, o tych którzy walczyli z bronią w ręku w 1939 roku, o tych którzy walczyli w powstaniu warszawskim, o tych którzy nie złożyli broni choć często im tak kazano. (…) Trzeba też pamiętać o tych, którzy polegli w Katyniu strzałem w tył głowy. I o tych, którzy lata później w 2010 roku,  polegli, lecąc by oddać hołd ofiarom sowieckiego ludobójstwa. By oddać hołd i by powiedzieć całemu światu o cenie, jaką naród polski płacił za bezpieczeństwo Europy. Nigdy wojsko polskie, nigdy żaden polski żołnierz, nie zapomni o ofierze krwi prezydenta Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Kaczorowskiego,  szefa Sztabu, szefów wszystkich rodzajów sił zbrojnych. To jest nasz żołnierski, obywatelski i polski obowiązek, z którego nikt nas zwolnić nie może – mówił w swoim wystąpieniu minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

Podczas uroczystości przed pomnikiem oraz na mogiłach żołnierzy poległych w latach 1919-1920 zostały zapalone znicze.

http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/uroczystosci-w-przeddzien-swieta-wp-j2016-08-14/
Tags: défence, empire du mal, occupation par les russes, pologne
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments