May 26th, 2019

Польша 2

Skandaliczna profanacja i kpiny z katolickich tradycji na Trójmiejskim Marszu RównościPodczas Trójmiejskiego Marszu Równości, z udziałem i pod patronatem prezydent Gdańska, doszło do skandalicznej profanacji katolickiej procesji i Najświętszego Sakramentu.

W sobotę w Gdański odbył się kolejny już Trójmiejski Marsz Równości, organizowany przez środowiska LGBT. Odbył się pod hasłem „Miłość może tylko łączyć”, co było nawiązaniem do marszu z 2017 roku, który otworzył zamordowany w styczniu br. prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Tegoroczne wydarzenie objęła patronatem jego następczyni, prezydent Aleksandra Dulkiewicz, a organizatorzy otwarcie mówili, że chcą m.in. upamiętnić Adamowicza. Podczas przemówienia na początku przypomniała o swoim poprzedniku, a także podkreśliła, że „w Gdańsku nie ma miejsca na przejawy nienawiści”.

Poza prezydent Dulkiewicz, a także wdowy po Adamowiczu, w marszu wzięli udział m.in. radni Koalicji Obywatelskiej. Pochód przeszedł ulicami miasta na plan na terenie postoczniowym, gdzie zorganizowano „tęczowy piknik”.

Collapse )
Евросоюз

Европейский союз выбирает депутатов Европарламента

Сегодня, 26 мая, заканчивается четырехдневный избирательный марафон в Европейский парламент.Сегодня, 26 мая, заканчивается четырехдневный избирательный марафон в Европарламент. В последний день голосования на избирательные участки идут жители 21 страны ЕС, включая Польшу. В общей сложности в выборах в Европарламент голосуют 420 млн граждан ЕС.

Всего будут избраны 751 депутат Европарламента с 5-летним сроком полномочий. После выхода Великобритании из ЕС состав Европарламента сократится до 705 депутатов, в то же время некоторые страны, в том числе Польша, увеличат свое представительство. Поэтому сегодня поляки изберут 52 членов Европарламента с тем, что 52-й из них приступит к своим полномочиям только после выхода Великобритании из ЕС.

Количество депутатов в Европарламенте пропорционально населению каждой страны Евросоюза. Небольшие страны, такие как Мальта, Эстония, Кипр и Люксембург, будут представлять по шесть евродепутатов, больше всего представителей у Германии – 96. В Европарламенте депутаты заседают в многонациональных политических группах, идеологически связанных между собой. Самые крупные из фракций владеют преимуществом при назначении кандидатов на самые важные должности в ЕС.

http://www.radiopolsha.pl/6/137/Artykul/422033
Польша 2

Грузия и Польша в 1918-1921: альянс, который не состоялсяИз моей новой книги "Грузия и международные договоры 1918-1921"

Из содержания предыдущих глав мы видим, что в период между 1918 и 1921 гг. у Грузии, увы, отсутствовали какие-либо основания для восторгов по поводу наличия реальных союзников, способных и готовых оказать ей действенную помощь в деле укрепления независимости и защиты территориальной целостности. Однако, был один потенциальный партнер – Польша, который был вполне готов стать в перспективе более-менее надежным военным и политическим союзником возрожденного грузинского государства. Симпатии польских лидеров к Грузинской Республике были, возможно, продиктованы тем, что в течение указанного периода обе нации были вынуждены решать весьма похожие стратегические проблемы: Суверенитет Грузии находился под угрозой со стороны России и Турции, а Польша пребывала в состоянии острого конфликта с Россией и Германией.

Здесь можно вспомнить, что поляки и грузины искали союза друг с другом против Оттоманской империи еще в XV веке, когда грузинский король Константин II отправил посольство в Речь Посполиту для проведения переговоров с Великим Князем Литовским Александром I Ягеллоном. В конце XVII столетия польский король Ян III Собеский снарядил в Грузию специальную миссию во главе с опытным польским дипломатом грузинского происхождения Богданом Гурдзецким. Однако, процесс сближения между Польшей и Грузией был прерван в конце XVIII – начале ХIХ вв., когда обе страны были разделены между более сильными соседями, а большая часть их территорий аннексирована Российской империей.

Collapse )
Польша 2

26 maja w Historii Kresów

Bitwa pod Korsuniem. Fragment obrazu nieznanego malarza
. Fragment obrazu nieznanego malarza

1648: w wyniku nieudolnego dowodzenia wojska polskie poniosły klęskę w bitwie z Kozakami i Tatarami pod Korsuniem.

7-tysięczna armia polska dowodzona przez hetmanów Mikołaja Potockiego i Marcina Kalinowskiego stanęła pod Korsuniem warownym obozem i została zaatakowana przez 20-tysięczne siły kozacko-tatarskie pod dowództwem Bohdana Chmielnickiego i Tuhaj-beja.

Już po pierwszym starciu hetman zrozumiał, że tej bitwy nie wygra i aby uniknąć ostatecznej porażki zarządził odwrót. Niestety, silny oddział kozacki pod wodzą Maksyma Krzywonosa przygotował zasadzkę w wąwozie. Polskie działa i tabory wpadły w wykopane głębokie rowy, a na zdezorganizowane polskie wojsko uderzyli z obu stron. Ocalało tylko 650 Polaków. Cała reszta poległa lub dostała się do niewoli, schwytani zostali także obaj polscy hetmani.

Wiele przyczyn złożyło się na tę klęskę: hetman Potocki nie miał zbyt dużego doświadczenia, a w dodatku dowodził w stanie nietrzeźwym. Z kolei hetman był krótkowidzem – nie widział dalej niż na 250 metrów. I na domiar złego obaj byli ze sobą skłóceni…

1339 – zmarła Aldona Anna Giedyminówna – królowa Polski, żona Kazimierza Wielkiego, córka Wielkiego Księcia Litwy Giedymina. Urodzona ok. 1310 r.

Collapse )
Польша 2

Ukraiński konsul: ponad milion Ukraińców może starać się o polskie obywatelstwoKonsul generalny Ukrainy twierdzi, że Polska wydała już Ukraińcom ponad milion dokumentów uprawniających do ubiegania się o polskie obywatelstwo. Należący do niemieckiego właściciela „Dziennik Polski”, wzywa do masowego rozdawania polskiego obywatelstwa Ukraińcom. „Ukraińcy zostaną Polakami. Ilu? Milion, dwa miliony?” – pyta należący do Verlagsgruppe Passau dziennik.

W Krakowie na Uniwersytecie Ekonomicznym odbyła się w tym tygodniu debata o imigrantach w Krakowie i Małopolsce oraz ich integracji. Zorganizowano ją w ramach unijnego projektu Taskforcome, służącego wspieraniu integracji cudzoziemców.

W debacie uczestniczył m.in. Oleg Mandiuk, konsul generalny Ukrainy w Krakowie, według którego Polska wydała już Ukraińcom ponad milion dokumentów, które dają im prawo do ubiegania się o polskie obywatelstwo po upływie roku.

– Polska wydała Ukraińcom ponad milion kart Polaka. To znaczy, że oni po roku mogą stać się polskimi obywatelami – cytuje Mandiuka „Dziennik Polski”. Dyplomata zaznaczył, że jak każde państwo, Ukraina nie jest zainteresowana emigracją, „ale jesteśmy realistami i wiemy, że wielu tych, którzy wyjechali z powodu wojny z Rosją oraz niskich zarobków, chce zostać w Polsce”. Podkreślił, że dla państwa ukraińskiego najważniejsze jest to, by wszyscy ci ludzie mogli zachować i pielęgnować swą tożsamość i kulturę, podobnie jak ma to miejsce na Zachodzie.

Collapse )
Чехия

Правоохранители Чехии массово депортируют украинских нелегаловМинистерство внутренних дел Чехии опубликовало доклад, согласно которому украинские граждане составили более двух третей нелегалов, высланных из страны в 2018 году. Об этом 25 мая сообщил сайт «Vinegret».

По оценке Министерства иностранных дел Украины, каждый месяц на заработки за рубеж выезжают 100 тысяч украинцев. Международный валютный фонд (МВФ) насчитал до трёх миллионов украинцев, которые работают в других странах.

«В прошлом году полиция по делам иностранцев Чехии задержала 4992 нелегальных мигрантов, что на 254 человек больше по сравнению с 2017 годом», — приводит данные чешских правоохранителей издание.

По информации МВД Чехии, подавляющее большинство иностранцев ранее въехали в страну на законных основаниях, однако позже были уличены в нарушении установленных сроках пребывания. При этом среди всех задержанных нелегалов преобладали украинцы — 1470 человек.

Collapse )
Чехия

Festiwal Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czechach [+video]W Trzyńcu na Zaolziu odbył się w sobotę Festiwal Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Wypełniony został występami zespołów tanecznych, muzycznych i wokalistów.

Festiwale PZKO mają długą tradycje i organizowane są właściwie od narodzin organizacji – pierwsza tego typu impreza odbyła się w 1947 r. w Czeskim Cieszynie. Tegorocznych festiwal zorganizowano w Trzyńcu. Główna część występów odbyła się w trzynieckiej Werk Arenie, gdzie rozpoczęto festiwal od odśpiewania hymnów Polski i Czech, a także specjalnego utworu czego dokonał zespół połączonych polskich chórów z Zaolzia zebrany pod hasłem „Białoczerwony kraj” pod batutą Aleksandry Zeman.

W czasie festiwalu występował zespół pieśnie i tańca PZKO odtwarzający bogaty i zróżnicowany folklor polskich mieszkańców Zaolzia. W tej samej kategorii występowali też prestiżowi goście z Polski, w postaci Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Układ choreograficzny przedstawił posiadający długą tradycję Artystyczny Zespół Gimnastyczny „Gimnaści” tworzony przez działaczy PZKO z koła w Wędryni. Po nich wystąpił cały szereg zespołów folklorystycznych, które pozostają popularnymi inicjatywami w lokalnej społeczności.

Collapse )
Грузия

Грузия отмечает День независимости

Грузия сегодня отмечает главный национальный праздник — День независимости.Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.

Сегодня улицы разных городов, аэропорты и вокзалы будут украшены государственными флагами. По случаю праздника культурные, спортивные и развлекательные мероприятия пройдут в Тбилиси, Телави, Озургети, Поти, Зугдиди, Амбролаури, Ахалкалаки, Гори, Ахалцихе, Кутаиси, Марнеули, Батуми, а также на грузино-российской границе — на ТПП «Казбеги».

Запланированы выставки, винные дегустации, ярмарки, театральные представления и концерты, участие в которых примут известные в Грузии исполнители.

Collapse )
Грузия

Грузию поздравляют

Елизавета Вторая поздравила Грузию с Днём независимости

Королева Соединенного Королевства Елизавета II поздравляет президента и население Грузии с Днем независимости.

Информацию распространяет посольство Великобритании.

«Её Величество, королева Елизавета Вторая поздравляет президента Грузии и её народ с Днем независимости», — говорится в заявлении опубликованном посольством Великобритании.

С большой радостью поздравляю с национальным праздником и желаю населению Грузии счастья и успеха», — пишет королева.

Посольство США поздравило Грузию с Днём независимости

Посольство США в Грузии поздравляет с Днем независимости страны.

«Радость тебе, великий Илья, сбылась твоя мечта!». Эти слова 26 мая 1918 года были сказаны обществом под руководством Власа Мгеладзе, собравшимся у могилы Ильи Чавчавадзе. В честь независимости Грузии они ударили в колокола с колокольни Мтацминда. Поздравляем с Днем независимости, Грузия!», - говорится в поздравительном письме.

Collapse )
Грузия

17 граждан России опротестовали российскую оккупацию в Атоци25 мая, накануне Дня независимости, 17 граждан России приехали на линию оккупации в селе Атоци, чтобы своими глазами увидеть, как российские власти метр за метром стараются продвигать так называемые границы. Как отметил организатор акции - представитель фонда «Свободная Россия» и автор проекта «Пограничная ZONA» Егор Куроптев: «среди посетивших линию оккупации россиян были активисты, блогеры и обычные люди, которые выбрали Грузию, как безопасное место, где каждый может жить и дышать свободно».

Участники поговорили с лидером антиоккупационного движения Давидом Кацарава, который рассказал гостям о похищениях, патрулировании и о том, как Кремль год за годом старается оккупировать все больше грузинской земли.

В своем видео обращении Егор Куроптев сказал, что это было очень важно для него и других россиян поздравить Грузию именно с линии оккупации.

Полный текст обращения:

Collapse )
Польша 2

Гидрологическая обстановка на юге Польши стабилизируется

В главной комендатуре Государственной противопожарной службы сообщили, что гидрологическая обстановка на юге Польши стабилизируется.Пресс-секретарь главного коменданта Государственной противопожарной службы Павел Фронтчак сообщил, что гидрологическая обстановка на юге Польши стабилизируется.

«За последние сутки спасатели совершили очередные 700 выездов. Стоит, однако, напомнить, что еще несколько дней назад спасатели реагировал до 4 тыс. раз в сутки. Больше всего выездов было совершено в Малопольском, Подкарпатском и Свентокшиском воеводствах», - отметил Павел Фронтчак.

Он добавил, что большая часть выездов была связана с помощью гражданам в откачке воды из затопленных зданий.

http://www.radiopolsha.pl/6/136/Artykul/422055
Польша 2

ГИК: Голосование на выборах в Европарламент проходит согласно плану

Замглавы Государственной избирательной комиссии сообщил, что голосование проходит беспрепятственно также в районах, пострадавших от наводнений.Голосование на выборах в Европарламент проходит спокойно и согласно плану – все избирательные комиссии были открыты в 7 утра. В ходе пресс-конференции замглавы Государственной избирательной комиссии (ГИК) Веслав Козелевич сообщил, что голосование проходит беспрепятственно также в районах, пострадавших от наводнений.

«Все избирательные участки были открыты в 7 утра. Мы не зафиксировали никаких инцидентов. К счастью, волна наводнений не вызвала пертурбаций, если говорить о зданиях, в которых проходят выборы на юге Польши. Согласно последней информации, необходимости переносить избирательные комиссии в другие места не было», - отметил Веслав Козелевич.

В то же время в Государственной избирательной комиссии сообщили, что вчера, 25 мая, было зарегистрировано 38 инцидентов, связанных с нарушением избирательного законодательства. В 18 случаях речь шла об ущербе баннеров, а в четырех – об агитации в период предвыборной тишины.

http://www.radiopolsha.pl/6/136/Artykul/422050
Лис

Золотую пальмовую ветвь в Каннах получил южнокорейский режиссёр Пон Джун Хо

Жюри фестиваля, в котором заседал польский режиссер Павел Павликовский, наградило Пона Джун Хо за фильм «Паразит».Золотую пальмовую ветвь 72-го Каннского кинофестиваля получил южнокорейский режиссер Пон Джун Хо. Жюри фестиваля, в котором заседал польский режиссер Павел Павликовский, наградило его за фильм «Паразит», который некоторые критики назвали черной комедией, а другие – триллером с элементами фэнтези.

Это первая награда фестиваля в Каннах для корейского кинематографа. Принимая Золотую пальмовую ветвь, Пон Джун Хо начал было говорить на английском языке, но затем он перешел на корейский, поблагодарив жюри за признание и выразив сожаление, что он не подготовил речь на французском языке. По его словам, он не ожидал такой чести.

Награду за лучшую женскую роль в рамках 72-го Каннского кинофестиваля получила англичанка Эмили Бичем, в то время как лучшим актером был назван Антонио Бандерас за роль в фильме Педро Альмодовара «Боль и слава».

http://www.radiopolsha.pl/6/137/Artykul/422041
Польша 2

Поляки отмечают День матери

Этот особый праздник является выражением любви и уважения к матерям, а также благодарности за усилия, направленные ими на уход и образование своих детей.В Польше отмечают День матери. Этот особый праздник является выражением любви и уважения к матерям, а также благодарности за усилия, направленные ими на уход и образование своих детей.

По случаю праздника президент Польши Анджей Дуда и первая леди Агата Корнхаузер-Дуда поздравили всех матерей. Президентская чета пожелала им радости и улыбок, а также чтобы в их жизни было как можно больше моментов, когда счастье и благодарность детей становятся наградой за труды и заботу матерей.

День матери отмечают в более чем 140 странах мира, хотя и в разное время. В Польше этот праздник отмечают уже 105 лет.

http://www.radiopolsha.pl/6/136/Artykul/422065
Грузия

В День независимости Грузии рекруты и призывники принесли присягу

Рекруты Центра начальной военной подготовки в праздничной обстановке принесли присягу перед Богом и страной. Кроме Тбилиси (288 рекрутов), присягали в 5 локациях (175 рекрутов и призывников) – Зугдиди, Раче, Картли, Душети и в Кварели (всего 463 рекрута и призывника).

Наряду с показательным военным оркестром Национальной гвардии в церемонии приняли участие военнослужащие Сил обороны и подразделения Грузии, которые в последние годы достигли значительных успехов как внутри страны, так и за ее пределами.

Присягу принимала президент Грузии, главнокомандующий Сил обороны Саломе Зурабишвили.

Частью церемонии стало поднятие государственного флага Грузии, который на площадь Свободы внесли военнослужащие ритуальной роты Национальной гвардии.

Был исполнен национальный гимн. Минутой молчания почтили память погибших в борьбе за независимость, территориальную целостность Грузии и в ходе участия в международных миссиях.

https://www.apsny.ge/2019/mil/1558911001.php
Евросоюз

Przeciek wyników wyborów na Słowacji – zwycięstwo liberałów, radykalni nacjonaliści trzecią siłąWybory do Parlamentu Europejskiego na Słowacji odbyły się jeszcze w sobotę. Choć oficjalnie nie podano jeszcze  wyników, słowacka gazeta już je ujawniła.

Powołując się na przecieki, słowacka gazeta „Dennik N” ujawniła wyniki wczorajszego głosowania na Słowacji. Wbrew sondażom zakończyło się one klęską rządzącej Słowacją od 2012 r. partii Kierunek Socjalna Demokracja (Smer). Poparło ją tylko 15,7% głosujących, to jest aż o 8,4 punktów procentowych mniej niż pięć lat temu. Jeśli ten wynik się potwierdzi, oznaczać będzie stratę 1 mandatu w Parlamencie Europejskim. Smerowi zostaną trzy mandaty.

Zwycięzcą słowackich wyborów do PE jest według „Dennika N” liberalna koalicja skupiona wokół Partii Postępowej (PS), na którą zagłosowało aż 20,1% Słowaków. Sukces tej nowej, prounijnej koalicji zbudowany został na kampanii i niedawnym zwycięstwie wyborczym nowej prezydent Słowacji Zuzany Čaputovej, która w marcu pokonała kandydata Smeru. Liberalna koalicja będzie miała 4 mandaty w PE.

Trzecie miejsca zajęła radykalna, nacjonalistyczna Partia Ludowa Nasza Słowacja (L’SNS). Izolowana przez pozostałe stronnictwa, partia Mariana Kotleby zdobyła 12,1% głosów. To aż o 10,4 punktów procentowych więcej niż w poprzednich wyborach. Nacjonaliści będą mieli 2 mandaty w PE.

Collapse )
Литва

В Литве проходит второй тур президентских выборов

В первом туре Ингрида Шимоните с минимальным отрывом опередила Гитанаса Науседу. Оба получили порядка 31% поддержки с разницей в 4 тыс. голосов.В Литве проходит второй тур президентских выборов, в который прошли кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и экономист Гитанас Науседа.

В первом туре Ингрида Шимоните с минимальным отрывом опередила Гитанаса Науседу. Оба кандидата получили порядка 31% поддержки с разницей в неполных 4 тыс. голосов.

Международные комментаторы отмечают, что независимо от результатов выборов, приоритеты Литвы, то есть приверженность Евросоюзу и НАТО, не изменятся.

И Ингрида Шимоните, и Гитанас Науседа неоднократно подчеркивали значение хороших отношений с Польшей. Еще до первого тура оба кандидата заявили, что после вступления в должность пунктом их первого официального визита станет Варшава.

http://www.radiopolsha.pl/6/137/Artykul/422067
Франция

Francja: historyczny rekord frekwencji w wyborach do PEPodczas wyborów do Parlamentu Europejskiego we Francji frekwencja w południe wyniosła 19,3 proc., co oznacza wzrost z 15,7 proc. w 2014 roku. Jest to historyczny rekord.

Siedem państw członkowskich UE głosowało już wcześniej, a wstępne wyniki zostaną opublikowane pod koniec niedzieli, po tym jak reszta państw Unii weźmie udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Partie eurosceptyczne, sprzeciwiające się coraz głębszej integracji europejskiej, mają szanse na zdobycie aż jednej trzeciej miejsc w 751-osobowym zgromadzeniu w Strasburgu

Francja jest lustrzanym odbiciem bitwy w całej Europie.

Macron nazwał wybory „najważniejszymi od 1979 roku, ponieważ Unia stoi w obliczu ryzyka ze strony nacjonalistów pragnących podzielić blok”. Te słowa padły w kontekście antyrządowych protestów tak zwanych „żółtych kamizelek”, które przetoczyły się przez Francję.

„Macron ponownie ośmiela się rzucać nam wyzwanie. Weźmy go za słowo – 26 maja rzućmy mu wyzwanie przy urnach do głosowania!” –

Collapse )
Грузия

Лэри Франгишвили. Трактат... (История Грузии и её русской аннексии)История - очень интересная наука, если, конечно, к ней относиться как к науке, а не теме для фантазирований и фальсификаций.

Пережив нашествия ассирийцев, киммерийцев, скифов, персов, римлян, византийцев, хазаров, арабов и множества других врагов на протяжении тысячелетий, после блестящего расцвета средневекового Грузинского государства в вечно меняющемся мире появились новые обстоятельства, в связи с чем страна подверглась новым нашествиям жадных до чужого пришельцев.

Папа Римский Honorius ("Гонорий") III, организатор Пятого крестового похода против "сарацинов", в своём послании королю Грузии, процветающего тогда и единственного христианского государства в Азии, просил Гиорги-Лаша IV, сына и наследника великой женщины-короля Тамар, принять участие в борьбе европейских крестоносцев за Палестину.

Грузия в то время была сильнейшим государством на всём Кавказе и Передней Азии, контролировавшим территории от Геленджика (правильно: Гален джиха - внешняя крепость) на северо-восточном побережье Чёрного моря до Дарубанди (Дербента) на Каспии и до озера Ван на юге. Денежный доход королей Грузии составлял тогда 4,2 миллиона в переводе на золотые франки 1913 г., что превосходило доходы королей Англии (4 млн), Франции (3 млн), Багдадского халифата (Ирака; 2,9 млн), Персии ( 2,7 млн).

Collapse )