September 1st, 2017

Польша 2

Co MON kupi w 2017 roku? [analiza]


Strzelanie rakietowego systemu HIMARS. Fot. Staff Sgt. Matthew Plew/USAF

Ministerstwo Obrony Narodowej planuje jeszcze w 2017 roku zawrzeć kontrakty na systemy obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła czy artylerii rakietowej Homar, ale też szereg mniejszych umów dotyczących bezzałogowców, pojazdów 4x4 i modernizacji istniejącego sprzętu. Jednocześnie trwa opracowywanie założeń strukturalnych zmian w systemie zakupów, które będą mieć fundamentalne przełożenie na proces modernizacji w dłuższym czasie.

Do najważniejszych umów modernizacyjnych, planowanych przez MON do podpisania w 2017 roku można zaliczyć:

- Program obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła. Zgodnie z założeniami podpisanego w lipcu, niewiążącego memorandum ze stroną amerykańską oferta międzyrządowa (LOA) na pierwszy etap programu obrony powietrznej Wisła ma zostać przekazana jeszcze w tym roku, także w 2017 roku ma nastąpić podpisanie umowy dostawy. W pierwszej fazie tego programu planowane jest pozyskanie dwóch baterii (czterech jednostek ogniowych) z systemem IBCS i pociskami PAC-3 MSE, z dostawą do 2022 roku. Umowa na drugi etap, pozwalająca na pozyskanie łącznie ośmiu baterii w docelowej konfiguracji z radarem dookólnym i pociskami SkyCeptor, ma być podpisana w roku przyszłym. Program Wisła ma fundamentalne znaczenie dla modernizacji polskiej obrony powietrznej i wzmocnienia zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP w ogóle. MON oficjalnie przyznaje, że z Wisłą powiązane są terminy realizacji projektu obrony powietrznej krótkiego zasięgu Narew, zakładany jest transfer technologii. Jednocześnie przebieg Wisły może być determinowany przez prace podejmowane w USA, nad systemem IBCS, czy radarem LTAMDS (w drugim etapie). Ewentualne dalsze opóźnienia w programie Wisła miałyby bardzo poważne skutki dla całościowej modernizacji Sił Zbrojnych RP, dlatego MON jest zdeterminowany aby sygnować umowę zgodnie z planem jeszcze w tym roku. W innej sytuacji plan pozyskania polskiej „tarczy” mógłby ulec po raz kolejny poważnym zmianom, włącznie z rozpoczęciem jej budowy od systemu krótkiego zasięgu Narew. Same negocjacje są jednak trudne, gdyż Polska zakłada pozyskanie perspektywicznego systemu, jak i transfer technologii.

Collapse )
Германия

Ричард Эванс: Крушение Веймара

Originally posted by huse_yin at Ричард Эванс: Крушение Веймара
Оригинал взят у muna_cynepcmap в Ричард Эванс: Крушение ВеймараКоммунистическая партия Германии никогда не оставляла убеждения, что Веймарская республика была буржуазным государством, основной задачей которого являлась охрана капиталистической экономической системы и эксплуатация рабочего класса. Коммунисты надеялись, что капитализм неизбежно рухнет и на смену буржуазной республике придет советское государство наподобие Советской России. Долг коммунистической партии состоял в том, чтобы по мере возможности приблизить это событие.

Программа Националистической партии была заметно более правой, чем ее предшественницы. В ней помимо прочего выдвигалось требование восстановить монархию Гогенцоллернов, ввести обязательную воинскую повинность, проводить сильную внешнюю политику, направленную на пересмотр Версальского мирного договора, возвратить потерянные колонии и укрепить связи с немцами, проживавшими в других частях Европы, особенно в Австрии. В программе говорилось: «Мы отвергаем подрывной негерманский дух во всех формах, берет ли он свои корни из еврейских или других кругов. Мы решительно не приемлем доминирование еврейства в правительстве и общественной жизни, доминирование, которое стало только сильнее после революции».

Collapse )
Польша 2

Wydatki bieżące na obronność w 2018 r. wzrosną dwa razy szybciej niż majątkowe [analiza]


W 2018 roku jedną z pozycji budżetu modernizacyjnych będą zakupy pocisków przeciwpancernych Spike-LR. Fot. kpt. Tomasz Kisiel (CSWRiA Toruń)

W 2018 r. mają wzrosnąć niemal wszystkie pozycje w budżecie MON, ale wydatki bieżące będą rosły dwa razy szybciej niż majątkowe, czyli związane z inwestycjami i modernizacją techniczną sił zbrojnych. Największe procentowo wzrosty obejmą rezerwy celowe, Program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, muzea, misje zagraniczne, uczelnie wojskowe i Służbę Wywiadu Wojskowego. Spadną wydatki na ochronę zdrowia, co zapewne wynika z zakończenia inwestycji.

Przede wszystkim będzie to pierwszy budżet zaplanowany zgodnie z regułą, że wydatki obronne stanowią 2 proc. PKB z roku, na które planowane są wydatki. Do tej pory wciąż obowiązuje zasada, że środki na obronność stanowią co najmniej 2 proc. PKB z roku poprzedniego. W Sejmie jest już projekt, zgodnie z którym od 2018 r. zmienić się ma metodologia naliczania wydatków obronnych, ale wciąż nie jest to obowiązujące prawo. Mimo to budżet państwa na 2018 r. został zaprojektowany już zgodnie z tą zasadą.

Wydatki obronne na 2018 r. zaplanowano w wysokości 44,144 mld zł. Jak co roku lwia część z nich – prawie 40,388 mld zł – znajduje się w części 29 budżetu państwa Obrona Narodowa. Jak łatwo policzyć, w pozostałych częściach budżetu państwa zapisano na obronność nieco ponad 756 mln zł.
Collapse )
Молдова

Молдова депортировала российского генерала вместе с делегацией

Originally posted by voi_ua_3 at Молдова депортировала российского генерала вместе с делегациейВласти Молдовы депортировали из страны членов российской и "югоосетинской" делегаций, которые направлялись на территорию непризнанного Приднестровья. В частности, среди депортированных оказался российский генерал-майор Александр Владимиров.

Как сообщает "Интерфакс" , в так называемом МИД Приднестровья возмутились действиями Молдовы. "Эти действия Республики Молдова свидетельствуют об отказе от обязательств, взятых молдавской стороной в рамках договоренностей переговорного процесса, в частности, протокольного решения "О некоторых аспектах свободы передвижения населения" от 28 февраля 2014 года", – заявили в так называемом МИД Приднестровья.

Издание уточнило, что из Молдовы были депортированы президент Коллегии военных экспертов России, почетный председатель Общероссийского союза кадетских объединений "Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадетов России" генерал-майор Александр Владимиров, делегация "Южной Осетии" во главе с руководителем так называемой президентской администрации Игорем Козаевым и помощник исполнительного директора правления фонда "Русский мир" Всеволод Железнов, а также представитель "Верховного совета" непризнанного Приднестровья в России Ольга Гукаленко.

Детільніше тут
Латвия

*Город солнца* Айварса Звирбулиса

Originally posted by dito777 at post

Латвийский миллионер Айварс Звирбулис реализовал в окрестностях г. Цесис фантастический проект. Выкупив 30000 га леса в холмистой местности, он построил «Город солнца», где действуют особые правила и люди ведут совсем иной распорядок жизни. Согласно условиям проекта, все дома, а их на территории 300, возведены из экологически чистых материалов. За каждым домом закреплен участок от 0,4 до 1,3 га, на котором есть небольшое озеро и лес. Все дома в Аматциемсе оснащены центральной канализацией, проложенной спецтехникой под корнями сосен и елей, высокоскоростным Интернетом и электроэнергией. Обогреваются дома в основном теплом от земли – в каждом доме имеется геотермальный тепловой насос со скважиной 90-100 м, преобразующий энергию земли в теплоэнергию. Этой теплоэнергии круглый год достаточно для обогрева дома и подогрева горячей воды. И только в холодные зимние дни жители прибегают к розжигу камина, которым оснащен каждый дом.

Польша 2

Dziś 78. rocznica wybuchu II wojny światowej. Prezydent Andrzej Duda w Wieliunu

Dziś 78. rocznica wybuchu II wojny światowej. Prezydent Andrzej Duda dotrzymał słowa danego w kampanii wyborczej.O godzinie 4.40 rano rozpoczęły się uroczystości wybuchu II wojny światowej. W tym roku prezydent Andrzej Duda zamiast tradycyjnie na Westerplatte, jak obiecał podczas kampanii wyborczej, pojechał do Wielunia, gdzie 78 lat temu zabrzmiały syreny alarmowe i rozpoczęło się pierwsze bombardowanie polskiego miasta przez Niemców. W ataku niemieckich samolotów bombowych na wieluński szpital Wszystkich Świętych zginęły 32 osoby, zarówno personel, jaki i pacjenci.

Przemawiając w Wieluniu, prezydent mówił właśnie o cywilnych ofiarach tych pierwszy nalotów, ale też całej II wojny światowej.

"Tamten straszny czas sprzed 78 lat, początek największej wojny w dziejach świata, która pociągnęła za sobą najwięcej istnień ludzkich, ma dwa wielkie symbole – oba w naszym kraju – mówił Andrzej Duda.

– Jednym jest Westerplatte – miejsce, gdzie rozpoczęły się pierwsze walki II wojny światowej, miejsce, które jest symbolem bohaterstwa polskiego żołnierza (...), a drugim symbolem jest Wieluń, wasze miasto. Ale ono nie jest symbolem bohaterstwa, ono jest symbolem bestialstwa, niemieckiego bestialstwa, złamania konwencji międzynarodowych, zaatakowania w zdradziecki sposób, bez żadnego ostrzeżenia, bez żadnego uprzedzenia, zwykłych, śpiących ludzi, bombardowania szpitala, zniszczenia obiektów kultu – podkreślił prezydent. Andrzej Duda nie zawahał się porównać ataku na Wieluń, do ataku terrorystycznego, wyraził również nadzieję, że tak straszliwa wojna, która wg. niego była lekcją dla całego świata się nie powtórzy.

Collapse )
Польша 2

Wieluń pierwszą ofiarą wojny totalnej

Bardzo podoba mi się decyzja prezydenta Andrzeja Dudy, aby przypadającą za tydzień rocznicę napaści Niemiec na Polskę obchodzić nie na Westerplatte, ale w Wieluniu.


Prezydent RP Andrzej Duda wita sie z mieszkańcami Gdańska

Jest to pomysł niekonwencjonalny, a jednocześnie mający głębokie znaczenie. Za przyczyną III Rzeszy II wojna światowa miała charakter totalny, co jako pierwsi odczuli wczesnym rankiem 1 września 1939 roku właśnie mieszkańcy tej niewielkiej miejscowości zbombardowanej przez Luftwaffe. Już wkrótce miało się okazać, że ten sposób prowadzenia działań militarnych nie był wyjątkiem, ani tzw. wypadkiem przy pracy, lecz zamierzoną metodą, mającą na celu zabicie jak największej liczby cywilów.

Obrona polskiej składnicy wojskowej na Westerplatte zapisała się złotymi zgłoskami w księdze chwały naszego oręża. Było to jednak normalne starcie dwóch uzbrojonych przeciwników. Wieluń symbolizuje pogwałcenie przez Niemców wszelkich dotychczasowych zasad prowadzenia wojen. Mordowanie ludności cywilnej zdarzało się też, oczywiście, we wcześniejszych epokach, ale nigdy nie przybrało tak masowego i planowego charakteru.

Collapse )
Япония

7 фотографий в альбоме Тацуо Осако, который спасал евреев

Originally posted by grimnir74 at 7 фотографий в альбоме Тацуо Осако, который спасал евреевО том, как японский подданный помогал евреям эмигрировать в США

В начале Второй мировой войны служащий Национальной туристической организации Японии Тацуо Осако помогал европейским евреям бежать от ужасов нацизма. В качестве признательности за помощь они подарили ему свои фотографии, и спустя 70 с лишним лет интернет-группе искателей удалось установить личности четырех людей на этих черно-белых фото.

После нескольких месяцев работы с архивами времен Второй мировой и списками пассажиров морских судов, исследователям удалось наконец-то вынести на свет истории этих 7 людей, которые долгими месяцами добирались до новых земель на поездах и пароходах и буквально чудом избежали гибели. Кроме более-менее известных фактов, искатели также докопались до деталей, которые до этого момента были мало кому известны. Эти поиски пролили свет на роль японцев в спасении евреев и людей других национальностей, бежавших из Европы.

«Только представьте себе тот путь, который они должны были проделать. Это просто невероятно», — говорит Линда Бирнах, чья мать была одной из женщин на этих фотографиях.

Collapse )
США

"Безвиз" между США и РФ усугубляется

Originally posted by zloy_odessit at "Безвиз" между США и РФ усугубляется

Бои между диппредставительствами США и России продолжают вестись по всем направлениям и, честно говоря, Россия в них явно поигрывает. И да, вы правы, речь сейчас идёт именно о требовании США закрыть генеральное консульство России в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке, что уровняет количества консульств обеих стран до трёх.

Что же, ответ Вашингтона на высылку 755 дипломатов и технических сотрудников диппредставительств США из России не заставил себя долго ждать и это отличительная черта нынешней политики Белого дома, которая в этом противостоянии и выводит его вперед.

Посудите сами, ещё в прошлом году США выслали первую партию российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Россия более чем полгода готовила адекватный ответ, если верить заверениям МИД РФ и лишь после подписания Трампом нового закона о санкциях, решилась на изгнание американских дипломатов, при этом связывая его не столько с новыми санкциями, сколько с мерами времен Обамы. Право, смешно, не признавать очевидного и расписываться в своей чудовищной медлительности.

Collapse )

Польша 2

Начало Второй Мировой войны: цветные фотографии вторжения в Польшу

Originally posted by grimnir74 at Начало Второй мировой войны: цветные фотографии вторжения в Польшу

Польша, 1939
Refugees near Warsaw during the 1939 German invasion of Poland. (Sign reads, 'Danger Zone -- Do Not Proceed.')
1939 год. Беженцы под Варшавой во время вторжения Германии в Польшу. (Перед входом на табличке написано: «Опасная зона - Не продолжайте)

1 сентября 1939 года нацистская Германия вторглась в Польшу, а уже 3 сентября 1939 года Англия и Франция объявили Германии войну. (А 17-го к войне на стороне нацистской Германии присоединился СССР. Прим А.С.)

Смотрите цветные картинки, сделанные личным фотографом Гитлера Хуго Йегером , из побежденной Польши осенью 1939.

Collapse )
Польша 2

Анджей Дуда принял участие в памятных мероприятиях в Велюни

По словам лидера Польши, Вестерплатте и Велюнь – это два символа начала крупнейшей войны в мировой истории.президент Польши Анджей Дуда с самого утра 1 сентября отправился в Велюнь – город в Лодзинском воеводстве, на который была осуществлена первая атака Второй Мировой войны, годовщину начала которой отмечают в Польше 1 сентября.

По словам лидера польского государства, Вестерплатте и Велюнь – это два символа начала крупнейшей войны в мировой истории, которая унесла самое большое количество человеческих жизней.

«Вестерплатте – это символ героизма польского солдата, Велюнь – символ немецкой жестокости», - сказал президент.

Политик выразил надежду, что такая война никогда не повторится, и отдал честь погибшим: «Честь и хвала героям. Вечная память погибшим. Я отдаю дань памяти погибшим жителям Велюни и всем жертвам Второй Мировой войны».

В 4:40 утра, а именно в это время началось нападение, по Велюни пронесся вой сирен. немецкая авиация осуществила бомбардировку Велюни, в результате чего погибло более тысячи человек. 1 сентября 1939 на Велюнь было сброшено около 380 бомб, в результате погибло как минимум 1200 человек.

Анджей Дуда является первым польским президентом, который посетил Велюнь на рассвете. В предыдущие годы в мероприятиях по случаю годовщины начала Второй мировой войны, президенты сначала отправлялись на Вестерплатте, а уже после обеда – в Велюнь.

http://www.radiopolsha.pl/6/136/Artykul/323592
Польша 2

Беата Шидло: Вестерплатте - символ непреклонности и героизма поляков

Премьер Польши принимает участие в памятных мероприятиях по случаю годовщины начала Второй Мировой войны на Вестерплатте.Премьер Беата Шидло призвала поляков к защите национальных ценностей. Глава польского правительства, наряду с министрами, принимает участие в памятных мероприятиях, посвященных 78-й годовщине начала Второй Мировой войны на Вестерплатте.

По словам политика, это место является символом непреклонности и героизма польского народа. «Ценности, которые отстаивали наши отцы, мы должны отстаивать и сегодня», - сказала Беата Шидло: «Сегодня, когда в Европе появляются расхождения, у Польша есть полное моральное право напоминать о ценностях, а также обязанность стоять на страже солидарности, единства и равных прав всех стран Европейского союза».

Премьер Беата Шидло подчеркнула, что именно Польша, которая после Второй Мировой войны попала в оковы коммунистического режима, а позже начала процесс перемен в Восточном блоке, должна использовать свой голос в дискуссии о европейской солидарности.

«Европе сейчас необходима солидарность. А Польша является солидарным, безопасным, правовым и демократическим государством».

Во Второй Мировой войне погибло 6 млн поляков. Польша была разрушена и разграблена, а ее экономический потенциал был потерян.

http://www.radiopolsha.pl/6/136/Artykul/323581
Беларусь

Отец украинца Павла Гриба уверен в похищении сына спецслужбами

31 августа Госпогранкомитет Беларуси официально подтвердил, что Павел Гриб пересекал государственную границу Беларуси 24 августа.В Украине обеспокоены судьбой 19-летнего Павла Гриба. Отец парня, бывший пограничник Игорь Гриб, который сейчас занимается организацией капелланской службы в Украине, утверждает, что его сына похитили российские спецслужбы во время посещения Беларуси.

31 августа, по запросу МИД Украины, Госпогранкомитет Беларуси официально подтвердил, что Павел Гриб пересекал государственную границу Беларуси 24 августа. По словам официального представителя, претензий со стороны погранслужбы Беларуси к украинцу не было.

Отец пропавшего утверждает, что парень поехал в Гомель на встречу с девушкой из России, с которой познакомился в соцсетях, а затем исчез. По информации белорусской службы «Еврорадио», Павел Гриб пребывает в управлении ФСБ в Краснодаре. Российский адвокат Марк Фейгин заявил, что в ближайшее время российские официальные лица сделают заявление по факту задержания украинца.

«Такие случаи уже были. Потом человек возникал в России, и делалось заявление со стороны ФСБ, что он сам переехал границу и сдался властям, так как узнал, что находится в розыске», - отметил адвокат. Он не исключил, что задержание Павла Гриба может быть связано с находящимся в украинском плену российским солдатом Агеевым. Фейгин предположил, что ФСБ «хватает всех, до кого только может дотянуться, чтобы собрать необходимое количество для обмена».

http://www.radiopolsha.pl/6/137/Artykul/323580
Польша 2

Wrzesień’39 – symbol heroizmu, klęski czy zdrady? [sondaż]IBRiS przeprowadził sondaż, w którym zapytał Polaków, co sądzą o wojnie obronnej Polski w 1939 roku i czy jest to dla nich symbol heroizmu, klęski czy zdrady przez sojuszników.

Według sondażu IBRiS dla Radia Zet, zdecydowanie najwięcej Polaków jest zdania, że wojna obronna Polski w 1939 roku była przede wszystkim heroiczną walką polskich żołnierzy. Takiego zdania jest 51,3 proc. ankietowanych.

Z kolei 10 proc. ankietowanych jest zdania, że Wrzesień’39 to przede wszystkim symbol klęski. Natomiast 18,2 proc. respondentów walkę Polski z Niemcami, a później także z ZSRR we wrześniu 1939 roku kojarzy przede wszystkim ze zdradzeniem nas przez zachodnich aliantów. Taki sam odsetek nie ma zdania w tej kwestii.

Sondaż przeprowadzono w dniach 24-25 sierpnia na próbie 1100 osób.

Collapse )
Грузия

Григол Вашадзе: Россия в глубоком тупике, в который сама загнала себя

Бывший министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе считает несерьезным заявление экс-министра иностранных дел де-факто правительства Абхазии о предложении Москвы о создании конфедерации сепаратистским Сухуми и Цхинвали в послевоенные дни 2008 года.

В интервью агентству "Акцент" Григол Вашадзе заострил внимание на то, что Российская Федерация находится в глубоком кризисе, в который сама себя загнала.

"Откровенно говоря, даже не знаю, как отнестись к этой информации, насколько соответствует правде то, что между оккупационными режимами и президентом Российской Федерации были такие разговоры. Для меня непонятная история не только содержание этой информации, но и время публикации. Не могу сказать, чему это служит, но для меня главное не это. Главное состоит в следующем: до агрессии, во время агрессии, и после агрессии 2008 года Российская Федерация превосходно понимала, что цели, которых хотела достичь оккупацией Абхазии и Цхинвальского региона, не были выполнены. Несмотря на огромное время, которое мы потеряли, несмотря на жертвы, которые понесла Грузия в течение 25 лет, прежде всего выносливостью и терпением грузинского народа мы достигли целей, о которых Российская Федерация в своих официальных источниках, и не только в них говорила, что никогда этого не произойдет.

Collapse )
США

Госдеп США выделил 60 млн долларов на защиту от пропаганды России и ИГ

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон одобрил выделение 60 млн долларов на финансирование центра по противодействию иностранной пропаганде и дезинформации, созданного при предыдущем президенте США Бараке Обаме, сообщает Politico.

В функции центра входит борьба с пропагандой террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), а также противодействие информационному влиянию таких государств, как Россия.

По данным Politico, решение о выделении 60 млн долларов было принято под давлением представителей обеих главных партий США – и республиканцев, и демократов. Причем затягивание с принятием данного решения вызвало недовольство конгресса.

http://www.apsny.ge/2017/pol/1504292209.php
Польша 2

Zbombardowanie śpiącego miasta, to jest barbarzyństwo i bandytyzm - mówił Prezydent w Wieluniu

Zbombardowanie śpiącego miasta, to nie jest wojna, to jest barbarzyństwo i bandytyzm - mówił Prezydent w Wieluniu.Prezydent Andrzej Duda wygłosił poruszające przemówienie podczas obchodów 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu. To właśnie w tym miejscu 1 września 1939 r. rozpoczął się atak niemieckich samolotów bombowych na wieluński szpital Wszystkich Świętych. W nalocie zginęły 32 osoby - pacjenci i personel szpitala. Uważa się, że były to pierwsze w Polsce ofiary II wojny światowej.

Nie rozumiem dlaczego odstąpiono od zwyczaju, gdy 1 września wyły syreny w całej Polsce. Moim zdaniem powinno się to przywrócić i ewentualnie dodać jeszcze wycie syren 17 września.

Беларусь

Wicemarszałek Sejmu RP oddał hołd „polskim szpiegom” z Mińszczyzny (wideo)Złożeniem pamiątkowego wieńca pod krzyżem pamięci ofiar represji stalinowskich w stołecznym Parku Czeluskinów, zakończył się drugi dzień wizyty na Białorusi delegacji parlamentu Polski, na czele której stał wicemarszałek Ryszard .

Znicze w miejscu kaźni ofiar bolszewickiego terroru zapalili również pozostali członkowie delegacji.

Przewodnikiem delegacji po miejscach pamięci w Mińsku był , szef białoruskiego oddziału międzynarodowej organizacji „”. Białoruski historyk zapoznał Polaków z historią Parku Czeluskinców, w którym życie straciło od ośmiu do dziesięciu tysięcy ofiar . Park Czeluskinców to dawny Las Komarowski, jest jednym z 12 miejsce w białoruskiej stolicy, w których siepacze Stalina dokonywali zbrodni na niewinnych mieszkańcach Mińszczyzny.

Kuzniecow jednoznacznie stwierdził, że w Parku Czeluskinców rozstrzelano bardzo wielu Polaków. I nie są to tylko przypuszczenia, bo z ustaleń historyków wynika, że 57% zamordowanych oskarżono w tzw. sprawach agentów obcych wywiadów, z czego 74% tych agentów zakwalifikowano jako „polskich szpiegów”.

Collapse )
Польша 2

„A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszystkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy”„Halo, halo. Tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5. minut 40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Zbombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą państwo komunikat specjalny” – tak o najeździe wojsk III Rzeszy informowało Polskie Radio. Dziś mija 78 lat od tego wydarzenia.

Armia niemiecka stosując nowatorską taktykę wojny błyskawicznej po prawie trzech tygodniach dotarła na przedpola Lwowa. To właśnie tu, na terenach Roztocza Janowskiego rozpoczęły się walki o .

Collapse )
Польша 2

Prezydent i premier uczcili rocznicę wybuchu II wojny światowejPrezydent RP oraz premier rządu wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 78 rocznicę wybuchu II wojny światowej – Andrzej Duda w Wieluniu a Beata Szydło na Westerplatte.

Uroczystości w Wieluniu zaczęły się o godzinie 4.40 – o tej właśnie godzinie niemieckie lotnictwo zrzuciło pierwsze bomby na bezbronny Wieluń zabijając 32 pacjentów szpitala Wszystkich Świętych. Prezydent Duda nazwał ten atak „terrorystycznym”.

zbombardowanie śpiącego miasta, to nie jest wojna, to jest barbarzyństwo i bandytyzm – podkreślił Andrzej Duda w swoim przemówieniu.

Prezydent powiedział, że tak jak Westerplatte jest symbolem polskiego bohaterstwa, tak Wieluń symbolem niemieckiego bestialstwa. Głowa państwa przypomniała, że podczas II wojny światowej zginęło 30 mln cywilów, z czego jedna piąta była obywatelami Polski różnej narodowości. Mieszkali tutaj wówczas Ukraińcy, Żydzi, Białorusini, Tatarzy i oczywiście my Polacy, ale wszyscy razem byliśmy obywatelami Rzeczypospolitej – polskiego państwa, których Niemcy postanowili zniszczyć. Trzeba sprawy nazwać po imieniu. Nikt nie był tak traktowany przez Niemców w czasie II wojny światowej, jak Żydzi, Romowie i Sinti i Słowianie. Nas niszczyli w sposób bezwzględny – mówił Andrzej Duda.

Collapse )
Польша 2

Начинается приём заявок о выходе на пенсию по новым возрастным границам

С 1 сентября поляки, у которых есть право выйти на пенсию, могут подавать соответствующие заявления в Фонд социального страхования (ZUS).С 1 сентября поляки, у которых есть право выйти на пенсию, могут подавать соответствующие заявления в Фонд социального страхования (ZUS). Речь идет о тех, кто оказался в новой ситуации в связи с принятым законом, понижающим пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

При этом министр семьи, труда и социальной политики Эльжбета Рафальская подчеркивает, что более ранний выход на пенсию, утвержденный на законодательном уровне, дает работникам возможность раньше завершить трудовую деятельность, но в то же время означает более низкую сумму пенсионного вознаграждения. Политик добавила, что с июля этого года все заинтересованные выходом на пенсию могут пользоваться услугами пенсионных консультантов, которых по всей стране насчитывается порядка 600 человек:

«Они оказали поддержку и помощь 126 тысячам заинтересованных. При этом более 300 тысяч человек воспользовались так называемым пенсионным калькулятором. Это показывает, насколько высока заинтересованность поляков в будущей пенсии».

По данным Министерства семьи, труда и социальной политики, каждый дополнительно отработанный год по достижению пенсионного возраста увеличивает размер пенсии примерно на 8%.

Новые правила выхода на пенсию вступят в силу с 1 октября этого года.

http://www.radiopolsha.pl/6/136/Artykul/323618
США

P-8 Poseidon ВМС США снова присматривает за Чёрным морем

Originally posted by zloy_odessit at P-8 Poseidon ВМС США снова присматривает за Черным моремСегодня над Черным морем выполнял свою миссию патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon, который вылетел на задание с авиабазы Сигонелла, что на Сицилии.

Напомню, что «Посейдон» предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях — как в прибрежных районах, так и в Мировом океане. И в этом ему помогает возможность быть укомплектованным вооружением массой до 9 тонн, с размещением на 5 внутренних и 6 внешних подвесках ракет типа AGM-84 Гарпун, торпед Mark 54, а так же мин и авиабомб.

Но в миссию «Посейдона» входит вовсе не уничтожение подводных лодок условного (а может и не совсем условного) противника, а разведка. И тут ему помогает полный фарш от поисковых радиолокаторов Raytheon APY-10 и SIGINT модулей, до электронного комплекса AN / ALQ-240.

Примечательно и то, что наличием самолётов разведчиков США разных типов в данном регионе уже никого и не удивишь. Что? Снова летит P-8 Poseidon? Тоже мне невидаль! И это говорит о многом...

Collapse )
Польша 2

Как СССР начал Вторую мировую войну. Александр Никонов

Originally posted by grimnir74 at Как СССР начал Вторую мировую войну. Александр Никонов
Оригинал взят у a_nikonov в Как СССР начал Вторую мировую войну

Картинки по запросу Александр Петрович НиконовГлупые патриоты очень не любят это признавать, умные - про это говорить. А советская историография просто всегда про это знала. Собственно, тут и знать-то было нечего, ибо исторический факт состоит в том, что Вторая мировая война началась в сентябре 1939 года с совместного раздела Польши двумя хищниками - Германией и Советским Союзом. Для СССР, который был инкарнацией российской империи, и для его лидера, родившегося в XIX веке и хорошо знавшего историю царской России, разделы Польши были делом привычным. Сталин, став красным царем, просто продолжал империалистическую политику Российской империи, что ни для кого тогда не было секретом.

И вот дабы как-то уйти от того неприятного факта, что именно лепшие друзья - гитлеровская Германия и сталинский СССР - развязали мировую войну, советские историки изготовили несколько маскировочных сетей.

Сеть № 1. Ею стало изобретение термина "Великая отечественная война". Это такой совершенно искусственный прием выделения внутри Второй мировой войны некоей отдельной войны в виде отрезка, начавшегося 22 июня 1941 года и закончившегося 9 мая 1945 года. Этот отрезок целиком помещается внутри 2МВ, при этом властно вытесняя из памяти начало Второй мировой с агрессией Германии-СССР против Польши и агрессией СССР против Финляндии. Вытеснен за пределы ВОВ и заключительный участок 2МВ - агрессия СССР против Японии. У нас ведь Японская война не считается частью ВОВ!.. Кроме того, вне рамок ВОВ почему-то оказалась и агрессия СССР против Ирана, хотя хронологически она лежит в рамках ВОВ. Но ее даже в школе не проходят. Стесняются как-то.

Маскировочная сеть № 2. Эта сеть призвана замаскировать начало Второй мировой. Началась 2МВ с т. н. пакта Молотова-Риббентропа и его секретных протоколов о разделе мира между двумя европейскими диктаторами - Сталиным и Гитлером. Этот раздел начался пактом, но им не закончился, а продолжался в ноябре 1940 года, когда Молотов с Гитлером в берлинском бункере делили Европу.

Collapse )
Грузия

В Грузии вступает в силу Стамбульская конвенция о насилии в отношении женщин и бытовом насилии

С сегодняшнего дня в Грузии вступила в силу Конвенция Совета Европы "О превенции, и пресечении насилия в отношении женщин, и бытового насилия", известная также как Стамбульская конвенция.

По информации Министерства иностранных дел Грузии, задействование Стамбульской конвенции является важным шагом вперед на пути лучшей защиты, и укрепления прав женщин в Грузии. Конвенция также качественно улучшит правовые и институциональные рамки защиты от насилия в отношении женщин, и насилия в семье.

Стамбульская конвенция является юридически обязательным международным документом, направленным на защиту женщин от всех форм насилия в мире, предотвращение, расследование, и искоренение насилия против отношении женщин, а также содействует искоренению всех форм дискриминации против женщин, и бытового насилия. Конвенция также уделяет особое внимание женщинам, жертвам насилия. В настоящем Конвенция действует в 24 странах - членах Совета Европы.

Стамбульская конвенция предусматривает создание механизма мониторинга как на национальном, таки международном уровнях, в частности на основе Конвенции будет создана специальная группа экспертов (GREVIO) для мониторинга выполнения обязательств, взятых сторонами на себя соответственно положениям Конвенции.

Следует отметить, что с целью эффективной имплементации Стамбульской конвенции, исполнительная и законодательная власть Грузии разработала и приняла ряд важных законодательных изменений, касающихся положений закона о пресечении домашнего насилия, защиты и помощи жертв домашнего насилия, Уголовного кодекса, Кодекса административных правонарушений, Административного процессуального кодекса, Гражданского процессуального кодекса, Закона о правовой помощи, Кодекса о заключении, Закона о медицинской практике, Трудового кодекса, Закона о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства, и других актов.

http://www.apsny.ge/2017/pol/1504299852.php
Беларусь

Łukaszenka i Putin będą się przyglądać jak „Polska atakuje Białoruś”Prezydenci  Aleksander i Władimir Putin będą się wspólnie przyglądać, jak sojusznicze wojska Białorusi i Rosji odpierają „atak z Polski”, zapobiegając próbie destabilizacji sytuacji na Białorusi i wywołania konfliktu wewnątrz państwa związkowego przez siły fikcyjnych Wejsznorii, Besbarii i Lubenii”.

Jak informuje rosyjska gazeta Izwiestia, prezydenci Rosji i Białorusi planują wspólnie obserwować strategiczne rosyjsko – białoruskie manewry „”. Rzecznik prasowy Kremla Dmitrij powiedział dziennikowi, że prezydenci zamierzają odwiedzić jeden z poligonów na terytorium Rosji.

Przypomnijmy, wspólne ćwiczenia wojskowe Rosji i Białorusi zaplanowane są w dniach 14- 20 września 2017. Manewry będą się odbywały na sześciu białoruskich poligonach, a także w Rosji, w obwodach pskowskim, kaliningradzkim i leningradzkim.

Collapse )
Польша 2

Westerplatte: żołnierz nie wpuścił harcerza na mównicę z powodu „apelu smoleńskiego”Podczas dzisiejszych uroczystości na Westerplatte, harcmistrz ZHP mający odczytać Apel Poległych nie został wpuszczony na mównicę. Miało się to stać w wyniku działań MON, które chciało, żeby odczytano również tzw. apel smoleński. Przeciwko czemu oponowały władze Gdańska.

W trakcie dzisiejszych obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte z udziałem przedstawicieli rządu z premier Beatą Szydło na czele nie obyło się bez zgrzytów. Wcześniej informowaliśmy, że w swoim wystąpieniu liberalno-lewicowy i radykalnie prounijny prezydent Gdańska Paweł Adamowicz przestrzegł obecne władze przed „samobójczym” wyprowadzaniem Polski z UE.

– Polska by być bezpieczna, musi być w zjednoczonej Europie, wyprowadzanie nas z Unii Europejskiej to nie tylko działanie wbrew polskiej racji stanu, ale to polityczne samobójstwo – mówił Adamowicz. Wezwał też do „ochrony konstytucji i wolności”, powołując się na słowa św. Jana Pawła II:

– Dzisiaj także każdy ma swoje Westerplatte, dzisiaj jest to ochrona konstytucji i wolności. To obrona rządów prawa, niezawisłości sądów, prawdy w życiu publicznym. Musimy te wartości chronić dla siebie i dla innych, to nasz obowiązek.

Collapse )
Германия

762 года назад основана крепость Кёнигсберг

Originally posted by blogrev at 762 года назад основана крепость Кенигсберг

Кё-1

1 сентября 1255 года немецкие рыцари Тевтонского ордена и король Богемии Пржемысл Отакар (1230–1278) основали крепость Кенигсберг в месте впадения реки Преголи в Балтийское море. Впоследствии здесь возник город, который носил это имя более семи столетий.

По решению Потсдамской конференции, проходившей летом 1945 года, Кенигсберг с прилегающей к нему территорией (около 1/3 бывшей Восточной Пруссии) отошел к СССР. Сроком на 50 лет (до 1996). 4 июля 1946 года после смерти «всесоюзного старосты» Михаила Калинина в его честь Кенигсберг был переименован в Калининград.

Сразу после войны в городе началась работа по адаптации немцев к новой власти: выходила газета «Новое время» на немецком языке, были организованы школы, где преподавание велось на немецком. Однако вскоре было принято решение депортировать немецкое население в Германию. Вместо них в город переселились советские граждане. Город заселялся быстрыми темпами, восстанавливалось производство. Однако в связи со стратегическим положением он имел полузакрытый статус.

Власти не уделяли никакого внимания наследию немецкой культуры. Старый город не восстанавливался, а руины Кенигсберской крепости, несмотря на протесты архитекторов, историков и краеведов, были снесены в конце 1960-х годов.

http://www.calend.ru/event/4164/
Грузия

В Грузию прибыла группа морских пехотинцев США

Военнослужащие корпуса морских пехотинцев США прибыли в Грузию. Они примут участие в многонациональных военных учениях НАТО «Agile Spirit 2017».

Учения пройдут на полигоне Орфоло и бронетанковом центре имени лейтенанта Шота Хурцидзе 3 -11 сентября.

В маневрах наряду с военнослужащими Грузии и США примут участие военные из Болгарии, Латвии, Румынии, Украины и Армении.

Целью учений является усиление взаимодействия между военнослужащими НАТО и стран-партнеров, отработка оборонительно-наступательных операций и поддержание стабильности в регионе.

http://www.apsny.ge/2017/mil/1504308131.php
Польша 2

Rzeczpospolita: постановления Конституционного суда писали внешние эксперты

Rzeczpospolita получила доступ к договорам подряда, в которых глава Бюро Конституционного суда дает задание внешним экспертам подготовить постановления суда.Польское издание «Rzeczpospolita» получило доступ к пяти договорам подряда, в которых глава Бюро Конституционного суда дает задание подготовить проекты постановлений суда по делам 2015 года. Согласно сообщениям газеты, исполнители получали за свою работу от 4 до 10 тысяч злотых. При этом судьями Конституционного суда они не являлись. Стороной суда по таким делам был тогдашний вице-председатель Конституционного суда Станислав Бернат. Как пишет «Rzeczpospolita», есть еще, как минимум, один договор, стороной которого является другой судья.

У газеты также имеется копия счет-фактуры, выставленной на имя юриста из Института юридических исследований Польской академии наук.

Collapse )
Польша 2

Дело о шпионаже возбудила польская прокуратура в связи с разбившимся дроном

Окружная прокуратура Ольштына возбудила уголовное дело по статье «шпионаж» в связи с разбившимся недалеко в Варминьско-Мазурского воеводства дроном.Окружная прокуратура Ольштына возбудила уголовное дело по статье «шпионаж» в связи с разбившимся недалеко от Кентшина (Варминьско-Мазурское воеводство) дроном. Вести расследование будет Агентство внутренней безопасности Польши, сообщил пресс-секретарь прокуратуры Кшиштоф Стодольный.

Дрон разбился во вторник 29 августа в 30 км от польско-российской границы. Владелец земельного участка, на который упал летательный аппарат, сообщил в Пограничную службу Варминьско-Мазурского воеводства.

За шпионаж, согласно польскому законодательству, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. По причине тайны следствия, пока не сообщаются подробности дела.

По сообщениям местных СМИ, неофициальные источники указывают на российский след, так как на дроне находились надписи на русском языке. Однако, пока неизвестно, кому принадлежит аппарат.

http://www.radiopolsha.pl/6/136/Artykul/323648
Армения

Как Азербайджан обстрелял ОБСЕНаира Айрумян

Вчера споуксмен МИД Армении Тигран Балаян распространил в своем твиттере сообщение о том, что во время мониторинга Минской группы ОБСЕ в Тавушском районе Армении со стороны Азербайджана прозвучали выстрелы. Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян затем уточнил, что сама миссия ОБСЕ не была обстреляна, выстрелы звучали в направлении села Чинари.

Тем не менее, ОБСЕ не отреагировало на данный инцидент, во всяком случае, официальных заявлений по этому поводу не было.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не стала отрицать, что такой инцидент имел место. В ходе вчерашнего брифинга она сказала: «Что касается упомянутого вами случая, то эксперты должны будут сказать свое слово, изучив обстоятельства на месте».

Примечательно, что вопиющий инцидент произошел ровно в тот самый день, когда в Ереване закрыл свои двери офис ОБСЕ. Напомним, что мандат офиса не был продлен из-за отсутствия консенсуса - Азербайджан не подписал бюджет организции.

Collapse )
Грузия

Оппозиционные партии выражают готовность к встрече по конституционным реформам

Оппозиционные партии, входящие в интерпартийную группу, обратятся к Венецианской комиссии с письмом

Сегодня оппозиционные партии, входящие в интерпартийную группу, обратятся к Венецианской комиссии с письмом. Они выражают готовность принять участие во встрече, запланированной на 6 сентября.

По их мнению, эту встречу необходимо провести, даже если правящая команда откажется от поездки. Это еще раз покажет позицию, и отношение власти.

"Разговор идет с одной стороны о нашей готовности принять участие в переговорах 6 сентября, которые намечаются между правительством и оппозицией под наблюдением Венецианской комиссии, и кроме того, будет уведомление, когда приедем, и кто приедет. Мы постараемся перед Венецианской комиссией, и под их наблюдением провести дискуссию/диалог с властями, чтобы вывести этот процесс из тупика, и с другой стороны, чтобы получить гораздо более улучшенную конституцию" – заявил лидер "Новых правых" Мамука Кацитадзе.

Collapse )
Беларусь

Smutny początek roku w polskiej szkole w Grodnie. Tak źle jeszcze nie było1 września 2017 – . Uczestniczące w inauguracji roku szkolnego dzieciaki z Polskiej Szkoły wypuściły w trakcie uroczystego apelu biało -czerwone baloniki … „To tak na osłodę tej gorzkiej herbatki, którą poczęstowały nas władze”, – napisał na Facebooku i działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej .

– W tym roku do pierwszych klas przyjęto zaledwie 57 (władze mówią o 58, ale na razie nie potwierdziliśmy tej informacji). To jest mniej niż przed rokiem. Odmówiono przyjęcia do szkoły 9 ( albo 8 jeżeli się potwierdzi informacja o 58 przyjętych) polskich dzieci. Powodem jest dyskryminacyjna decyzja kuratorium zatwierdzona przez centralne władze w Mińsku, o ograniczeniu ilości polskich pierwszoklasistów do… 2 klas (…) Restrykcyjne działania wobec szkoły tłumaczone były na różne sposoby (w zależności od tego z kim rozmawiano). Rodzicom powiedziano wprost – to jest państwowa, – napisał Poczobut.

Mamy więc do czynienia z ewidentną dyskryminacją na tle narodowościowym. Pytanie brzmi; gdzie są skutki tego dialogu, prowadzonego rzekomo przez polską dyplomację z władzami Białorusi. Gdzie są owoce „ocieplenia” na linii ?

Collapse )
ארץ ישראל

Репатриант из Эфиопии впервые стал полковником ЦАХАЛа

Ави Ицхак приехал в Израиль один в возрасте 19 лет. Он закончил мединститут и стал одним из лучших хирургов ЦАХАЛа

Ави Ицхак получает новые погоны. Фото: пресс-служба ЦАХАЛа
Ави Ицхак получает новые погоны. Фото: пресс-служба ЦАХАЛа

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот произвел в полковники д-ра Ави Ицхака, начальника медицинской службы Южного военного округа. Он стал первым полковником (алюф-мишне) среди выходцев из Эфиопии.

Вручая Ави Ицхаку новые погоны, Айзенкот поблагодарил его за безупречную 20-летнюю службу и большой вклад в укрепление обороноспособности страны.

"Мне трудно выразить те чувства, которые владеют мной в эту минуту, - сказал в ответном слове вновь произведенный полковник. – Я благодарен своей стране, которая предоставляет безграничные возможности каждому ее гражданину. Мне бы особенно хотелось, чтобы это поняли представители эфиопской общины: тот-то кто хочет – добьется".

Collapse )
Грузия

«Грузинский язык запрещён!»

«Для учеников, проживающих в оккупированной Абхазии и «Южной Осетии», учебный год начинается в понедельник, 4 сентября. По решению сепаратистских властей, после грузинских школ Гальского района обучение на родном языке запретили и в 8 грузинских школах Ахалгорского района. Кроме школ, сепаратисты борются и с детсадами, где также запрещено говорить на грузинском языке. По решению сепаратистских властей, грузинские дети будут получать образование только на русском языке по российским учебникам, к тому же, родителям придется самим покупать эти книги. С 4 сентября 2017 года первоклассников школ Ахалгорского района вместо грузинской «Деда эна» будет ждать русская азбука. К тому же, сепаратисты запретили обучение на родном языке не только первоклассникам, но и всем учащимся 1-4 классов, что создает грузинским детям большие проблемы из-за незнания русского языка. Параллельно грузинский язык останется всего лишь рядовым предметом и ему будет уделен лишь 2 часа в неделю: один - языку и один - литературе. Так, одним взмахом руки сепаратисты упразднили обучение на родном языке сначала в Абхазии, а в этом году и в Ахалгори», - пишет газета «Резонанси».

«До 2014 года в Абхазии оставалось 11 грузинских школ, все в т.н. нижней зоне Гали. В 2014-2015 году в 1-4 классах этих школ обучение на грузинском было запрещено. В этом году в Гали в 1-6 классах обучение проходит на русском, а через 5 лет эти школы станут полностью русскоязычными. В старших классах все предметы пока изучают на грузинском языке, но учебники географии и истории, напечатанные в Грузии, запрещены. Эти предметы преподавали по российским учебникам, которые составили сепаратисты. Но педагоги тайно все равно обучали детей грузинской истории и географии. В отличие от Гали, все эти годы грузинские школы в Ахалгори никто не трогал. Запрет касался только истории и географии. А в этом году де-факто президент Бибилов отдал поручение закрыть грузинские школы в Ахалгори. Уже решено, что с 4 сентября обучение 8 грузинских школах «Южной Осетии» будет проходит на русском языке. Учебники будут российскими, а те педагоги, которые не смогут пройти т.н. аттестацию по своему предмету на русском языке, останутся без работы и их заменят осетинские педагоги из Цхинвали», - отмечает издание.

Collapse )
Украина

На Полтавщині затримали посібницю терористів, яка керувала Луганським патронним заводом

Originally posted by voi_ua_3 at На Полтавщині затримали посібницю терористів, яка керувала Луганським патронним заводомСпівробітники СБУ затримали посібницю терористів ЛНР, яка керувала захопленим Луганським патронним заводом. Правоохоронці встановили, що у червні 2014 року наказом так званого «прем’єр-міністра» терористичної організації «ЛНР», громадянку України було призначено на посаду виконуючого обов’язки директора заводу. Співробітники спецслужби задокументували , що зловмисниця, виконуючи незаконні вказівки ватажків «ДНР/ЛНР», зокрема Болотова та Стрелкова, провела інвентаризацію понад чотирнадцяти мільйонів набоїв до вогнепальної зброї, які зберігались на підприємстві.

Collapse )
Польша 2

Пресс-секретарь правительства: Ещё нет официальной позиции по вопросу репараций

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung написало, что возможные требования со стороны Варшавы не имели бы под собой оснований.Пресс-секретарь правительства Польши Рафал Бохенек заявил, что на данный момент еще не сформировалась официальная позиция Польши в отношении возможного требования военных репараций за Вторую мировую войну.

1 сентября немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung написало, что возможные требования со стороны Варшавы не имели бы под собой оснований. Таковы результаты экспертизы, проведенной по рекомендации вице-спикера германского парламента Йоханнеса Зингхаммера научной службой Бундестага.

По словам Рафала Бохенека, польское правительство продолжает анализировать вопрос возможных репараций: «Сейчас проходит достаточно широкая дискуссия по этому поводу. В парламенте представители разных сторон политической сцены предлагают выдвинуть вопрос репараций. На данный момент никакой официальной позиции нет. Анализ продолжается, мы следим за ситуацией. В случае необходимости будут предприняты соответствующие шаги».

Отметим, что авторы анализа, опубликованного немецким изданием, ссылаются на «Договор об окончательном регулировании в отношении Германии», известный также как «Договор 2+4», подписанный в 1990 году между ГДР и ФРГ, а также СССР, Францией, Великобританией и США. В этом документе, согласно экспертам, «Польша отказалась от своих требований». Добавим, что, согласно историкам, польская сторона принимала участие лишь в одной из четырех встреч в рамках «Договора 2+4».

http://www.radiopolsha.pl/6/136/Artykul/323713
Польша 2

Вице-премьер Польши в США: Мы боремся за государство права, а не юристов

Во время своего выступления перед американским предпринимателями вице-премьер Польши Матеуш Моравецкий говорил о судебной реформе.

Wojciech Strozyki/REPORTER

Вице-премьер и министр развития Польши Матеуш Моравецкий во время своего визита в США выступил перед американскими предпринимателями. В своем выступлении он опроверг мнение о том, что польское правительство ставит под сомнение основы демократии и подчеркнул, что оно занимается введением необходимых реформ, в том числе в судебной сфере: «Все здесь понимают смысл нашей борьбы. Мы боремся за то, чтобы у нас было государство права, а не юристов. В США многие знают, что иногда юристы слишком много болтают. Мы стараемся так изменить судебную систему, чтобы она действовала не только справедливо, но и результативно и быстро».

На встрече с американскими предпринимателями вице-премьер Польши говорил также о новых инвестициях в Польше. Во время своего двухдневного визита в США он встретился с представителями ряда влиятельных СМИ, а также был гостем телеканала Fox News.

Напомним, что 28 июля Польша отклонила рекомендации Еврокомиссии относительно судебной реформы.

http://www.radiopolsha.pl/6/137/Artykul/323689
Лиса грустная

Наказать виновных в жестоком обращении с животными на территории СК "Трайпл-Агро"!Подпишите петицию по этой ссылке!

Волонтеры и члены ООЗЖ «Эгида» 19 июля 2017 года выехали на место скотомогильника, находящегося в д. Чуденичи, Логойский р-н, территория СК «Трайпл-Агро». Это шахта с остатками трупов скота. Выезд членов нашего общества был связан с поступившими жалобами граждан на вой животных, который слышался из шахт. По имеющимся сведениям, на жалобы граждан не реагировали ни местные органы власти и управления, а также органы внутренних дел. С помощью нескольких человек из шахты были подняты две живые собаки, одна из которых находилась почти в бессознательном состоянии, тяжело дышала и была вся в опарышах и червях. Эта собака умерла спустя час после того, как её достали. Вторая собака сейчас проходит лечение и реабилитационный период. Её жизнь сейчас находится вне опасности.

ООЗЖ "Эгидой" было подано заявление в Прокуратуру Минской области с просьбой привлечь должностных лиц, которые проявили бездействие и халатное отношение к спасению животных! А именно, участкового Берестевич Владимира Геннадьевича, директора cельскохозяйственного комплекса «ТРАЙПЛ-АГРО» Пчельникова Алексея Юрьевича, которые знали, что в шахте умирают собаки, но не предприняли никаких мер по их спасению.

Collapse )
Финляндия

Finlandia: wszystkie patrole policji otrzymają broń automatyczną – MP5Fińska komenda główna, aby wszystkie patrole policji posiadały na wyposażeniu pistolety maszynowe MP5 w reakcji na zagrożenie terrorystyczne.

Inspektor Ari Alanen z zarządu głównego fińskiej policji, konieczna jest reakcja z uwagi na rosnące zagrożenie terrorystyczne. Trzeba uważniej śledzić to, co zmienia się w otoczeniu. Trzeba rozważyć jakimi środkami powinny dysponować siły bezpieczeństwa – oświadczył Alanen.

Przedstawiciel fińskiej policji dodał, że pistolety maszynowe MP5 byłyby używane przez policjantów w sytuacjach dopuszczających użycia broni, a cel znajduje się za daleko dla broni krótkiej. Oświadczył jednocześnie że wyposażenie w MP5 oznacza przeobrażenia policji w bardziej zmilitaryzowaną. Policja, jako służba, ma być bardziej wiarygodna w oczach społeczeństwa – tłumaczył Alanen.

Collapse )
Польша 2

RMF FM: MSWiA wycofa się z projektu kresowych motywów w paszportachMożliwość pojawienia się wizerunków Ostrej Bramy w Wilnie i Cmentarza Obrońców Lwowa w polskich paszportach wywołała nerwową reakcję Ukrainy i Litwy oraz polskich „giegroyciowców”. RMF FM sugeruje, że polskie władze ustąpią pod tą presją.

Portal radia RMF FM podaje, że według nieoficjalnych informacji MSWiA „po cichu” wycofa się z pomysłu umieszczenia wizerunków Ostrej Bramy w Wilnie i Cmentarza Obrońców Lwowa ze stron wizowych nowo projektowanego wzoru polskiego paszportu. RMF FM nie precyzuje, jak miałaby wyglądać ta „cicha” rezygnacja.

Przypomnijmy, że w lipcu br. MSWiA ogłosiło internetową akcję „Zaprojektuj z nami polski paszport 2018”. Z okazji zbliżającej się 100. rocznicy odzyskania niepodległości MSWiA zaplanowało, ze na stronach wizowych nowego paszportu znajdą się wizerunki 19 postaci, wydarzeń, miejsc i symboli związanych z walką Polaków o niepodległość w 1918 roku. Sześć z tych wizerunków wybiorą internauci w głosowaniu, pozostałych 13 już od początku akcji miało zapewnione miejsce na kartach paszportu. Jedną z propozycji, na którą można głosować, jest Ostra Brama w Wilnie. Natomiast wśród motywów stałych jest wizerunek kaplicy na Cmentarzu Obrońców Lwowa.

Collapse )
Польша 2

CBOS: 81% Polaków za reformą sądownictwa, ale 69% popiera weta prezydentaWedług sondażu większości Polaków weta prezydenta były słuszne, jednak jeszcze więcej osób widzi konieczność zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości.

Według sondażu przeprowadzonego przez CBOS wynika, że 69 proc. badanych Polaków popiera oba weta prezydenta w kwestii reformy sądownictwa. 38 proc. Polaków uważa je za zdecydowanie słuszne, a 31 proc. – za raczej słuszne. Przeciwnego zdania jest jedynie 12 proc. badanych. Według 4 proc. – weta były zdecydowanie niesłuszne, a według 8 proc. – raczej niesłuszne. Niemal co piąty (19 proc.) ankietowany wybrał opcję „trudno powiedzieć”.

Z kolei jeżeli chodzi o konieczność reform w polskim wymiarze sprawiedliwości, to opowiada się za nim aż 81 proc. badanych. Z tego 42 proc. twierdzi, że jest zdecydowanie potrzebna, a 39 proc. – że „raczej potrzebna”. Jedynie 10 proc. Polaków nie widzi potrzeby wprowadzania zmian (3 proc. zdecydowanie, a 7 proc. – „raczej”). Zdania nie ma 9 proc. badanych.

Collapse )
Евросоюз

Еврокомиссар Хан: Усилия, которые применила Украина, беспрецедентны

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства прокомментировал результаты воплощения Договора об ассоциации Украины и ЕС.В Украине 1 сентября полностью вступил в силу Договор об ассоциации с Европейским союзом. Усилия Украины по сближению с ЕС прокомментировал еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

Он полагает, что конкретные результаты воплощения Договора об ассоциации Украины с ЕС уже заметны: «Вырос объем украинского экспорта в Евросоюз, который, в свою очередь, укрепил свои позиции важнейшего торгового партера Украины».

«Те усилия, которые применила Украина, беспрецедентны, однако, по-прежнему многое еще предстоит сделать, например, в сфере борьбы с коррупцией», - отметил еврокомиссар. Он подчеркнул, что Евросоюз продолжит поддерживать украинские реформы посредством предоставления экспертской и финансовой помощи.

Collapse )
Армения

Президенты Армении и Арцаха присутствовали на церемонии открытия автодороги Варденис - МардакертПрезиденты Армении и Арцаха, Серж Саргсян и Бако Саакян - присутствовали на церемонии открытия автодороги Варденис-Мардакерт. Дорога построена на пожертвования армян всего мира, собранные Всеармянским фондом «Айастан» в 2013 и 2014 годах в ходе телемарафонов, и при содействии правительств Армении и Арцаха.

Как сообщили Новости Армении-NEWS.am в пресс-службе президента Армении,

Серж Саргсян и Бако Саакян вместе с предстоятелем Арцахской епархии Паргевом посетили также Дадиванк, ознакомились с восстановительными работами, которые ведутся в комплексе, и зажгли свечи в церкви Святой Богоматери Дадиванка.

Президенты двух армянских республик в Аскеранском районе Республики Арцах посетят также недавно открывшийся винный завод.

Серж Саргсян 2 сентября в Степанакерте примет участив в торжествах по случаю 26-летия Дня независимости Республики Арцах.

Collapse )
Украина

«Захід-2017» несе потенційну небезпеку для країн NATO та для пострадянських країн — Муженко

Originally posted by nato_tak at «Захід-2017» несе потенційну небезпеку для країн НАТО та для пострадянських країн — Муженко

– Реальні масштаби заходів підготовки до навчання “Захід-2017”, терміни його проведення, обсяги залучення органів військового управління та військ (сил), в першу чергу – російських, а також інших взаємопов’язаних заходів свідчать, що дійсна мета, цілі та завдання навчання виходять далеко за рамки офіційно оприлюднених, які є лише частиною та прикриттям справжніх планів, – сказав генерал армії України Віктор Муженко.

Він повідомив, що  загальна чисельність  учасників російських навчань може сягати 230-240 тисяч осіб. З них на Південно-Західному стратегічному напрямку – близько 100 тисяч осіб, у тому числі до 70 тисяч військовослужбовців Збройних сил та до 30 тисяч співробітників інших силових структур Росії.

За його словами, зміст заходів стратегічного навчання “Захід-2017”, склад військ (сил), що залучаються, дозволяє Росії розгорнути як на південно-західному, так і на західному стратегічних напрямках потужні наступальні угруповання та створити умови для їх тривалого застосування.

– Це об’єктивно зумовлює виникнення воєнної загрози широкомасштабної збройної агресії Росії як проти України, так і проти країн НАТО. Приводом для початку агресії, зважаючи на непередбачуваність вищого військово-політичного керівництва Росії, можуть стати, наприклад, масштабні провокації як на території східних областей України, так і країн Балтії щодо утиску прав і свобод, загрози безпеці російськомовного населення, – зауважив Головнокомандувач Збройних Сил України.

– Ми прораховуємо різні сценарії дій противника, включаючи наступальні дії, –  додав генерал армії України Віктор Муженко.
Польша 2

Вкус Польши: малопольский

Мобильное приложение "Вкусная Польша", ойцовская форель, цюцьпа и рецепт курицы по-краковски.


Оцовская форель.

Кулинарные традиции Польши во многом являются результатом исторических перемен. Кухня Малопольского региона тесно связана с кухней Галиции, когда Малопольша находилась под господством Австрии. Кроме австрийской, на гастрономию малополян оказали влияние также венгерская, чешская, еврейская, немецкая и итальянская кухни. Даже блюда, которые встречаются на всей территории Польши, в Малопольше готовят по-особенному, заимствуя кулинарные нюансы других народов. Хотя, например, блюдо мачанка по-краковски, которая напоминает гамбургер, потому что это хорошо прожаренный кусок мяса в разрезанной булке, было известно 300 лет назад, а гамбургеру всего 100 лет. Во все времена в Малопольском регионе трапеза за богато заставленным столом считалась чуть ли не ритуалом. До сих пор у малополян сохранился обычай: сытно поесть и поговорить. Традиции сохранятся, а время вносит свои коррективы, говорит Петр Серафин, директор краковского отделения Агентства аграрного рынка:

Малопольша – это, смело можно сказать, край с молочными реками и кисельными берегами. У нас богатая и разнообразная традиция молочных продуктов, особенно сыров – коровьих, овечьих. Мясные изделия во главе со знаменитой краковской колбасой снискали славу не только в Польше, но и за рубежом. Нельзя не сказать о нашей рыбе, которая разводится в самых чистых водоёмах.

Collapse )
Украина

Тривожний знак: Росія перекинула до кордону дивізіон ракетного комплекту Точка-У

Originally posted by voi_ua_3 at Тривожний знак: Росія перекинула до кордону дивізіон ракетного комплекту Точка-УВолонтери міжнародної спільноти InformNapalm отримали відео з російським військовим ешелоном. Проаналізувавши відео волонтери встановили, що ешелон перевозив 47 одиниць військової техніки і 170-200 військовослужбовців. Про це йдеться на сайт і InformNapalm.

Це й ешелон помітили на околицях Волгограда, він їхав до кордону з Україною. "Підрахунок техніки та її ідентифікація вказують на те, що російське командування перекидає повноцінний двобатарейний дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу "Точка-У" з додатковим боєкомплектом, засобами зв’язку та забезпечення", – йдеться у повідомленні волонтерів. У організації наголошують, що інформації про навчальні стрільби із застосуванням ОТРК "Точка-У" росіяни не вказували. Тож таке переміщення цього дивізіону – це тривожний сигнал.
США

60.000 граждан просят признать Сороса террористом

Originally posted by jennyferd at СТРАШИЛКА НА НОЧЬ

В США более 60 тыс. человек попросили президента страны признать миллиардера Джорджа Сороса террористом. Петицию, размещенную на сайте Белого дома, уже подписали 63199 человек.

Image Hosted by PiXS.ru

По мнению авторов петиции, «американский миллиардер умышленно и на постоянной основе пытался дестабилизировать ситуацию в Соединенных Штатах, а также совершал иные акты насилия против американцев».

Фонды Сороса неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств.

А уж сколько он в Израиле нагадил! И в Польше!
США

Мордой и в грязь

Originally posted by colobus1 at Мордой и в грязь

Спецслужбы США 2 сентября проведут обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, а также в квартирах сотрудников дипведомства.

Власти США потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско и два торговых представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке в четверг.

Официальный представитель Белого Дома Хизер Науэрт заявила, что США действуют "в духе паритета", поскольку ранее в Штатах работало четыре российских консульства, в то время как в России - только три американских.

При этом она отметила, что на этот раз речь не идет о высылке российских дипломатов или аресте дипсобственности. "США решили позволить российскому правительству удержать некоторые из своих зданий, чтобы предотвратить порочный круг в наших отношениях", — пояснила Науэрт.
Польша 2

«Никто за нас, поляков, не расскажет о польской трагедии времён Второй мировой»

Заместитель директора Музея Второй мировой войны в Гданьске Гжегож Берендт в 78-ю годовщину нападения на Польшу.1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Ровно в 4.47 Вестерпла́тте – полуостров на польском побережье Балтийского моря под Гданьском – был атакован выстрелом немецкого броненосца «Шлезвиг-Гольштейн». Польские войска до 7 сентября 1939 года защищали полуостров от нападений противника с моря, земли и воздуха. Сейчас на этом месте находится Музей Второй мировой войны, который по случаю 78-й годовщины начала военных действий подготовил специальную выставку. О последствиях самой масштабной войны в истории человечества Польское радио беседовало с замдиректором музея профессором Гжегожем Берендтом.

С начала Второй мировой прошло 78 лет. Гжегож Берендт, однако, считает, что история тех времен до сих пор остается открытой:


Collapse )
Польша 2

Historyczne wystąpienie śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego na Westerplatte

"Mamy prawo do dostępu do prawdy i z tego nigdy zrezygnować nie możemy". Historyczne wystąpienie śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego na WesterplatteMy Polacy mamy prawo do dostępu do prawdy, dostępu do prawdy o sprawach dla naszego narodu tragicznych i z tego nigdy zrezygnować nie możemy. Głęboko wierzę, że Europa, cała Europa idzie właśnie w tym kierunku, w kierunku pluralizmu, wolności i demokracji, i prawdy nawet wtedy, gdy jest bardzo twarda. Bo my do swoich grzechów, o czym mówiłem przed chwilą, przyznać się potrafimy — mówił śp. prezydent Lech Kaczyński w 2009 roku na Westerplatte.

Przypominamy pamiętne przemówienie Lecha Kaczyńskiego, które wygłosił w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W obecności Angeli Merkel i Władimira Putina mówił na Westerplatte o naukach płynących z tej daty.

PRZECZYTAJ PEŁNY TEKST PRZEMÓWIENIA:

Collapse )