Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

Rosyjska dyplomacja: Polska od 1920 roku okupowała Białoruś i Ukrainę„ZSRR jest często oskarżany o napaść na Polskę. Błąd! Naziści zaatakowali Polskę 1 września. Dopiero 17 września, gdy polski rząd uciekł, a wojsko zostało pobite, Armia Czerwona weszła na „polskie terytoria” – Białoruś i Ukrainę okupowaną przez Warszawę od 1920 roku – oświadczyła na portalu społecznościowym ambasada Federacji Rosyjskiej w… Republice Południowej Afryki.

Przypomnijmy, że prezydent RP prezydent RP Ignacy Mościcki, Naczelny Wódz Edward Śmigły-Rydz, premier RP Felicjan Sławoj Składkowski i członkowie rządu RP przekroczyli granice z Rumunią roku, właśnie na wieść o inwazji sowieckiej na Polskę.

Granicę II Rzeczypospolitej były miały międzynarodowe uznanie, w tym także uznawał je Związek Sowiecki – podpisując kończący wojnę polsko-bolszewicką w 1921 roku i  polsko-sowiecki pakt o nieagresji w 1932 roku.

Na ówczesnych terytoriach polskich zajętych i okupowanych przez Związek Sowiecki w latach -41 były też terytoria leżące w granicach dzisiejszej Polski oraz dzisiejszej Litwy, nie tylko dzisiejszej Ukrainy i Białorusi.

Większość terytoriów dzisiejszej Białorusi i Ukrainy należała w latach 1920-1939 do Rosji Sowieckiej/Związku Sowieckiego. Dzisiejsze państwo ukraińskie i wiele innych państw świata (w tym Polska) uznaje oficjalnie, że w latach 30. XX wieku władze dopuściły się ludobójstwa ukraińskiego chłopstwa wywołując tzw. , który spowodował śmierć, według różnych szacunków, od kilku do kilkudziesięciu milionów ludzi. W następnych latach w ramach tzw. Wielkiego Terroru władze sowieckie dopuściły się masowych zbrodni m.in. na ukraińskich i białoruskich elitach. Według historyków, w masowych grobach w Kuropatach pod Mińskiem i Bykowni pod Kijowem oprawcy zakopali doczesne szczątki, w sumie setek tysięcy ofiar, z których większość została zamordowana w latach 1937-38. A pamiętać należy, że podobne masowe groby są w każdym większym mieście w całym ZSRS, przy czym te pod Kijowem i Mińskiem należą do największych.

https://kresy24.pl/rosyjska-dyplomacja-polska-od-1920-roku-okupowala-bialorus-i-ukraine/
Tags: 2ème guerre mondiale, empire du mal, kresy wshodnie, occupation par les russes, politique, pologne
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments