Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

7 września w Historii Kresów1929 – terroryści z Ukraińskiej Organizacji Wojskowej wysadzili w powietrze budynek dyrekcji lwowskich Targów Wschodnich. Trzy osoby zostały ranne.

Targi Wschodnie były coroczną wystawą przemysłu polskiego i zagranicznego organizowaną we Lwowie w latach 1921-1938. Dzięki nim stał się ważnym centrum handlu Polski z krajami Wschodu, z Rumunią, Rosją sowiecka, a nawet Japonią. W 1922 r. w Targach uczestniczyło 1852 wystawców.

Ekspozycje odbywały się w pawilonach zbudowanych w Parku Stryjskim według projektów najwybitniejszych lwowskich architektów. Część obiektów powstała na Wystawę Krajową we Lwowie w 1894 r., m.in. pałac sztuki, pawilon centralny, pałac Targów Wschodnich.

Popularna impreza była kilka razy celem terrorystów z Ukraińskiej Organizacji Wojskowej. W 1921 r. w czasie inauguracji Targów przeprowadzili oni nieudany zamach na Józefa Piłsudskiego, w 1929 r. – w czasie wizyty na Targach ministra przemysłu i handlu Eugeniusza Kwiatkowskiego – miał miejsce wspomniany zamach na budynek dyrekcji, a w 1930 r. terroryści spalili trybuny.

Budynek Dyrekcji Targów Wschodnich po zamachu ukraińskim w 1929 r.
Budynek Dyrekcji Targów Wschodnich po zamachu ukraińskim w 1929 r.

1764 – wybór Stanisława Augusta Poniatowskiego na tron polski. Był ostatnim władcą Rzeczypospolitej Obojga Narodów, królem Polski i wielkim księciem litewskim. Przeczytaj więcej o ostatnim polskim królu.

1789 wyłonił Deputację do Formy Rządu kierowaną przez biskupa kamienieckiego Adama Stanisława Krasińskiego. Do jej zadań należało opracowanie projektu zmiany ustroju Rzeczypospolitej.

1824 – w Wilnie zmarł August Bécu – polski lekarz, chirurg, patolog, filozof, profesor Uniwersytetu Wileńskiego, ojczym Juliusza Słowackiego. Jako pierwszy na Litwie stosował szczepienia ochronne przeciw ospie. Był współzałożycielem, a od 1811 r. prezesem Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego. Pochowany na cmentarzu na Rossie. Urodzony w 1771 r.

1864 – urodził się Tadeusz Tertil – polski polityk, burmistrz Tarnowa. Ukończył . W latach 1908-13 był posłem Sejmu Krajowego Galicji we Lwowie. Zmarł w 1925 r.

1896 – zmarł Zygmunt – polski powieściopisarz i poeta, działacz narodowo – wyzwoleńczy, szpieg austriacki. Uznawany za najwybitniejszego polskiego twórcę powieści historycznych przed Sienkiewiczem, autor popularnego cyklu „Ostatni z Nieczujów”. Urodzony w 1825 r.

1904 – urodził się Jan Michał Grubecki – polski polityk, działacz ruchu ludowego. Studiował, a później pracował na Politechnice Lwowskiej. Po 1939 r. inżynier przy liniach kolejowych we Lwowie i Stalingradzie. Zmarł w 1987 r.

1928 – rozpoczęła się pierwsza edycja wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. M.in. II etap wyścigu prowadził z Lublina do Lwowa, a III etap z Lwowa do Rzeszowa.

1937 – we Lwowie zmarł Tadeusz Pini – polski krytyk literacki, historyk literatury. Urodził się w 1872 r. we Lwowie. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Lwowskim. Nauczyciel w gimnazjum we Lwowie i Tarnowie. Działacz Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. W latach 1905-1907 redaktor naczelny lwowskiego „Pamiętnika Literackiego” – najstarszego pisma polonistycznego. Pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim.

1939: Naczelny Wódz Wojska Polskiego marszałek Edward przeniósł swoją kwaterę z Warszawy do Brześcia nad Bugiem.

https://kresy24.pl/7-wrzesnia-w-historii-kresow/
Tags: kresy wshodnie, politique, pologne
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments