Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

Białoruś znacznie rozszerza strefę ruchu bezwizowegoZgodnie z zarządzeniem prezydenta Łukaszenki rozszerzone zostają strefy w obwodach brzeskim i grodzieńskim, w których turyści mogą poruszać się bez wizy.

O podpisaniu przez Łukaszenkę 2 sierpnia zarządzenia rozszerzającego strefy turystycznego ruchu bezwizowego w dwóch graniczących z Polską obwodach poinformował białoruski premier, Siergiej Rumas w wywiadzie dla państwowej telewizji Belarus 1. Tatiana Lidiajewa w wywiadzie dla „Grodnieńskiej Praudy” ujawniła jak daleko rozszerzono strefę ruchu bezwizowego w obwodzie grodzieńskim.

Lidiajewa oświadczyła, że bez wizy obywatele Polski będą mogli wjechać nie tylko, jak do tej pory, do Grodna i kilku gmin nad Kanałem Augustowskim, ale do całego rejonu grodzieńskiego oraz rejonów brzostowickiego, wołkowyskiego, szczuczyńskiego, werenowskiego i lidzkiego. Tym samym strefa bezcłowa objęła jedną trzecią rejonów obwodu.

Zaznaczyć trzeba, że objęła ona rejony w których znaczną część mieszkańców stanowią Polacy. Rejon werenowski to najgęściej zamieszkany przez naszych rodaków rejon Białorusi, Polacy stanowią w nim 80,7 proc. mieszkańców. W rejonie grodzieńskim jest ich 40,1 proc., w rejonie brzostowickim 21,9 proc, w rejonie wołkowyskim 24,9 proc., w rejonie szczuczyńskim 46,3 proc., w rejonie lidzkim 35,2 proc. W Grodnie, które już wcześniej objęte ruchem bezwizowym, żyje według spisu z 2009 r. 81,2 tysięcy narodowych Polaków co oznacza, że stanowią niemal 25 proc. ludności miasta.

W obwodzie brzeskim strefa bezwizowa była już wcześniej szersza niż w grodzieńskim. Obejmowała Brześć oraz rejon brzeski, ale też rejony żabinkowski, prużański, kamieniecki, a także rejon świsłocki w sąsiednim obwodzie grodzieńskim, do którego wcześniej nie można było wjechać bez wizy inaczej niż właśnie z obwodu brzeskiego, a do którego nowe rozporządzenia pozwala dostać się prosto z Grodna. Na razie brak informacji na jakie rejony rozszerzono strefę wizową w obwodzie brzeskim ale według źródeł naszego portalu z Brześcia w grę wchodzą rejon kobryński i iwacewicki.

Do strefy bezwizowej wjechać można na podstawie dokumentu zamówionego w białoruskiej firmie turystycznej. W trybie tym można przebywać na terytorium Białorusi przez 15 dni (do tej pory było to 10 dni).

https://kresy.pl/wydarzenia/regiony/bialorus/bialorus-znacznie-rozszerza-strefe-ruchu-bezwizowego/

Tags: bélarus, kresy wshodnie, politique, pologne
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments