Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

20 czerwca w Historii Kresów

Pułkownik Zygmunt Bohusz-Szyszko w czasie wręczenia sztandaru Samodzielnej Brygadzie Strzelców Podhalańskich w kwietniu 1940 r.
Pułkownik Zygmunt w czasie wręczenia sztandaru Samodzielnej Brygadzie Strzelców Podhalańskich w kwietniu 1940 r.

1982 – zmarł generał Zygmunt Bohusz-Szyszko – Legionista, uczestnik walk z bolszewikami, Września, KOP-owiec, dowódca Podhalańczyków, 5 Dywizji Kresowej, wiceszef II Korpusu.

Urodził się w 1893 r. w Chełmie w rodzinie herbu Odyniec. Karierę wojskową rozpoczynał w armii carskiej w Pskowie. W czasie I wojny znalazł się w II Brygadzie Legionów. W wojnie polsko – bolszewickiej dowodził 2 Kowieńskim Pułkiem Strzelców wchodzącym w skład 2 Dywizji Litewsko-Białoruskiej Wojska Polskiego. Walczył z bolszewikami na Wileńszczyźnie, Podlasiu, Mazowszu i w polskiej ofensywie 1920 r. Poważnie ranny w czasie obrony Płocka.

W okresie międzywojennym służył m.in. w Korpusie Ochrony Pogranicza dowodząc pułkiem „”, a potem jako zastępca dowódcy KOP, był także dowódcą piechoty w 1 Dywizji Piechoty Legionów w Wilnie. W Kampanii Wrześniowej dowodził 16 Dywizją Piechoty, z którą przedarł się do Warszawy i do końca bronił stolicy.

W Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie został dowódcą Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich, w której walczył pod Narwikiem i w Bretanii we Francji. W 1942 r. był szefem sztabu Armii Andersa w ZSRR, potem dowodził 5 Kresową Dywizją Piechoty, a od połowy 1943 r. był zastępcą dowódcy II Korpusu Polskiego gen. Andersa. Z II Korpusem przebył cały szlak bojowy w kampanii włoskiej 1944-1945, stoczył m.in. zwycięską bitwę o Bolonię.

Po wojnie pozostał na emigracji w Londynie, poświęcił się publicystyce, pisarstwu historycznemu i pomocy dla polskich kombatantów. Był prezesem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.

1793 – w Surochowie koło Jarosławia urodził się Aleksander – polski komediopisarz, pamiętnikarz i poeta. Zmarł w 1876 r. we Lwowie. Pochowany w rodzinnej krypcie kościoła w Rudkach koło Lwowa. Przeczytaj artykuł o Aleksandrze Fredrze.

1831: bitwa pod Kockiem.

1863: bitwa pod Komorowem przerwana przez gwałtowną burzę.

1885 – urodził się Andrzej Gawroński – polski indolog i językoznawca, od 1916 r. był profesorem Uniwersytetów Jagiellońskiego i Lwowskiego. Napisał pierwszy polski podręcznik sanskrytu. Jeden z największych polskich poliglotów – znał na pewno co najmniej 60 języków. Uczestnik obrony Lwowa i walk z Ukraińcami w 1918 r. Zainicjował działalność „Biblioteki Wschodniej” przy Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Lwowie oraz „Rocznika Orientalistycznego” i Instytutu Orientalistycznego na Uniwersytecie Lwowskim. Zmarł w 1927 r.

1900 – we Lwowie ukazało się pierwsze polskie ilustrowane pismo sportowe „Gazeta Sportowa”.

1939 – w Spasie koło Starego Sambora urodził się Jan – polski duchowny katolicki, arcybiskup przemysko – warszawski obrządku grekokatolickiego.

W 2009 r. Okręg zwrócił się do arcybiskupów: Stanisława Dziwisza, Kazimierza Nycza i Józefa Michalika o poparcie protestu przeciwko zachowaniu Jana Martyniaka i biskupa grekokatolickiego Włodzimierza Juszczaka ze skargą na nich, zarzucając im pomówienie osoby księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego oraz fałszowanie historii i stwarzanie podłoża dla odradzania się nacjonalizmu ukraińskiego.

1944 – litewski oddział pomocniczy policji niemieckiej zastrzelił w Glinciszkach 38 Polaków, także kobiety i dzieci. Był to odwet za śmierć czterech litewskich policjantów w starciu z 5 Wileńską Brygadą AK.

1955 – zmarła Janina Korolewicz-Wayda – polska śpiewaczka operowa (sopran). Debiutowała na scenie Opery Lwowskiej. Urodzona w 1876 r.

https://kresy24.pl/20-czerwca-w-historii-kresow/

Tags: kresy wshodnie, politique, pologne
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments