Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

7 czerwca w Historii Kresów

Ksiądz Józef Obrembski
Ksiądz Józef .

2011 – w Mejszagole zmarł Józef Obrembski – wybitny polski ksiądz katolicki, nazywany Patriarchą Wileńszczyzny i duchowym pasterzem Polaków na Litwie.

Urodził się w 1906 r. na Ziemi Łomżyńskiej. Ukończył , kształcił się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego. W 1932 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracę duszpasterską rozpoczął od wikariatu w Turgielach, gdzie rozwinął też szeroką działalność społeczną wsród parafian.

W czasie II wojny gestapo dwukrotnie wysyłało księdza Obrembskiego na stracenie do Ponar i dwukrotnie ratował go od śmierci niemiecki oficer Eiberg, z pochodzenia Austriak.

Po zajęciu Wileńszczyzny przez sowietów ksiądz Obrembski mógł wyjechać do Polski, ale nie zrobił tego. „Ani przez chwilę na myśl mi nie przyszło, by Ziemię Wileńską opuścić. Dla mnie tu była Polska” – mówił.

W 1950 r. sowieci wyrzucili go z parafii w Turgielach. Od 1950 r. ksiądz Obrembski pełnił obowiązki proboszcza w Mejszagole w rejonie wileńskim. Mimo sowieckich zakazów prowadził działalność duszpasterską: katechezę wśród dzieci, udzielał sakramentów świętych (również potajemnie), jeździł po kolędzie, odwiedzał chorych.

Był wielokrotnie nękany i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy sowieckiej bezpieki. W niepodległej Litwie władze rejonu wileńskiego nadały mu tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego. W 2008 r. otrzymał z rąk polskiego ambasadora pierwszą na Litwie Kartę Polaka.

Zobacz artykuły „Jaka piękna Mejszagoła…” i „Cegiełki na pomnik Księdza Prałata”

1492 – zmarł Kazimierz IV Jagiellończyk – wielki książę litewski i król Polski, urodzony w 1427 r.

1834 – w Lipowcu na Ukrainie urodził się Józef – polski działacz patriotyczny i emigracyjny, członek Rządu Narodowego w Powstaniu Styczniowym. Zmarł w 1916 r.

1868 – w Wołkowysku urodził się Dawid – polski szachista. Zmarł w 1927 r.

1935 – w Ludwikówce na Pokuciu urodził się Stanisław Kochman – polski filolog, slawista. Zmarł w 2010 r.

1936 – w Wilnie urodził się Sławomir Kalembka – polski historyk, rektor UMK w Toruniu. Zmarł w 2009 r.

https://kresy24.pl/7-czerwca-w-historii-kresow/ 

Tags: kresy wshodnie, politique, pologne, église catholique
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments