Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

Ministrowie kultury Polski i Litwy o planach współpracy

Intensyfikacja współpracy w sferze ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego, a także m.in. kwestie związane z przygotowaniem uroczystości pochówku ekshumowanych w Wilnie szczątków przywódców powstania styczniowego i pracami nad nowym planem zagospodarowania Memoriału Ponarskiego, były przedmiotem spotkania wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego z ministrem kultury Litwy, dr. Mindaugasem Kvietkauskasem, poinformował resort.

Podczas spotkania na Zamku Królewskim w Warszawie ministrowie kultury obu krajów rozmawiali też na temat kolejnego spotkania Polsko-Litewskiej Grupy Ekspertów do spraw Zachowania Dziedzictwa Kulturowego oraz omówili kwestie transgranicznego wpisu dziedzictwa Tatarów polsko-litewskich na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Dr Mindaugas Kvietkauskas został powołany na stanowisko ministra kultury Litwy w grudniu 2018 r. Wcześniej, od 2008 roku, pełnił funkcję dyrektora Instytutu Literatury Litewskiej i Folkloru, czołowej instytucji zajmującej się badaniami historii literatury. Jest wybitnym litewskim literaturoznawcą, poetą, eseistą i tłumaczem. Jest też wykładowcą w Katedrze Literatury Litewskiej Uniwersytetu Wileńskiego (od 2006). Bada wielojęzyczną historię i literaturę Litwy, w tym polskie ślady i konteksty.

Był szczególnie zaangażowany w obchody Roku Miłosza. Od wielu lat współpracuje z Instytutem Polskim w Wilnie przy realizacji projektów literackich, zwłaszcza poświęconych Czesławowi Miłoszowi i Wisławie Szymborskiej. Tuż przed nominacją na stanowisko ministra kultury, prezydent RP nadał Mindaugasowi Kvietkauskasowi Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP.

https://kresy24.pl/ministrowie-kultury-polski-i-litwy-o-planach-wspolpracy/

Tags: lituanie, politique, pologne
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments