Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

Pięć ważnych ustaw z podpisem Andrzeja Dudy

Prezydent Andrzej Duda podpisał pięć ustaw: o opiece zdrowotnej nad uczniami, o kształtowaniu ustroju rolnego, o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię, o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Prezydent Andrzej Duda
Prezydent Andrzej Duda

Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami "ma na celu zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły, oraz zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych" - napisano w oświadczeniu. Opiekę zdrowotną nad uczniami w szkołach mają sprawować pielęgniarka środowiskowa albo higienistka szkolna, a opiekę stomatologiczną - lekarz dentysta.

Drugą z podpisanych ustaw zmienia ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw. "Celem uchwalonej ustawy jest złagodzenie ograniczeń w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi" - czytamy w oświadczeniu na stronie Kancelarii Prezydenta.

Kolejną ustawą jest dokument z dnia 12 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych. Ma ona na celu "dostosowanie polskiego porządku prawnego do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego. Celem tego rozporządzenia jest uproszczenie otoczenia regulacyjnego dla państw członkowskich i podmiotów gospodarczych" - napisano w oświadczeniu.

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 roku dotyczy ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską a Japonią. "Umowa ma służyć stworzeniu trwałych podstaw prawnych sprzyjających zacieśnieniu współpracy dwustronnej, a także przyczyniania się do propagowania wspólnych wartości i zasad, takich jak poszanowanie demokracji, praworządności, praw człowieka i podstawowych wolności" - napisano w oświadczeniu na stronie Kancelarii Prezydenta.

Prezydent podpisał też nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. "Wprowadzane zmiany dotyczą między innymi refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Ustawa zrównuje sytuację podmiotów podlegających kontroli. Nowelizacja ogranicza katalog sytuacji podlegających karom administracyjnym.

https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/2316622

Tags: politique, pologne, économie
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments