Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

Ku chwale Pipesa, Wandycza i WójcikaRedakcja portalu Kresy24.pl we współpracy ze Studium Europy Wschodniej UW zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym książkom z serii “Bibliotheca Europae Orientalis” – „ est testis temporum. Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu 90-lecia Profesorów Richarda Pipesa, Piotra Wandycza, Zbigniewa Wójcika” oraz „Russia: of the tsars of the bolsheviks of the new times”.

Historia est testis temporum. Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu 90-lecia Profesorów Richarda Pipesa, Piotra Wandycza, Zbigniewa Wójcika,

red. J. Malicki, t. XLVII, studia 5,

W księdze pamiątkowej znalazły się artykuły:
Jan Malicki: Historia est testis temporum. Richard Pipes – Piotr Wandycz – Zbigniew
Wójcik; Andrzej Nowak: Bezczynność i jej koszty: Waszyngton wobec sowieckiego wyzwania w roku
1920; Wojciech Materski: Bolszewicy a kwestia równouprawnienia kobiet; Hiroaki Kuromiya: Political provocation as Stalin’s Foreign policy: the von Twardowski Affair, 1932; Mark Kramer: The Soviet Union and crisis Management in Poland in the 1970s; Рудольф Пихоя: Власть. Номенклатура. Собственность. Об одной из причин распада СССР; Marek Kornat: Piotr Wandycz – szkic biograficzny; Jerzy Kłoczowski: Humanizm w kulturze polskiej XII-XVIII stulecia; Sławomir Łukasiewicz: Wokół „Zjednoczonej Europy” Piotra Wandycza; Mirosław Nagielski: Jan Zamoyski jako dowódca w kampanii inflanckiej 1601/1602; Daniel Beauvois: Litwa i Biała Ruś w 1812 roku. Rozgrywka pomiędzy Aleksandrem I, Napoleonem i Polakami; Janusz Faryś, Federacja i inkorporacja. Dwie wizje siły Polski odrodzonej 1918-1921; Marek Kornat, Polska Odrodzona (1919–1939) w stosunkach międzynarodowych – podmiot czy przedmiot? Wyobrażenia polityczne i rzeczywistość historyczna; Barbara Stoczewska: Litwini i Ukraińcy w polskiej myśli politycznej – do wybuchu II wojny światowej; Wojciech Rojek: Proces kształtowania polsko-sowieckiej granicy międzypaństwowej 1943-1952; Raymond Taras: Poles and prejudice: are Polish-American Scholars Objective About Russia?; Teresa Chynczewska-Hennel: Rzeczpospolita – Ukraina w twórczości Profesora Zbigniewa Wójcika; Henryk Litwin: Kijowszczyzna, Wołyń i Bracławszczyzna wobec walki stronnictw w czasie drugiego bezkrólewia 1574-1576; Станіcлав Кульчицький: Голодомор 1932-1933 рр. у висвітленні української історичної науки за останні 25 років; Леонід Зашкільняк: Українсько-польські відносини в роки Другої світової війни: дослідження та інтерпретації; Mykola Riabchuk: Liberal Nationalism and Its Rivals: the Ukrainian Experience oraz Tomasz Stryjek, O rzeczywisty obraz imperium. Ukraina i w XIX w. w książkach Aleksieja Millera.

Russia: of the Tsars of the olsheviks of the new times

ed. by Jan Malicki; with introd. from Richard Pipes, t. XXXIX, didactica 6

W tomie znalazły się artykuły:

Antoni Mironowicz: The Orthodox Church in Tsarist Russia; Wiesław Caban, Jacek Legieć: Poles in the Imperial Russian Army in the 19th Century: Numbers and Distribution; Roman Jurkowski: “I Left Quite a Few Friends There”. Piotr Stolypin and Polish Landowners from the Taken Lands between 1899 and 1911; Wiktoria Śliwowska: Can the title of Jan Kucharzewski’s work From White Tsarism to Red?, be regarded as an interpretation of the history of the USSR?; Andrzej Walicki: Two Depictions of the History of the Russian Revolution and the Communist Experiment in Russia; Leszek Zasztowt: Marxism and the Leap to the Kingdom of Science. An Unbearable Issue of ‘Scientific Consciousness’; Mikolaj Iwanow: Jewish Colonization During The First Years of Soviet Power 1924 – 1929; Andrzej Nowak: Eastern Europe under Western Ice: Waiting for a Thaw in “Western” historiography; Jan Holzer: Democracy versus Non-democracy. Historical and methodological comments on theory and classification of political regimes; Mykola Riabchuk: The ‘New Eastern Europe’ and East Slavonic ‘Ummah’: Uneasy Emancipation; Wiktor Ross: The Political System of the Russian Federation under Presidents and Medvedev; Witold Rodkiewicz: Dmitri Medvedev’s Proposal for a European Security Treaty: An Interpretation; John S. Micgiel: “From Retrenchment to Reset? Reflections on Contemporary Polish-Russian Relations”

Pytania konkursowe dla Historia est testis temporum:
Ile dni Napoleon spędził w 1812 roku w Wilnie?

Pytania konkursowe dla Russia: of the tsars of the bolsheviks of the new times:
Proszę wymienić najpopularniejszą destynację osadnictwa żydowskiego w latach 20. XX wieku na obszarze Związku Sowieckiego?

Prosimy o oryginalne odpowiedzi zawierające pełne zdania i aby nie stanowiły przeklejonego e-maila kolegi/koleżanki lub informacji z Wikipedii!!!

Na odpowiedzi oczekujemy pod e-mailem: konkurs@kresy24.pl do 26 listopada 2018 r. (z tytułem Historia est testis temporum lub Russia: of the tsars of the bolsheviks of the new times). Prosimy o zamieszczanie adresu korespondencyjnego z odpowiedziami. Przypominamy że nagrodami w konkursie jest po trzy egzemplarze obu książek.

Prosimy o zamieszczenie w e-mailu niniejszego sformułowania: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach konkursowych oraz ogłoszenia zwycięzcy konkursu

Po kliknięciu w nazwę znajdą Państwo informacje o serii książkowej “Bibliotheca Europae Orientalis” Wydawnictwa Studium Europy Wschodniej UW.

Link do regulaminu konkursów.

https://kresy24.pl/konkurs-wielcy-historycy-o-europie-srodkowo-wschodniej/
Tags: empire du mal, france, occupation par les russes, politique, pologne, union européenne
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments