Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

18 maja w Historii Kresów

Inauguracja Uniwersytetu Polskiego w Wilnie
Inauguracja Uniwersytetu Polskiego w Wilnie. Fot: Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy

1998 – powstał Uniwersytet Polski w Wilnie założony przy Stowarzyszeniu Naukowców Polaków Litwy jako reakcja na pełną lituanizację Uniwersytetu Wileńskiego.

Początkowo władze Litwy nie chciały zgodzić się na polską uczelnię. Ustąpiły dopiero po tym jak ówczesny premier RP Jarosław uzależnił od tego polską zgodę na tworzenie tzw. mostu energetycznego z Litwą.

Uniwersytet w Wilnie współpracuje z Uniwersytetem w Białymstoku, którego jest filią. Problemem uczelni w pierwszych latach istnienia był brak własnej siedziby, co uniemożliwiało uruchomienie kolejnych kierunków studiów. W ofercie uniwersytetu były więc tylko studia z informatyki i ekonomii, brakowało natomiast kierunków humanistycznych. W związku z brakiem kadr ok. 50 wykładowców dojeżdżało stale z Białegostoku.

W pierwszych czterech latach działalności mury uczelni opuściło z uzyskanym dyplomem 140 absolwentów.

1792 – rozpoczęła się zwana także Wojną w obronie Konstytucji 3 maja.

W chwili wybuchu wojny polska armia liczyła około 70 tys. słabo wyszkolonych rekrutów, z czego na froncie znalazło się tylko około 56 tys. wysłała na wojnę z Rzecząpospolitą 97-tysięczną armię, zaprawioną już w bojach z Turkami. Wodzem naczelnym sił polskich był bratanek króla – książę Józef . Pomagali mu generałowie Tadeusz , Michał Wielhorski i Józef .

Walki na froncie litewskim armia dowodzona odtąd przez generała Józefa Judyckiego została pobita w bitwie pod Mirem, a potem pod Zelwą. Zacięte bitwy stoczono w obronie Brześcia i przepraw na Bugu pod Grannem i Krzemieniem. Na froncie ukraińskim, pomimo zwycięstwa pod Zieleńcami i z 4-krotnie liczniejszymi siłami rosyjskimi Dubienką, polska armia również znalazła się w odwrocie.

Wojna zakończyła się klęską wojsk polsko-litewskich. 24 lipca polski król przystąpił do konfederacji targowickiej i przedwcześnie nakazał armii złożyć broń. Na porażkę Rzeczypospolitej miała w znacznym stopniu wpływ zdrada Prus, które wbrew wcześniejszym zapewnieniom nie wsparły polskich działań. Ostatnim akcentem wojny było zwycięstwo korpusu księcia Józefa Poniatowskiego nad Rosjanami w bitwie pod Markuszowem w dniu 26 lipca.

1868 – urodził się Mikołaj II Romanow – ostatni car Rosji, święty prawosławny. Zamordowany przez bolszewików w 1918 r.

1992 – w Warszawie podpisano polsko-ukraiński Traktat o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy.

2011 – zmarła Włada – polska dziennikarka radiowa, aktorka, piosenkarka, działaczka emigracyjna.

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie oraz wydział prawa administracyjnego Uniwersytetu w Edynburgu. Od 1930 r. pracowała w lwowskiej rozgłośni Polskiego Radia. Występowała jako piosenkarka i parodystka, od 1932 r. wraz z zespołem Szczepcia i Tońka w „Wesołej Lwowskiej Fali” Wiktora Budzyńskiego. Wraz z „Lwowską Falą” podporucznik Włada Majewska przeszła szlak bojowy II Korpusu w składzie 10 Brygady Kawalerii Pancernej gen. Maczka. Po wojnie pracowała w Radiu Wolna Europa. Urodzona w 1911 r. we Lwowie.

https://kresy24.pl/18-maja-w-historii-kresow/

Tags: kresy wshodnie, politique, pologne
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments