Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

Kijów: sąd odmówił rozpatrzenia pozwu z żądaniem zablokowania nowej ustawy językowejW opinii sądu administracyjnego w Kijowie, pozew wzywający do uniemożliwienia przewodniczącemu ukraińskiego parlamentu podpisania nowej, kontrowersyjnej ustawy językowej, jest bezpodstawny.

Jak informowaliśmy, w piątek do Okręgowego Sądu Administracyjnego w Kijowie wpłynął pozew z żądaniem zakazania przewodniczącemu ukraińskiego parlamentu Andrijowi Parubijowi, a także jakiemukolwiek deputowanemu lub pracownikowi Werchownej Rady podpisywania nowej ustawy języko. Wezwano też do zablokowania jakichkolwiek działań mających na celu podpisanie ustawy i wysłanie jej prezydentowi do podpisu. Sąd poinformował, że przyjął pismo do rozpatrzenia i sprawdza, czy są podstawy prawne do zabezpieczenia pozwu, przed wszczęciem sprawy.

W sobotę po południu służby prasowe sądu administracyjnego w Kijowie poinformowały o odmowie zajęcia się sprawą – zdecydowano o niezarejestrowaniu pozwu do właściwego rozpatrzenia. W komunikacie podano, że po rozważeniu wniosku ws. zabezpieczenia żądania ws. zakazu podpisywania i publikowania Ustawy „O zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako państwowego”, sąd odmówił zajęcia się nim.

Zdaniem sądu, podmiot zgłaszający pozew nie wykazał, że działania przewodniczącego ukraińskiego parlamentu, Andrija Parubija, były niezgodne z prawem. Uznano oświadczenia w tej kwestii za bezpodstawne. Sąd podkreślił przy tym, że niektórzy ukraińscy deputowani zainicjowali procedurę na rzecz uchylenia decyzji parlamentu. Wcześniej deputowani Bloku Opozycyjnego zapowiadali, że szykują się do zaskarżenia nowej ustawy językowej do sądu konstytucyjnego.

Pismo złożyła organizacja społeczna Instytut Polityki Prawnej i Ochrony Socjalnej im. Iriny Bereżnej, pochodzącej z Donbasu prawniczki i byłej deputowanej Partii Regionów, która zginęła w wypadku w 2017 roku. Była znana m.in. z obrony statusu języka rosyjskiego na Ukrainie, za co krytykowały ją środowiska promajdanowe oraz nacjonalistyczne. Zarzucano jej też głoszenie „antyukraińskich poglądów”.

Działania Instytutu Polityki Prawnej i Ochrony Socjalnej zostały skrytykowane przez Andrija Parubija. Przewodniczący Werchownej Rady nazwał je „cyniczną próbą prorosyjskiego rewanżu”.

„Prorosyjska piąta kolumna uczyniła zamach na ustawę, na którą Ukraińcy czekali przez stulecia, ustawę historycznej sprawiedliwości – ustawę o funkcjonowaniu ukraińskiego języka jako państwowego” – napisał Parubij na Facebooku. Wyraził też przekonanie, że sąd nie pozwoli na zablokowanie podpisania ustawy, a na najbliższym posiedzeniu parlamentu, 14 maja, deputowani otworzą do tego drogę.

Jak pisaliśmy, ukraiński parlament w kwietniu przyjął w drugim czytaniu ustawę o języku ukraińskim jako języku państwowym. Ustawa utwierdza status języka ukraińskiego jako jedynego oficjalnego na Ukrainie. Przedstawiciele władz państwowych, sądów i prokuratury, oficerowie zawodowi, a także nauczyciele i lekarze mają obowiązek posługiwania się oficjalnie językiem ukraińskim. Ustawa obliguje każdego obywatela do władania ukraińskim jako językiem swojego obywatelstwa. Zasięg ustawy, jak zapewniono, ma nie dotyczyć sfery osobistej a także religijnej. Nadzór nad egzekwowaniem ustawy ma sprawować nowa instytucja – Komisarz (Pełnomocnik) ds. ochrony języka państwowego. Za złamanie nowego prawa przewidziano grzywny – najwyższe za naruszenia w sferze mediów drukowanych, nieco mniejsze za naruszenia w sferze administracyjno-urzędowej i najniższe w takich sferach, jak edukacja, nauka, kultura, wydawnictwa książkowe, interfejsy elektroniczne, reklama, służba zdrowia. Wdrożenie sankcji karnych zostaje jednak opóźnione o 3 lata. Ustawa wchodzi w życie po miesiącu od dnia ogłoszenia, przy czym niektóre rozwiązania zostaną wdrożone z kilkuletnim opóźnieniem.

Już wcześniej zwracano uwagę, że w kwestiach oświaty ustawa językowa dubluje postanowienia innego kontrowersyjnego prawa, przyjętego w 2017 roku – ustawy o oświacie. Według projektu państwo ukraińskie gwarantuje swoim obywatelom prawo do uzyskania wykształcenia w języku ukraińskim na każdym szczeblu oświatowym. W przypadku mniejszości narodowych prawo nauki w językach mniejszości przysługuje tylko w klasach od 1 do 4 wraz z nauką języka państwowego. Ustawa narzuca też dominację języka ukraińskiego w innych sferach, np. w mediach czy w kulturze. Nowe przepisy nie wywołały żadnej większej reakcji ze strony polskich władz.

https://kresy.pl/wydarzenia/kijow-sad-odmowil-rozpatrzenia-pozwu-z-zadaniem-zablokowania-nowej-ustawy-jezykowej/

Tags: hongrie, politique, pologne, roumanie et moldavie, ukraine
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments