Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

W Senacie radzono, jak naprawić ustawę o IPN, której przepisy zakwestionował TK

W Senacie radzono, jak naprawić ustawę o IPN, której przepisy dot. „ukraińskich nacjonalistów” zakwestionował TKSenacka Komisja Ustawodawcza chce, by Instytut Pamięci Narodowej przygotował zamiennik dla słów „ukraińscy nacjonaliści”, zakwestionowanych w styczniu br. przez Trybunał Konstytucyjny w ustawie o IPN. – podaje Radio Maryja.

W styczniu br. Trybunał Konstytucyjny uznał, iż sformułowania „ukraińscy nacjonaliści” oraz „Małopolska Wschodnia” występujące w ustawie o IPN są nieprecyzyjne, a przez to niezgodne z konstytucyjną zasadą określoności przepisów prawa. W związku z tym przepisy ustawy utraciły moc w częściach obejmujących wymienione słowa. We wtorek senacka Komisja Ustawodawcza rozpatrywała wyrok TK w tej sprawie.

Reprezentujący na posiedzeniu komisji IPN dyrektor Biura Upamiętnień Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek uznał, że należy dokonać prawnej korekty przepisów ustawy, ponieważ TK nie zakwestionował zasadności penalizacji zaprzeczania samego zjawiska zbrodni ukraińskich nacjonalistów, lecz jego zdaniem wskazał na konieczność doprecyzowania definicji sprawców i obszaru występowania zbrodni. Dyrektor Siwek zaznaczał, że będzie używał sformułowania „ukraińscy nacjonaliści” z braku odpowiedniego zamiennika a wpisanie ich zbrodni do ustawy uznał za zasadne.

W opinii przedstawiciela IPN wskazując obszar zbrodni można w ustawie zapisać, że chodzi o zbrodnie popełnione na okupowanym terytorium II RP. Jego zdaniem wymienianie jednostek administracyjnych (województw i powiatów) grozi pominięciem obszarów, na których zbrodnie takie mogły występować.

Na posiedzeniu komisji senator PiS Jerzy Czerwiński zaproponował przygotowanie przez IPN definicji „ukraińskich nacjonalistów”. Senator przekonywał, że należy stworzyć jasną kategorię sprawców zbrodni, w tym popełnianych przez UPA na Polakach. Czerwiński wskazywał także, że wykreślenie z ustawy o IPN przez wyrok TK pojedynczych sformułowań uczyniło ten akt prawny niespójnym. „Ta sama zbrodnia kwestionowana na terenie Wołynia będzie ulegała penalizacji, a ta sama zbrodnia kwestionowana na terenie Małopolski Wschodniej – nie. (…) To jakbyśmy w kodeksie karnym mieli takie przepisy, że kradzież na wschód od Wisły jest kwestionowana, jest penalizowana, a kradzież na zachód od Wisły – nie”. – mówił Czerwiński. W jego opinii w ustawie nie można zostawiać „niedookreślonych, niespójnych, niepełnych” przepisów a komisja powinna zająć się „uzdrowieniem” ustawy, aby negowanie zbrodni „ukraińskich nacjonalistów” było penalizowane.

Komisja Ustawodawcza, jak i sam przedstawiciel Biura Upamiętnień Walk i Męczeństwa zgodzili się z propozycją, by IPN w ciągu miesiąca przygotował definicję zbrodni ukraińskich na Polakach.

https://kresy.pl/wydarzenia/polska/w-senacie-radzono-jak-naprawic-ustawe-o-ipn-ktorej-przepisy-dot-ukrainskich-nacjonalistow-zakwestionowal-tk/
Tags: 2ème guerre mondiale, kresy wshodnie, politique, pologne, racisme et nazisme, ukraine
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments