Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

Abp Marek Jędraszewski w orędziu Wielkanocnym: Chrystus prawdziwie zmartwychwstał

- Zmartwychwstały Chrystus objawił człowiekowi prawdę o Nim samym. Prawdę o świętości Jego życia, prawdę, która jest święta od chwili poczęcia, aż do momentu naturalnej śmierci - mówił w orędziu skierowanym do słuchaczy Polskiego Radia metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski.

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski
Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski

- Pusty grób Chrystusa nie miał prawa w ogóle się zdarzyć. Wynika to najpierw z tego, że Jezus Chrystus naprawdę umarł. Świadczy o tym przebity Chrystusowy bok. Nie miał prawa się wydarzyć, dlatego, że na rozkaz Piłata, a na życzenie arcykapłanów, postawiono przy Jezusowym grobie zbrojną straż. Ona miała przypieczętować to, co się zdarzyło w Wielki Piątek, zwycięstwo śmierci nad życiem, rozpaczy nad nadzieją, nienawiści nad miłością - mówił w radiowej Jedynce abp Marek Jędraszewski.

Arcybiskup stwierdził, że "w pusty grób nie wierzyły także niewiasty, które zdążały trzeciego dnia do Chrystusowego grobu. Chciały ciało Chrystusowe namaścić. Jedynym ich zmartwieniem było to, kto odwali ciężki kamień znajdujący się u wejścia, a tymczasem zobaczyły pusty grób, kamień odwalony i aniołów, którzy mówią, że na próżno szukają tutaj Chrystusa. On żyje, On zmartwychwstał".

"Ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu"

I dlatego po latach, jak kontynuował metropolita krakowski, św. Paweł napisze: "przypominam bracia Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której trwacie, że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, wszystkim Apostołom".

Duchowny przypomniał też, że pisał o tym także św. Jan Apostoł: "to wam oznajmiamy, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce - bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione".

- I o tym życiu objawionym, zwycięskim, szli Apostołowie zgodnie z nakazami Chrystusa na cały świat, to stanowiło istotę Ewangelii, jaką zwracali się do całego świata. Tak było na początku dziejów chrześcijaństwa. To samo orędzie o Zmartwychwstałym rozbrzmiewa teraz i tak będzie aż do skończenia świata - zaznaczył arcybiskup.

"Zmartwychwstały Chrystus objawił człowiekowi prawdę"

Duchowny podkreślił, że "1053 lata temu, w te dzieje Kościoła, tę prawdę o Chrystusie Zmartwychwstałym, wkroczyły także polskie ziemie na skutek chrztu, który w 966 roku przyjął Mieszko I."

Z tej to okazji, w milenium owego wydarzenia - mówił abp Jędraszewski - ówczesny arcybiskup krakowski Karol Wojtyła, napisał poemat pt. "Wigilia Wielkanocna 1966":

„Pozwól mi patrzeć własnymi oczyma i poprzez własne "ja":
ojczyzna posiada bliskość niewysłowioną - ruch, który przenika
stulecia, który pozwala wyłonić z pokoleń nie treść, lecz właśnie
osobę, jej życie mierzyć swym życiem - i nagle znajdować
wzajemność - to Ktoś inny moją stał się miarą."

"W świetle Jezusa Zmartwychwstałego widać w pełni, co znaczy małżeństwo"

Zdaniem arcybiskupa, te słowa nabierają szczególnego znaczenia, kiedy odniesie się je do Polski, "na te 1053 lata głoszenia Ewangelii naszemu narodowi". - Bo właśnie ten Zmartwychwstały Chrystus objawił człowiekowi prawdę o Nim samym. Prawdę o świętości Jego życia. Życia, które jest święte od chwili poczęcia, aż do momentu naturalnej śmierci - mówił w orędziu abp Jędraszewski.

- To On podkreślił swoją męką i swoim zmartwychwstaniem, swoją miłością i wiernością Bogu, aż do końca pokazał, że człowiek posiada swoją godność polegającą przede wszystkim na tym, że jest stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo po to, aby żył jego miłością. Bo w świetle Jezusa Zmartwychwstałego widać w pełni, co znaczy małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny, czym jest rodzina, czym jest miłość, zwycięska miłość, która ożywia najbardziej podstawowe wspólnoty ludzkie - kontynuował arcybiskup.

"Chrystus zmartwychwstał"

Abp Jędraszewski przypomniał też inny poemat Karola Wojtyły. "W roku 1975, a więc 9 lat po poemacie o Wigilii Wielkanocnej, już kardynał Karol Wojtyła napisał kolejny poemat pt. "Rozważania o śmierci":

"Mysterium paschale -
tajemnica Przejścia,
w której
jest odwrócony porządek mijania,
gdyż przemija się od życia ku śmierci -
takie jest doświadczenie i oczywistość taka.
Przechodzenie poprzez śmierć ku życiu
jest tajemnicą."

- Tajemnica, to zapis głęboki, dotychczas nieodczytany do końca. I stąd pragnę życzyć słuchaczom Polskiego Radia z całego serca, aby ich życie stawało się pełnym nadziei wkraczaniem w tajemnicę przechodzenia poprzez śmierć ku życiu. Przechodzenia za naszym Panem Jezusem Chrystusem, który umarł i zmartwychwstał, który jest naszą drogą prowadząca do pełni życia. Który jest najwyższą i ostateczną prawdą o Bogu i o człowieku. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja - zakończył orędzie abp Marek Jędraszewski.

https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/2298194

Tags: pologne, église catholique
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments