Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

Wyniki II etapu Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi 2018/19W dniach 27 – 31 marca 2019 odbył się II etap Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi. Pierwszy egzamin w ramach komisji kijowsko – żytomierskiej odbył się 27 marca w Odessie w Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza, kolejne odbyły we Lwowie w Szkole nr 10 im. Marii Magdaleny, w Chmielnickim na Uniwersytecie we Chmielnickim, w Kijowie w Muzeum Łesi Ukrainki, w Żytomierzu w Domu Polskim, ostatni w Instytucie Historii i  na Uniwersytecie w Białymstoku

Do egzaminu przystąpiło 75 najlepszych uczniów, którzy musieli zaprezentować przygotowaną przez siebie pracę pisemną oraz odpowiedzieć na pytania z historii Polski oraz na pytania do wybranej lektury. Uczestnicy II etapu odpowiadali przed komisją złożoną z członków Komitetu Głównego Olimpiady – profesorów Polskiego Towarzystwa Historycznego, reprezentujących polskie państwowe uczelnie wyższe: Uniwersytet Marii Cuire-Skłodowskiej, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Białostocki oraz przedstawicieli Fundacji Wolność i Demokracja.  W Kijowie egzaminom przyglądał się Ambasador  RP na Ukrainie Pan Bartosz Cichocki, natomiast w Komisji w Żytomierzu zasiadła Wicekonsul RP w Winnicy Pani Konsul Magda Arsenicz z Konsulatu Generalnego RP w Winnicy.

Do III etapu finałowego Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi zakwalifikowanych zostało 21 uczestników:

Danuta Grabowska, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku
Danuta Stefanko, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku
Edward Jakubowicz, uczeń Ryszarda Vincenca ze Szkoły nr 10 im. Marii Magdaleny
Helena Kurnicka, uczeń Ryszarda Vincenca ze Szkoły nr 10 im. Marii Magdaleny
Kamila Sosnowska, uczeń Ryszarda Vincenca ze Szkoły nr 10 im. Marii Magdaleny
Anna Gliwińska, uczennica Tetiany Sosun w KOC im. J. Olszeńskiego w Połonnym
Iwan Hajdow, uczeń Pani Julii Sierkowej z Polskiej Szkoły Sobotniej przy ZNP
Władysława Hedz, uczeń Pani Tetiany Sosun z Płonnego KOC im. J. Olszeńskiego w Połonnym
Maksym Marczenko, uczeń Pana Anatolija Sierkowa z Polskiej Szkoły Sobotniej przy ZNP
Świętosław Żdaniuk, uczeń Ośrodka Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu
Alina Pałamarczuk, uczennica Pani Julii Kułyk w Związku Polaków “Jedność” z Żmerynki
Włodzimierz Didkowski, uczeń Pani Natalii Szumlańskiej w Żytomierskim Polskim Centrum Oświaty i Nauki.
Illa Buszmielow, uczeń Pani Marii Kozyrskiej Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia” z Winnicy
Andrzej Krasnowski uczeń Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie „Dom Polski” w Kijowie
Andrzej Basiuk uczeń Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie „Dom Polski” w Kijowie
Paweł Ladońko uczeń Związku Polaków na Ukrainie
Daria Czudnowska uczeń Związku Polaków na Ukrainie
Katarzyna Szmorgun uczeń Związku Miłośników Kultury Polskiej na Połtawszczyźnie
Agłaja Zubryczewa uczeń Stowarzyszenia Polaków „Polonia” im. K. Szymanowskiego w Kropiwnickim
Katarzyna Woznyczka uczeń Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie
Ksenia Żywalewska uczennica Polskiej Szkoły Społecznej króla Stefana Batorego

Wszystkim uczestnikom II etapu Olimpiady serdecznie gratulujemy wysokiego poziomu znajomości historii Polski, a osobom zakwalifikowanym do III etapu życzymy dalszych sukcesów.

Nagrodą główną dla laureatów Olimpiady Historii Polski 2018/19 będą indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego, UMCS w Lublinie, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dodatkowo dla uczestników III etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce.

i Białorusi to inicjatywa powołana przez Fundację Wolność i Demokrację oraz Polskie Towarzystwo Historyczne. Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej (od 15 do 17 roku życia) zamieszkałej i uczącej się za granicą Polski. Udział w Olimpiadzie jest nie tylko okazją do rozwijania zainteresowań historycznych oraz pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu historii Polski, ale przede wszystkim do lepszego poznania historii Polski jak również kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości w kraju zamieszkania.

Olimpiada Historii Polski na Wschodzie organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi, w tym z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125 z późniejszymi zmianami).

Komitet Główny Olimpiady Historii Polski

https://kresy24.pl/wyniki-ii-etapu-olimpiady-historii-polski-na-ukrainie-i-bialorusi-2018-19/
Tags: bélarus, kresy wshodnie, politique, pologne, ukraine
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments