Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

PE: walka o ochronę życia i sprzeciw wobec uprzywilejowywania LGBT godzą w podstawowe prawa człowiekW Parlamencie Europejskim uchwalono kontrowersyjną rezolucję, w której walkę o ochronę życia dzieci poczętych czy sprzeciw wobec nadawania przywilejów ruchowi LGBT uznano za działania godzące w podstawowe prawa człowieka. Komisję Europejską i państwa członkowskie UE wezwano do działań na rzecz realizacji postulatów ruchu feministycznego i ideologii gender.

W przyjętej rezolucji w sprawie pogorszenia sytuacji w zakresie praw kobiet i równouprawnienia w Unii Europejskiej, PE oświadcza m.in., że w UE panuje rzekomo wrogie nastawienie wobec kobiet. Według europosłów, aktywiści i organizacje walczące o ochronę życia poczętego, jak również sprzeciwiające się zapłodnieniu pozaustrojowemu, nadaniu przywilejów ruchowi LGBT oraz prawu do zmiany „tożsamości płciowej”, mieliby dążyć do uchylenia przepisów w zakresie podstawowych praw człowieka i tym samym podważać prawa kobiet.

Ponadto, PE wyraził zaniepokojenie z tego, że działacze pro-life działający na rzecz zniesienia lub ograniczenia możliwości uśmiercania dzieci poczętych „mają znaczny wpływ na prawo i politykę̨ krajową”. Odmowa dostępu do aborcji zrównana zaś z aktem przemocy wobec kobiet. Skrytykowano też państwa, które nie zapewniają tzw. edukacji seksualnej zgodnej z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, opartymi na ideologii gender.

Jak podkreśla Instytut Ordo Iuris, postanowienia te naruszają wolność słowa czy prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, gwarantowane zarówno w Konstytucji RP, jak i w umowach międzynarodowych. Co więcej, postulaty PE stanowią zagrożenie dla prawnej ochrony życia od poczęcia. Zaznaczono, że poprzez takie działania europosłowie próbują ograniczyć rzekomą dyskryminację kobiet i ruchu LGBT, zarazem pozwalając na dyskryminację dzieci poczętych.

Parlament Europejski potępił też koncentrowanie polityki równouprawnienia płci przez państwa unijne na polityce rodzinnej i macierzyństwie, ignorując przy tym potrzeby i rzeczywiste wybory kobiet, wielokrotnie sygnalizowane w badaniach opinii publicznej.

W dokumencie wystąpiono przeciwko osobom krytykującym konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zwaną potocznie Konwencją Stambulską lub konwencją przemocową.

Przeczytaj: Słowacja: parlament wzywa rząd do wstrzymania ratyfikacji genderowej Konwencji Stambulskiej

Instytut Ordo Iuris uważa, że konwencja ta stanowi nie tylko nieskuteczny instrument walki z przemocą domową, ale może przyczynić się też do promocji ideologii gender oraz podważania tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Jednak w ocenie europarlamentarzystów, krytykowanie konwencji stambulskiej rzekomo prowadzi do szerzenia tzw. „mowy nienawiści” wobec przedstawicieli ruchu LGBT.

„Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie pogorszenia sytuacji w zakresie praw kobiet i równouprawnienia w UE stanowi wyraz aprobaty i poparcia dla większości postulatów ruchu feministycznego, godzących zarówno w dobro kobiet, jak i podstawowe prawa człowieka takie jak wolność słowa, ochrona życia czy prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami” – komentuje Magdalena Olek, zastępca dyrektora Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

https://kresy.pl/wydarzenia/pe-walka-o-ochrone-zycia-i-sprzeciw-wobec-uprzywilejowywania-lgbt-godza-w-podstawowe-prawa-czlowieka/

Tags: politique, union européenne
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments