Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

15 kwietnia w Historii Kresów

Jerzy Janicki w 2002 r. we Lwowie. Fot. Stanisław Kosiedowski. Źródło: Wikipedia
Jerzy w 2002 r. we Lwowie.

2007 – zmarł Jerzy Janicki – polski pisarz, dziennikarz, scenarzysta filmowy i radiowy, niezwykle zasłużony dla Lwowa i popularyzacji wiedzy o polskich Kresach.

Urodził się w 1928 r. w Czortkowie. Młodość spędził we Lwowie, na Łyczakowie w rodzinnej kamienicy pod numerem 84A. Ukończył lwowskie VI Gimnazjum Męskie im. Stanisława Staszica.

Autor wielu filmów o tematyce lwowskiej i świetnego cyklu wywiadów ze sławnymi członkami lwowskiej diaspory pt. „Salon lwowski”, przekształcony następnie w „Salon kresowy” obejmujący również tematycznie i Wileńszczyznę. Pomysłodawca i uczestnik wielu audycji telewizyjnych o Lwowie, jego kulturze i historii, m.in. głośnych reportaży Stanisława Auguścika pt. „Podróże na Kresy”.

Dla Polaków, którzy zostali w pojałtańskim Lwowie organizował różne imprezy z udziałem czołowych polskich artystów. Członek Towarzystwa Miłośników Lwowa, od 1988 r. był prezesem Oddziału Stołecznego Towarzystwa. W 2005 r. doprowadził wspólnie z Henrykiem Janasem i prof. Stanisławem Nicieją do zakończenia, według własnego scenariusza, dziesięcioodcinkowego filmu „Strażnice kresowe Rzeczypospolitej”.

1589 – Krzysztof został hetmanem wielkim litewskim.

1831: w bitwie pod Liwem powstańcy odparli Rosjan usiłujących przeprawić się przez rzekę Liwiec.

1886 – urodził się Tadeusz – kapitan Sztabu Generalnego Cesarskiej i Królewskiej Armii, generał dywizji Wojska Polskiego II RP, uczestnik wojny polsko – bolszewickiej: w czasie Bitwy Warszawskiej kierował sztabem Frontu Środkowego, a następnie został szefem sztabu nowo stworzonej II Armii, która walczyła m.in. o i ścigała wojska sowieckie w kierunku na i Lidę. Dowódca Armii „Poznań” podczas wojny 1939 r. Autor wielu prac o tematyce wojskowej. Ma opinię jednego z najwybitniejszych sztabowców II Rzeczypospolitej. Zmarł w 1947 r.

1926 – w Landwarowie na Wileńszczyźnie urodził się Igor – polski aktor, reżyser teatralny, pedagog. Zawodu aktorskiego uczył się w czasach okupacji w tajnym Studium Teatralnym w Wilnie. Debiutował w marcu 1945 r. na scenie wileńskiego Teatru na Pohulance. Zmarł w 2009 r.

1939 – odbył się kongres, na którym powstało Stronnictwo Demokratyczne opozycyjne wobec rządu sanacyjnego. Decyzja o jego powołaniu zapadła w 1938 r. na Zjeździe Klubów Demokratycznych we Lwowie skupiających inteligencję i drobnych przedsiębiorców.

1944: Armia Czerwona zajęła .

1945 – początek akcji UPA skierowanej przeciwko posterunkom milicji w powiecie sanockim i przemyskim.

2004 – zmarł Karol Dejna – polski językoznawca, slawista. Uczył się w Tarnopolu, ukończył Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, następnie uczył polskiego we lwowskich szkołach średnich. Urodzony w 1911 r. w Wielkich Borkach koło Tarnopola.

https://kresy24.pl/15-kwietnia-w-historii-kresow/

Tags: kresy wshodnie, politique, pologne
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments