Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

Garnizon Nowa Wilejka zaprasza na 100. rocznicę wyzwolenia Wilna z rąk bolszewików

W setną rocznicę wyzwolenia Wilna z rąk bolszewickich Garnizon Nowa zaprasza 19 kwietnia o 13 godz. na cmentarzu wojskowym na Rossie zapalić znicze poległym o żołnierzom polskim. Następnie odbędzie się wycieczka szlakiem walk ułanów Beliny.

21 kwietnia, w roku 1919, wojska polskie pod dowództwem Józefa Piłsudskiego po pokonaniu bolszewików wyzwoliły Wilno spod ich okupacji.

Wilnianie witali swego słynnego Rodaka jako wyzwoliciela z niezwykłym entuzjazmem. W liście do premiera Paderewskiego pisał o tym w takich słowach: „Tak ciepłego i tak wzruszającego przyjęcia, jakiego doznałem sam i całe wojsko, nie oczekiwałem. Przeszło to wszystko, co można było sobie wyobrazić (…). Gdym na drugi dzień Świąt przyjechał do Wilna, przez parę dni widziałem całe miasto płaczące ustawicznie ze wzruszenia i radości. Pomimo okropnego wygłodzenia miasta ludność wpychała żołnierzom wszystko, co miała do jedzenia”.

Wyjątek stanowili mieszkańcy Wilna litewskiej narodowości, którzy uznali zajęcie Wilna przez wojska polskie za okupację. Piłsudski potrafił zrozumieć ich wrażliwość wzywając rozentuzjazmowaną większość w Wilnie do wyciągnięcia przyjaznej dłoni na drugą stronę granicy, gdzie w tym czasie nastroje – być może – są zupełnie inne.

https://kresy24.pl/garnizon-nowa-wilejka-zaprasza-na-100-rocznice-wyzwolenia-wilna-z-rak-bolszewikow/

Tags: empire du mal, lituanie, occupation par les russes, politique, pologne
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments