Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

Litwa: Lokalne władze zlikwidowały jedyną polską szkołę w rejonie szyrwinckimWładze rejonu szyrwinckiego zdecydowały o włączeniu szkoły podstawowej w Borskunach w skład większej instytucji. Była to ostatnia polska szkoła w tym rejonie.

Jak twierdzi „Tygodnik Wileńszczyzny” polska szkoła funkcjonowała w Borskunach od 110 lat. Jednak rada rejonu zadecydowała o włączeniu klas funkcjonujących dotychczas w ramach polskiej szkoły do Szkoły-Centrum Wielofunkcyjnego w Bortkuszkach gdzie nauczania prowadzone jest w języku litewskim. W ostatnim okresie, realizując dwujęzyczne nauczanie najmłodszych klas, szkoła w Borskunach była jedyną placówką w rejonie szyrwinckim w której używano języka polskiego jako wykładowego. Według spisu powszechnego z 2011 r. 10% mieszkańców rejonu stanowili Polacy. Przy czym w gminie Jawniuny, w której znajdują się Borskuny Polacy stanowią prawie 37% mieszkańców.

Plany likwidacji szkoły podstawowej z Borskunach wzbudził sprzeciw nauczycieli i rodziców uczęszczającej do niej dzieci oraz jedynej radnej Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin rejonu szyrwinckiego Rasy Tamošiūnienė. Miejscowi Polacy wysłali listy w sprawie swojej szkoły do ministra oświaty, nauki i sportu Algirdasa Monkevičiusa, przedstawicielki rządu na powiat wileński Vidy Vaičiūnienė, kontrolera równych możliwości Agnety Skardžiuvienė, dyrektor Departamentu ds. Mniejszości Narodowych Vidy Montvydaitė.

Sprawą zajęła się także przewodnicząca frakcji poselskiej AWPL-ZChR w litewskim parlamencie Rity Tamašunienė. „Przewidziana w projekcie reorganizacja Szkoły Podstawowej w Borskunach poprzez afiliowanie do Szkoły-Centrum Wielofunkcyjnego w Bortkuszkach jednocześnie pozbawia uczniów starszych klas Szkoły Podstawowej w Borskunach prawa do nauki w języku ojczystym (polskim). Społeczność szkolna sprzeciwia się i nie zgadza z taką decyzją” – napisała w swoim liście do państwowych urzędników parlamentarzystka – „Uczniom proponuje się przejście do szkoły z językiem litewskim, a to wpłynie na ich osiągnięcia, oceny. Uczniowie, którzy od pierwszej klasy uczą się w języku ojczystym chcą kontynuować naukę i zakończyć ją we własnej szkole”.

Władze rejonowe jako powód dla połączenia dwóch jednostek szkolnych wskazują na niewielką liczbę uczniów w obu placówkach. Rita Tamašunienė argumentuje jednak, że nie można stosować takiej argumentacji w przypadku szkoły pracującej na potrzeby dzieci przynależących do mniejszości narodowej.

„Szkoła Podstawowa w Borskunach, mimo że nigdy nie cieszyła się przychylnością władz samorządowych, dzięki stałej opiece i pomocy „Macierzy Szkolnej”, rodaków z Polski, m. in. doskonale układającej się współpracy z samorządem miasta Chełm, zawsze pozytywnie wyróżniała się spośród innych wiejskich placówek oświatowych kraju. Placówka stale była remontowana, dobrze wyposażona materialnie, realizująca wiele ciekawych projektów. Przyjaciele z Polski organizowali wyjazdy dzieci na kolonie, obdarowywali potrzebnymi w procesie nauczania artykułami. Pierwszy pojazd dla szkoły w Borskunach swego czasu również sprezentowali rodacy zza miedzy” – pisze „Tygodnik Wileńszczyzny”. W bieżącym roku szkolnym uczęszczało do niej 53 dzieci z Borskun, Olan, Kaźmierzowa, Mejszagoły, Miedziuk, Korwia, Lewaniszek i innych miejscowości.

Na Litwie mieszka 200 tys. Polaków, którzy mają do dyspozycji 60 szkół i filii szkół różnych szczebli w których językiem nauczania jest język polski. 36 to gimnazja czyli pełne szkoły kończące się maturą.

https://kresy.pl/wydarzenia/kresy/litwa-lokalne-wladze-zlikwidowaly-jedyna-polska-szkole-w-rejonie-szyrwinckim/
Tags: lituanie, politique, pologne
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments