Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

II etap Olimpiady Historii Polski na Ukrainie

Trwa II etap III Olimpiady Historii Polski na Ukrainie.

Pierwszy egzamin w ramach komisji kijowsko – żytomierskiej odbył się 27 marca w Odessie. Wczoraj i dziś odbyły się we Lwowie, Chmielnickim i Kijowie, a w niedzielę odbędzie się w Żytomierzu.

Na Ukrainę udały się dwie komisje egzaminacyjne złożone z członków Komitetu Głównego Olimpiady – profesorów Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz przedstawicieli Fundacji Wolność i Demokracja, komisja lwowsko-chmielnicka i kijowsko – żytomierska. Egzaminy przeprowadzą profesorowie polskich państwowych uczelni wyższych, Uniwersytetu Marii Cuire-Skłodowskiej, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Do egzaminu przystąpiło 70 najlepszych uczniów, którzy otrzymali na I etapie co najmniej 22 punkty z egzaminu pisemnego. Uczestnicy II etapu Olimpiady musieli zaprezentować przygotowaną przez siebie pracę pisemną oraz odpowiedzieć na pytania z zakresu Historii Polski, a także na pytania z  lektury, wybranej z listy wskazanej przez organizatorów.

i Białorusi to inicjatywa powołana przez Fundację Wolność i Demokrację oraz Polskie Towarzystwo Historyczne. Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej (od 15 do 17 roku życia) zamieszkałej i uczącej się za granicą Polski.

Nagrodą główną dla laureatów III Olimpiady Historii Polski będą indeksy na polskie uniwersytety państwowe. W tej edycji do wyboru będą indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego, UMCS, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dodatkowo dla uczestników III etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce.

Udział w Olimpiadzie jest nie tylko okazją do rozwijania zainteresowań historycznych oraz pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu historii Polski, ale przede wszystkim do lepszego poznania historii Polski jak również kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości w kraju zamieszkania.

Olimpiada Historii Polski na Wschodzie organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi, w tym z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125 z późniejszymi zmianami).

https://kresy24.pl/ii-etap-olimpiady-historii-polski-na-ukrainie/

Tags: politique, pologne, ukraine
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments