Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

Białorusini z Warszawy i Wilna zapraszają na obchody 101. rocznicy niepodległości

W sobotę (23 marca) Białoruski Dom w Warszawie organizuje obchody 101. rocznicy proklamowania Białoruskiej Republiki Ludowej. nazywane przez Białorusinów „Dniem Woli” obchodzone będzie też w Wilnie. Tamtejsze organizują Konstantego Kalinowskiego.

(Dzień Woli) jest świętem nieuznawanym przez rząd Aleksandra Łukaszenki. Jest to jednak  ważna dla każdego świadomego Białorusina data, bowiem 101 lat temu – roku Komitet Wykonawczy Rady I Zjazdu Wszechbiałoruskiego ogłosił Białorusi. I  choć nie przetrwała ona jako państwo, to właśnie data proklamowania Białoruskiej Republiki Ludowej jest przez środowiska niezależne i opozycję uważana za początki białoruskiej państwowości.

W tym roku władze nie pozwoliły na zorganizowanie ogólnobiałoruskiego świętowania w Mińsku i odesłały organizatorów do Grodna, które to zgodę na imprezę wydało. Wprawdzie część środowisk opozycyjnych przyjęło propozycję władz stolicy zorganizowania w peryferyjnej dzielnicy koncertu w niedzielę, główna impreza odbędzie się w Grodnie, w parku na Kołoży.

z Warszawy spotkają się  na tradycyjnym marszu w sobotę 23 marca. Wyruszy on spod pomnika Tadeusza Kościuszki (Plac Żelaznej Bramy) o godz.14:00, skąd kolumna przejdzie u licami Marszałkowską, Świętokrzyską, Nowym Światem i Krakowskim przedmieściem pod pomnik Adama Mickiewicza, gdzie odbędzie się świąteczny wiec.

W Wilnie zaś, uczestnicy mają się spotkać o godz. 13.30 przy ulicy Św. Ignacego 11, następnie przejdą w pochodzie na pl. Łukiski do pomnika w miejscu egzekucji K. Kalinowskiego. Tam zostaną złożone kwiaty. W uroczystościach na pl. Łukiskim weźmie udział zastępca RP Urszuli Doroszewskiej, Grzegorz Poznański.

Konstanty – rewolucjonista, komisarz Rządu Narodowego na województwo grodzieńskie w powstaniu styczniowym, bohater narodowy Białorusi, Litwy i Polski, z zawodu dziennikarz i prawnik.

W białoruskiej literaturze historycznej używanej jest okresowo pojęcie „powstanie Kalinowskiego”. W czasach radzieckich był przedstawiany jako bohater, samo także było uważane za jeden z etapów walki o wyzwolenie robotniczo-chłopskie.

Po uzyskaniu przez niepodległości w wyniku rozpadu Kalinowski dalej był kreowany na narodowego bohatera, w tym okresie podkreślano wątki związane z dążeniem do niezależności Białorusi. Władze Białorusi ustanowiły w tym okresie order Konstantego Kalinowskiego. Pod rządami Łukaszenki stosunek do Kalinowskiego był początkowo pozytywny, ale po protestach z 2006 roku kiedy opozycja uznała Kalinowskiego za symbol oporu wobec władz, rząd rozpoczął tępienie jego kultu. Zlikwidowany został order jego imienia, powstanie styczniowe uznano za podporządkowane wyłącznie interesom polskim, a przeciw białoruskim. Obecnie władze powróciły do polityki historycznej prowadzonej przez władze carskie – uznają za bohatera Michaiła Murawiowa, który tłumił powstanie styczniowe.

https://kresy24.pl/bialorusini-z-warszawy-i-wilna-zapraszaja-na-obchody-101-rocznicy-niepodleglosci/

Tags: 2ème guerre mondiale, bélarus, kresy wshodnie, lituanie, politique, pologne
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 1 comment