Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

Polska partia na Litwie nad progiem wyborczymWedług najnowszego sondażu Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin znalazła się wśród pięciu najpopularniejszych partii.

W lutowym sondażu pracowni Spinter tyrimai AWPL-ZChR otrzymała poparcie 5,9% respondentów zdecydowanych zagłosować na konkretną partię polityczną. Oznacza to spadek o 0,6 punktu procentowego w porównaniu do stycznia. Jednak wynik taki pozwoliłby polskiej partii przekroczyć próg wyborczy i uzyskać mandaty z listy krajowej a nie tylko w okręgach jednomandatowych.

Pierwsze miejsce w sondażu zajęła partia niechętna polskiej mniejszości Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci. Otrzymał on 27,8% poparcia, co oznacza wzrost o 1,3 punktu procentowego. Na drugim miejscu znalazł się rządzący obecnie Związek Rolników i Zielonych, który wsparło 22,5% badanych. Poparcie to wzrosło zaledwie o 0,1 punktu procentowego. Poparcie dla Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej sięgnęło 9,7%,, o 1,3 punktu procentowego mniej niż w styczniu.

Partia Pracy odbudowuje swoją pozycję. Poparło ją 7,4% respondentów, to jest o 0,5 punktu procentowego więcej niż miesiąc wcześniej. Do litewskiego parlamentu kandydatów z listy krajowej wprowadziły jeszcze Prawo i Porządek z poparciem 5,8% (spadek o 2,5 punktu procentowego) i Ruch Liberałów Republiki Litewskiej z poparciem 5,3% (wzrost o 0,8 punktu procentowego). Pod progiem wyborczym znalazła się natomiast Partia Centrum w której są litewscy nacjonaliści uzyskując 2,6% poparcia (spadek o 0,6 punktów procentowych). 13% respondentów wskazało inne partie.

3 marca odbyły się na Litwie wybory samorządowe. AWPL-ZChR otrzymała w nich w skali kraju poparcie 5,23% głosujących. Polska partia przejęła samodzielną władzę w rejonach solecznickim i wileńskim, zamieszkanych w większości przez Polaków. Tam też kandydaci tej partii już w pierwszej turze zdobyli stanowiska merów. AWPL-ZChR uzyskała także mandaty w radzie miasta Wilna oraz radach rejonów święciańskiego, trockiego i wisagińskiego.

https://kresy.pl/wydarzenia/polityka/polska-partia-na-litwie-nad-progiem-wyborczym/
Tags: lituanie, politique, pologne
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments