Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

MSZ ma nadzieję, że TVP Wilno ruszy w czerwcu

Mamy nadzieję, że w czerwcu zacznie funkcjonować program TVP . Program ma krzewić wśród społeczności polskiej na Litwie oraz stanowić przeciwwagę dla masowej kultury mniejszości rosyjskiej na Litwie – mówił wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk we wtorek, podczas sejmowej komisji łączności z Polakami za granicą.

Wiceminister przedstawił informacje MSZ ws. długofalowych programów wspierania mediów polskich poza granicami kraju.

Szynkowski vel Sęk podkreślił, że resort dyplomacji wspiera media polskie poza granicami kraju w oparciu o rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą na lata 2015-2020. Tym samym realizowane są dwa cele strategiczne tego programu: zachowanie i umacnianie polskiej tożsamości oraz zapewnienie możliwości uczestniczenia w kulturze narodowej oraz wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych poprzez podnoszenie efektywności ich działania, wzrost aktywności w życiu publicznym w kraju zamieszkania oraz popularyzowanie wiedzy o przysługujących im prawach.

„W 2019 r. zaplanowaliśmy wsparcie 23 projektów w 16 państwach na kwotę 388,5 tys. zł”

Wiceminister podkreślił, że faktyczną strategię wspierania mediów polonijnych w oparciu o założenia polskiej polityki zagranicznej realizują .

„Kluczowe organizacje wspierające rozwój mediów polonijnych to Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie – kwota projektów wspierających media polonijne – ponad 6 mln zł. Fundacja Wolność i – niespełna 3 mln zł, Stowarzyszenie Wspólnota Polska – nieco ponad 1 mln zł.

Ogółem na projekty z zakresu wsparcia mediów polonijnych przeznacza się niespełna 11 mln zł co jest jedną dziesiątą kwoty w ogóle przeznaczanej na wszystkie projekty polonijne z puli środków Senatu” – mówił wiceminister.

„W ramach rozszerzenia współpracy MSZ z TVP SA (…) powstanie program TVP Wilno. Program TVP Wilno powstanie w efekcie realizacji woli politycznej w celu krzewienia polskości wśród społeczności polskiej na Litwie oraz budowania dobrosąsiedzkich relacji z Litwą” – oświadczył Szynkowski vel Sęk. Jak dodał, szczególnymi celami programu jest zachowanie polskiej tożsamości wśród przedstawicieli polskiej mniejszości, przedstawianie Polski, jej języka, historii i kultury za granicą, promocja polskiej kultury, upowszechnianie znajomości języka polskiego na Litwie oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski za granicą.

Jak wskazywał, misyjny charakter programu polega na umożliwieniu przedstawienia treści dedykowanych mieszkańcom Wileńszczyzny, a także ma stanowić przeciwwagę dla masowej kultury mniejszości rosyjskiej na Litwie i zbalansowanie rosyjskojęzycznej obecności medialnej. „Program TVP Wilno ma mieć charakter integracyjny w wymiarze polonijnym, jak i bilateralnym” – dodał.

„Program ten będzie realizowany w ramach misji Telewizji Polskiej, ale w oparciu o porozumienie pomiędzy TVP i MSZ (…) Będzie on współfinansowany ze środków z budżetu państwa, ze środków przeznaczonych przez MSZ” – mówił wiceszef MSZ. Zapowiedział, że podpisanie porozumienia w tej sprawie zostanie ogłoszone w najbliższych dniach. „W czerwcu – mamy nadzieję – że zacznie już funkcjonować” – dodał.

https://kresy24.pl/msz-ma-nadzieje-ze-tvp-wilno-ruszy-w-czerwcu/

Tags: lituanie, politique, pologne
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments