Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

Film ku czci płk Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”Jeden z naszych czytelników nadesłał nam film krótkometrażowy. zrealizowany przez Studio Zapomniane Historie, o Łukaszu Cieplińskim ps. „Pług”, podpułkowniku Wojska Polskiego (awansowany w 2013 r. pośmiertnie do stopnia pułkownika), żołnierzu Organizacji Orła Białego, ZWZ-AK, Organizacji NIE i DSZ, prezesie IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, kawalerze Orderu Orła Białego.

Młodzi fascynaci historii postanowili stworzyć nowy kanał historyczny na You Tube, chcąc trafić do odbiorców w swoim wieku. Mają zaplanowane kilka serii, a każda z serii ma składać się z czterech filmów: o Żołnierzu Wyklętym, o Dziewczynie Wyklętej, organizacji i wydarzeniu (z tamtego okresu m. in. bitwa w Lesie Stockim lub Marsz „Bartka”). Pierwszy odcinek opublikowaliśmy 1 marca i jest on poświęcony Łukaszowi Cieplińskiemu zamordowanemu w tym dniu. Film trwa łącznie niecałe 7 minut.Przypomnijmy bohatera VI Biegu Tropem Wilczym: ur. 26 XI 1913 r. w Kwilczu. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał do Korpusu Kadetów w Rawiczu. W latach 1934-1936 był słuchaczem Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. W 1939 r. walczył w bitwie nad Bzurą i w Puszczy Kampinoskiej podczas przebijania się do oblężonej Warszawy. Pod Witkowicami zniszczył sześć niemieckich czołgów i dwa pojazdy dowódcze za co został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Po klęsce Polski przedostał się do Budapesztu. Powrócił w styczniu 1940 do Generalnego Gubernatorstwa. Jednak po drodze został jednak aresztowany i osadzony przez policję ukraińską w Sanoku, skąd uciekł w maju. Na Rzeszowszczyźnie włączył się do konspiracji i został komendantem Podokręgu Rzeszowskiego Organizacji Orła Białego. Po scaleniu z ZWZ zostaje komendantem Inspektoratu Rejonowego ZWZ/AK-Podokręg Rzeszów. Przygotowywał doskonale zorganizowane struktury wywiadu i kontrwywiadu, które zlikwidowały łącznie ok. 300 konfidentów SD i kolaborantów. Sukcesem jego podwładnych było przechwycenie wiosną 1944 r. części rakiety balistycznej V-2 oraz wykrycie (przygotowanej z myślą o Fall Barbarossa, a od dawna nieużywanej) tajnej kwatery polowej Adolfa Hitlera w tunelu kolejowym pod wsią Wiśniowa. Mjr Ciepliński przyczynił się do uruchomienia konspiracyjnej fabryki broni na Rzeszowszczyźnie. Dowodzony przez niegi i zmobilizowany w ramach akcji „Burza” 39. pułk piechoty Strzelców Lwowskich AK wziął udział 2 VIII 1944 w wyzwalaniu Rzeszowa. Od połowy sierpnia wobec rozkazu sowieckiego komendanta wojskowego o złożeniu broni przez AK pozostał w konspiracji. W styczniu 1945 przeniesiony do sztabu Okręgu Krakowskiego AK. Rozpoczął współorganizować organizację NIE, zostając w lutym inspektorem rejonowym NIE, szefem sztabu Okręgu najpierw w NIE, a następnie w Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj. Następnie związał się ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość. We wrześniu 1945 został prezesem Okręgu Krakowskiego WiN, a w grudniu tego roku komendantem Obszaru Południowego. W styczniu 1947 odtworzył IV Zarząd Główny WiN. Za jego kierownictwa osłabiona organizacja konspiracyjna rozwijała głównie działalność wywiadowczą i propagandową. Podpułkownik Ciepliński został aresztowany 28 listopada 1947 przez UB. Komunistyczni funkcjonariusze zamordowali go  1 marca 1951 w więzieniu na ul. Rakowieckiej w Warszawie. Miejsce pochówku Łukasza Cieplińskiego nie jest znane do dnia dzisiejszego.

https://kresy24.pl/ku-czci-plk-lukasza-cieplinskiego-ps-plug/

Tags: 2ème guerre mondiale, empire du mal, occupation par les russes, pologne
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments