Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

Łotwa: Tradycyjne zapusty w Krasławiu

Zaprezentowano polskie tradycje i zwyczaje karnawałowe. Wystąpił m.in. zespół "Kukułeczka" z DyneburgaW Krasławiu, na Łotwie, w przyległym do Pałacu Platerów Domu Rzemiosł odbyły się tradycyjne zapusty.

Impreza prezentująca polskie tradycje i zwyczaje karnawałowe była doskonałą możliwością zarówno do integracji łotewskich Polaków, którzy przyjechali na nią z różnych ośrodków polonijnych, jak również do prezentacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego wśród lokalnej społeczności Krasławia i okolic.

Read more...Collapse )
Tags: lettonie, modus vivendi, pologne
Subscribe
  • Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments