Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

Nabiera tempa polsko-gruzińska współpraca gospodarcza

Gruzja ma biznesowo wiele do zaoferowania polskim firmom i przedsiębiorstwom - mówi Stanisław Raźniewski


Stanisław Raźniewski, prezes Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Polsko – Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa powstała z pasji Polaków do Gruzji i działa na rzecz rozwoju wzajemnych stosunków gospodarczych i kulturalnych pomiędzy Polską i Gruzją - mówi prezes Stanisław Raźniewski.

W ostatnim roku obroty handlowe pomiędzy Polską i Gruzją zwiększyły się o 30 procent. Gruzja ma biznesowo wiele do zaoferowania polskim firmom i przedsiębiorstwom. Przykładowo Polska jest piątym największym importerem wina z Gruzji na świecie.

W świadomości Polaków Gruzja funkcjonuje przede wszystkim jako kierunek turystyczny. W ubiegłym roku przyjechało tam ponad 7,6 mln turystów z całego świata. W tym roku będzie ich jeszcze więcej. W pierwszych miesiącach 2018 roku Polacy stanowili najliczniejszą reprezentację turystów z krajów UE. Warto dodać, że to blisko dwa razy tyle ilu jest Gruzinów. Ten kraj ma 3,7 mln mieszkańców.Kraj oferuje dla zagranicznych firm preferencje w systemie podatkowym. Ma bardzo dobrze wykształconą kadrę pracowniczą. Całość kosztów związana z zatrudnieniem, to podatek w wysokości 20 procent, dla porównania w Polsce, to ok. 50 procent. Gruzja stosuje estoński sposób rozliczania podatków czyli firma, która generuje przychód do momentu gdy nie konsumuje zysków w formie dywidendy, nie płaci podatków.

Ze względu na położenie i sąsiedztwo: Turcji, Azerbejdżanu, Armenii – Gruzja jest swojego rodzaju hubem komunikacyjnym, doskonałym dla ekspansji na zagraniczne rynki.

Ostatnio Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa podpisała umowę o współpracy z portem głębinowym Anaklia oraz miastem Anaklia. Celem współpracy jest ułatwienie lokowania polskim firmom produktów i usług jak i realizacji projektów w Anakli. Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa będzie platformą pośredniczącą pomiędzy Portem Anaklia a polskimi przedsiębiorcami w zakresie lokowania nowych inwestycji oraz projektów w Gruzji, promowania i wspierania współpracy biznesowej pomiędzy krajami. Dzięki współpracy Izby z Anaklia Consortium polskie firmy zyskają solidnego partnera zarówno w dedykowanych projektach w porcie, jak i w specjalnej strefie ekonomicznej.

25 lutego w Warszawie odbędzie się prezentacja projektu.

Ze Stanisławem Raźniewskim, prezesem Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, rozmawia Halina Ostas.

http://www.radiozagranica.pl/8/84/Artykul/407867,Nabiera-tempa-polskogruzinska-wspolpraca-gospodarcza
Tags: géorgie, pologne, économie
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments