Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

75. rocznica zbrodni na Polakach w Hucie Pieniackiej

Tragedia w Hucie była jednym z wydarzeń podczas rzezi wołyńskiej - masowych akcji nacjonalistów ukraińskich


Pomnik upamiętniający ofiary rzezi w Hucie Pieniackiej na Ukrainie

Wieczorem we Lwowie rozpoczynają się uroczystości upamiętniające ofiary zagłady polskiej miejscowości Huta Pieniacka w 75. rocznicę jej likwidacji. W obchodach weźmie udział między innymi szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk.

75 lat temu, 28 lutego 1944 roku, żołnierze 4. Galicyjskiego Pułku Policyjnego dywizji SS "Galizien", pod dowództwem niemieckiego kapitana, wspierani przez oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii i członków paramilitarnego oddziału ukraińskich nacjonalistów, wymordowali w Hucie Pieniackiej około 850 osób narodowości polskiej.

Wśród ofiar byli też ukrywający się Żydzi, mieszkańcy sąsiednich miejscowości oraz uciekinierzy z Podola i Wołynia. Ci ostatni opuścili swoje domy, obawiając się morderstw, których dopuszczali się ukraińscy nacjonaliści oraz pomagający im chłopi. Wieś została zrównana z ziemią.

W czasie wojny Huta Pieniacka była polską placówką samoobrony przed Ukraińską Powstańczą Armią. Przed masakrą wieś liczyła około tysiąca mieszkańców, ocalało około 160.

Z relacji świadków wynika, że pacyfikacja rozpoczęła się wczesnym rankiem. Mieszkańcy zostali doprowadzeni do szkoły i kościoła, położonych w centrum wsi. Resztę zabudowań splądrowano i spalono. Po brutalnych przesłuchaniach, które miały na celu między innymi zidentyfikowanie członków oddziału samoobrony, ludzi zapędzono do okolicznych zabudowań i żywcem spalono. Tych, którzy usiłowali uciekać, rozstrzeliwano.

Tragedia w Hucie była jednym z wydarzeń podczas rzezi wołyńskiej - masowych akcji nacjonalistów ukraińskich przeciwko ludności polskiej, przeprowadzanych z największym nasileniem w 1943 roku. Trudno ustalić dokładną liczbę ofiar rzezi, ponieważ wiele miejscowości zostało zrównanych z ziemią. Historycy szacują, że w czasie napadów organizowanych na Wołyniu zamordowano około 60 tysięcy Polaków.

W 2005 roku w miejscu dawnej wsi Huta Pieniacka postawiono pomnik ku czci Polaków zamordowanych w 1944 roku. Jest to krzyż z kamiennymi tablicami, na których wyryto nazwiska zidentyfikowanych osób. W 2013 roku w geście dobrej woli miejscowi Ukraińcy przekazali Polakom monstrancję z kościoła, który znajdował się we wsi i został zniszczony w czasie pacyfikacji.

Od 2008 roku funkcjonuje Stowarzyszenie Huta Pieniacka, zrzeszające ocalonych, ich rodziny oraz osoby działające na rzecz godnego upamiętnienia ofiar zbrodni, a także budowania dialogu polsko-ukraińskiego.

http://www.radiozagranica.pl/8/80/Artykul/407889,75-rocznica-zbrodni-na-Polakach-w-Hucie-Pieniackiej-
Tags: 2ème guerre mondiale, kresy wshodnie, politique, pologne, ukraine
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments