Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

Wiceminister rodziny: mniej dzieci odebranych rodzinom

Spada liczba dzieci odebranych rodzinom w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia - poinformował środę w Sejmie wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.


Stanisław Szwed

Wiceszef MRPiPS przedstawił w środę w Sejmie sprawozdania z realizacji "Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie" na lata 2014-2020. Sprawozdania obejmują lata 2015, 2016 i 2017.

Stanisław Szwed przedstawiając dane dotyczące liczby dzieci odebranych przez pracowników socjalnych rodzinom w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ocenił, że w roku 2017 było ich o 7,5 proc. mniej niż w roku 2016. Poinformował, że w 2015 roku pracownicy socjalni odebrali ogółem - 1158 dzieci, w 2016 roku - 1214, a w 2017 roku - 1123 dzieci.

Wskazał, że w 2018 roku policja wydała ponad 99 tys. tzw. niebieskich kart (dokumentów wystawianych w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie - przyp.red.), w 2017 - ponad 98 tys., w 2016 - ponad 97 tys.

Według danych zaprezentowanych w sprawozdaniu ze specjalistycznych poradni socjalnych, psychologicznych i prawnych - każdego roku korzystało ok. 150 tys. osób.

Wiceminister Szwed zapowiedział, że w tym roku powstanie kolejny - 37. ośrodek wsparcia osób dotkniętych przemocą. Z pomocy w tych ośrodkach skorzystało w 2017 roku 8500 osób, a w 2018 r. o 22 proc. więcej poszkodowanych.

Poseł Teresa Wargocka, która przedstawiła stanowisko PiS w sprawie sprawozdań podkreśliła, że wyniki badań przeprowadzonych przez Agencję Praw Podstawowych w 2017 r. na temat skali przemocy wobec kobiet w krajach Unii Europejskiej pokazują, iż kobiety borykają się z najwyższym wskaźnikiem przemocy psychicznej i fizycznej w takich krajach jak: Dania - 52 proc, Finlandia - 47 proc., Szwecja - 46 proc., Holandia - 45 proc., Francja i Wielka Brytania - 44 proc. - W Polsce wskaźnik ten wynosi 19 proc. i jest najniższy w państwach UE, w której średnia wynosi 33 proc. - powiedziała.

https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/2266651
Tags: politique, pologne
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments