Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

Nie żyje kpt. Franciszek Jakowczyk – żołnierz AK z Kresów9 stycznia w wieku 90 lat zmarł kpt. Franciszek . Służył w szeregach Armii Krajowej na terenie współczesnej Białorusi i był towarzyszem broni legendarnej płk Weroniki , prezes działającego przy Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej. Po wojnie śp. Franciszek spędził 21 lat swojego życia w sowieckich łagrach. Ostatnio mieszkał w Dołbysza na Żytomierszczyźnie.

O jego śmierci poinformowało Odra-.

Urodził się 12 maja 1928 r. w Samołowiczach w gminie Piaski powiatu wołkowyskiego. Od 1943 roku służył w szeregach przyjmując pseudonim „”. Został przydzielony do oddziału Alfonsa Kopacza ps. Wróbel. Od 1944 roku jego działania były skierowane przeciw sowietom, do których należało m.in. likwidowanie organizatorów kołchozów oraz szefów komitetów partii komunistycznej.

25 kwietnia 1948 roku został aresztowany i osadzony w więzieniu w Wołkowysku, a potem w Grodnie. Ostatecznie sąd skazał go na 25 lat łagrów. Karę odbywał w łagrze w miejscowości Inta w Komi ASRR.

W 1950 roku podął próbę ucieczki, jednak niebawem został schwytany i skazany za ten czyn na karę śmierci, ostatecznie zamienioną na 25 lat więzienia. 27 sierpnia 1969 roku został zwolniony. Niestety z powodu tego, że był osobą karaną odmówiono mu prawa repatriacji do Polski, gdzie mieszkała jego rodzina i krewni. Osiadł w Dołbyszu na Żytomierszczyźnie gdzie założył rodzinę.

W 2005 roku został odznaczony medalem Pro Memoria za zasługi w okresie II wojny światowej.

Po wielu latach, w 2018 roku, przybył do Polski, gdzie w październiku tegoż roku z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy otrzymał polskie .

W 2015 roku publikowaliśmy obszerną biografię śp. Franciszka Jakowczyka, opracowaną przez naszych ukraińskich kolegów na podstawie wspomnień bohatera.

Cześć Jego Pamięci!

https://kresy24.pl/nie-zyje-kpt-franciszek-jakowczyk-zolnierz-ak-z-kresow/

Tags: 2ème guerre mondiale, empire du mal, kresy wshodnie, occupation par les russes, pologne
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments