Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

Radni przyjęli stanowisko ws. obrony polskości Lwowa i PrzemyślaRada Powiatu Mieleckiego przez aklamację przyjęła stanowisko z okazji 100 rocznicy walk w obronie polskości Lwowa i Przemyśla. Z taką inicjatywą wyszedł klub radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Klub radnych PiS jeszcze podczas grudniowej sesji zaproponował przyjęcie stanowiska z okazji 100 rocznicy walk z obranie polskości Lwowa i Przemyśla. Treść stanowiska odczytał radny Waldemar Barnaś. Rada zgodnie przez aklamację przyjęła stanowisko.

Co w treści stanowiska napisali samorządowcy? Poniżej publikujemy treść dokumentu.

- Radość narodu polskiego z obwieszczonego światu w listopadzie 1918 roku odzyskania niepodległości nie oznaczała końca zmagań związanych z restytucją państwa i ustaleniem jego granic.

Rada Powiatu Mieleckiego w 100 rocznicę zwycięskich walk w obronie polskości Lwowa i Przemyśla wyraża dla ich uczestników najwyższe uznanie. Radni powiatu mieleckiego oddają szczególny hołd lwowskim i przemyskim Orlętom. Czyn zbrojny nieletnich chłopców i dziewcząt, którzy z niebywałym męstwem toczyli bój o polskość swoich miast i składali życie na ołtarzu ojczyzny, stanowi jedną z najpiękniejszych kart historii naszego narodu i regionu. Ich symbol wszedł następnie do kanonu polskich tradycji niepodległościowych.

Jako mieszkańcy województwa podkarpackiego chcemy podkreślić zasługi Orląt Przemyskich, którzy na ulicach miasta oraz w jego okolicy bronili przynależności Przemyśla do niepodległej Polski. Kulminacja ich walk z grudnia 1918 roku oraz słynna bitwa pod Niżankowicami nie była końcem zasług przemyskich gimnazjalistów, uczniów i harcerzy dla wyzwolonej ojczyny. Część z nich walczyła potem w wojnie polsko-bolszewickiej. Wszyscy natomiast stali się filarem miejscowej i regionalnej kultury i pamięci.

Ceniąc i pielęgnując dobre relacje ze współczesnymi sąsiadami państwa polskiego, nie zapominamy o ofiarach, których poświecenie jest naszym wyjątkowym dziedzictwem. Oddanie im hołdu postrzegamy jako nieodłączny element obchodów 100 rocznicy odrodzenia Rzeczpospolitej.

Radni Powiatu Mieleckiego pragną, aby patriotyczny blask bohaterskich obrońców Lwowa i Przemyśla ożywiał naszą współczesną służbę obywatelską oraz wspierał krzewienie niepodległości – zwłaszcza wśród najmłodszego pokolenia Polaków.

Rada Powiatu Mieleckiego poprzez przyjęcie stanowiska z okazji 100 rocznicy bohaterskich walk w obronie polskości Lwowa i Przemyśla chce podkreślić historyczną wagę wskazywanych wydarzeń oraz oddać cześć ich uczestnikom. Rok 1918 był spełnieniem marzeń i zwieńczeniem ciężkiej pracy wielu pokoleń Polaków. Jednak nie kończył ich zmagań związanych z kształtem i obroną wyzwolonej ojczyzny. Wielu walczyło o potwierdzenie ich państwowej przynależności do odrodzonej Polski. Bohaterską kartę naszej historii zapisali m.in. obrońcy polskości Lwowa i Przemyśla.

Stanowisko zwraca szczególną uwagę na ofiarę najmłodszych uczestników walk, którzy uzyskali w polskiej tradycji miano Orląt. Ich ofiara stanowi bowiem ponadczasowy wzór cnót patriotycznych i obywatelskich, zaś etos Orląt stał się w następnych dekadach istotnym wzmocnieniem regionalnej i narodowej tożsamości. Tym samym bohaterskie Orlęta pozostają inspiracją dla polskiej dumy i kultury pamięci również współcześnie.

Stanowisko przyjęte zostało w 100 rocznicę walk prowadzonych w obronie polskości Lwowa i Przemyśla, które przypadały na listopad i grudzień 1918 roku oraz w kontekście 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Intencją przyjętego stanowiska jest oddanie hołdu bohaterom polskiej historii, a także popularyzacja dziedzictwa narodowego i regionalnego wśród mieszkańców powiatu mieleckiego.

https://hej.mielec.pl/pl/11_wiadomosci/50019_radni_przyj_li_stanowisko_ws_obrony_polsko_ci_lwowa_i_przemy_la.html#
Tags: 1ère guerre mondiale, politique, pologne, ukraine
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments