Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

Zmarł Jerzy Turonek

Wybitny historyk białoruski i polski, dr Jerzy Turonek zmarł wieku 89 lat w Warszawie. Zasłynął z przełomowej monografii „ pod okupacją niemiecką”. O jego śmierci poinformowali dr hab. Jerzy Grzybowski, jego wychowanek i przyjaciel.

Jerzy Turonek (Юры Туронак/Jury Turonak) urodził się 26 kwietnia 1929 r. w Duksztach, powiat święciański, województwo wileńskie. Był synem lekarza, publicysty, działacza kulturalno-społecznego Bronisława Turonka.

Po ukończeniu SGPiS i krótkiej pracy jako ekonomista zajął się badaniami historii. Od lat 60. XX w. publikował artykuły i książki o białoruskim ruchu narodowym w I poł. XX wieku, stosunkach białorusko-polskich w XX wieku oraz historii Kościoła Katolickiego. Efektem jego historycznej aktywności był doktorat na temat: „Białoruś pod okupacją niemiecką”.

Opublikował: „Białoruskie szkolnictwo na Białostocczyźnie” (1976), „Wacław Iwanowski i odrodzenie Białorusi” (Warszawa, 1992), „Białoruś pod okupacją niemiecką” (Warszawa, 1993), „Książka białoruska w II Rzeczypospolitej 1921–1939” (Warszawa, 2000), „Biełaruskaja kniga pad niamieckim kantrolem (1939–1944)” (, 2002), „Ludzi SBM” (2006). Jesienią 2006 roku jego wcześniejsze opracowania zostały wydane w zbiorze „Madernaja historyja Biełarusi”. W marcu 2008 roku została wydana na Białorusi książkę „Białoruś pod okupacją niemiecką”, w skład której weszło także opracowanie „Ludzi SBM”. Część nakładu skonfiskowali funkcjonariusze KGB RB.

Najnowszy numer „Przegląd Środkowo-Wschodni” t. 4 jest tomem jubieuszowym ku czci dr Turonka. Cześć jego pamięci.

https://kresy24.pl/zmarl-jerzy-turonek/

Tags: bélarus, politique, pologne
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments