Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

Awantura o Szuchewycza na Ukrainie

Awantura o Szuchewycza na Ukrainie. W podręczniku dla szkół średnich nacjonaliści znaleźli informację, że kolaborował z III Rzeszą i zażądali jej usunięcia

Pod naciskiem deputowanych nacjonalistycznej partii , do której aktywiści zwrócili się z żądaniem interwencji, ministerstwo edukacji Ukrainy zwróciło się do wydawnictwa „Geneza” oraz autorów podręcznika do historii dla klasy 10. z żądaniem usunięcia fragmentu o tym, że na początku II wojny światowej późniejszy dowódca służył w ochotniczych kolaboracyjnych oddziałach niemieckich dla obcokrajowców Schutzmannschaft.

O sprawie napisał na portalu społecznościowym dyrektor Ukraińskiego Komitetu Żydowskiego Eduard Dolinsky. Jego post utrzymany jest w ironicznym tonie. Zamieścił zdjęcie ze szkoleń 201 Batalionu Schutzamannschaft (powyżej), i podpisał, że widać na nim Romana Szuchewycza jak „walczy z nazizmem w jego głównym legowisku – w Niemczech”.

Aktywiści, którzy skierowali list do deputowanych Swobody, uzasadnili swój protest tym, że ich zdaniem w podręczniku dla ukraińskiej młodzieży znalazła się rosyjska antyukraińska propaganda.

Dzisiejszych nacjonalistów oburza też wzmianka o tym, że bataliony Wehrmachtu Nachtigall i Roland (złożone głównie z ukraińskich nacjonalistów związanych z Bandery) oraz powstała pod koniec wojny dywizja SS Hałyczyna, złożona z tych nacjonalistów, którzy wciąż wtedy jeszcze kolaborowali z Niemcami, były formami kolaboracji części Ukraińców z III Rzeszą podczas II wojny światowej.

Przypomnijmy, że Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów Stepana Bandery przed i w pierwszych miesiącach po ataku Niemiec na ZSRS współpracowała blisko z Niemcami. Jej członkowie, służący w batalionach Nachtigall i Roland oraz w innych oddziałach pomocniczych,  brali udział w  akcjach dywersyjnych i walkach po stronie Niemiec i m.in. pomagali przy zbrodniach popełnionych na Żydach i Polakach we Lwowie). Ale wobec aresztowania i wysłania do obozu koncentracyjnego Stepana Bandery i jego współpracowników za próbę utworzenia państwa ukraińskiego współpraca została zerwana i w 1942 utworzono Ukraińską Powstańczą Armię odpowiedzialną potem m.in. za ludobójstwo wołyńskie. W 1943 na wezwanie UPA dużą część Ukraińców służących w niemieckiej policji pomocniczej zdezerterowała zasilając UPA.

Część nacjonalistów ukraińskich związanych z OUN Andrija Melnyka dalej współpracowała z Niemcami w ramach Ukraińskiego Legionu Samoobrony, na bazie którego pod koniec wojny utworzono SS Gallizien.

Dzisiaj nacjonaliści ukraińscy, ale też wielu zwykłych Ukraińców preferujących wygładzoną wersję II wojny światowej nie wie albo nie chce wiedzieć o okresie współpracy OUN Bandery z III Rzeszą i ludobójstwie popełnionym przez UPA na Polakach przedstawicielach innych narodowości zamieszkujących Wołyń podkreślając tylko okres walki przeciwko Niemcom od 1942 roku oraz walkę z Sowietami po II wojnie światowej, do lat 50.

https://kresy24.pl/awantura-o-szuchewycza-na-ukrainie-w-podreczniku-dla-szkol-srednich-nacjonalisci-znalezli-informacje-ze-kolaborowal-z-iii-rzesza-i-zazadali-jej-usuniecia/

Tags: 2ème guerre mondiale, antisémitisme, kresy wshodnie, politique, pologne, racisme et nazisme, ukraine
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments