Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

Ukraińcy stawiają Polaków na równi z sowietami! 2019 rokiem „Ukraińców deportowanych z Polski”


Ukraińscy nacjonaliści kultywują tradycje morderców z OUN-UPA.

2019 będzie rokiem pamięci Ukraińców deportowanych z Polski do ZSRR – postanowiła w Rada Najwyższa w Kijowie. W przyszłym roku obchodzona będzie 75. rocznica początku ich wysiedleń.

„Deportacja przeprowadzona w latach 1944-1951 przez totalitarne reżimy Polski i Związku Radzieckiego jest jednym z najbardziej tragicznych następstw drugiej wojny światowej” – oświadczyli autorzy uchwały.

Podkreślono w niej, że procesowi wysiedlania Ukraińców do ZSRR towarzyszyło m.in. brutalne łamanie praw człowieka, całkowity zakaz powrotu na ziemie ojczyste i konfiskata mienia.

Deputowani uznali, że deportacja doprowadziła do całkowitego zniszczenia ukraińskiej spuścizny kulturalnej i historycznej na ziemiach, skąd wywodzili się wywożeni, oraz zagroziła istnieniu szeregu grup etnograficznych narodu ukraińskiego. „Praktycznie przerwane zostało tysiącletnie istnienie najbardziej wysuniętego na zachód odgałęzienia ukraińskości” – oświadczyli.

W nocie wyjaśniającej poinformowano, że w latach 1944-1951 z Polski wysiedlono ponad 700 tysięcy Ukraińców. Zaznaczono także, iż jeszcze przed wysiedleniami byli oni prześladowani i zabijani.

Ukraińcy zostali wysiedleni z Polski na podstawie umowy między rządem Ukraińskiej SRR a Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego „O ewakuacji ukraińskiej społeczności z terytorium Polski i polskiej z terytorium Ukraińskiej SRR” z roku 1944 oraz innych umów zawartych między Polską a byłą Ukraińską SRR. W tym samym czasie ponad milion Polaków zostało wyrzuconych z Białorusi i Ukrainy. O tej „wymianie” zdecydowali jednak nie Polacy czy Ukraińcy tylko sowiecki dyktator Józef Stalin.

https://nczas.com/2018/11/09/ukraincy-stawiaja-polakow-na-rowni-z-sowietami-2019-rokiem-ukraincow-deportowanych-z-polski/?fbclid=IwAR1idjAQj8Ah66BPeBwiKZ2-YA-3UM2iXZSK1dJIdZHDnabea9vN-elfMfU
Tags: 2ème guerre mondiale, empire du mal, kresy wshodnie, occupation par les russes, politique, pologne, racisme et nazisme, ukraine
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments