Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

Polska udzieli azylu kobiecie, która uciekła z Norwegii, by chronić córkę przed urzędnikamiMinisterstwo Spraw Zagranicznych RP zmieniło swoją decyzję sprzed kilku miesięcy i wyraziło zgodę na objęcie ochroną azylową Silje Garmo, Norweżki, która uciekła do Polski przed niesławnym norweskim Urzędem ds. Opieki nad Dziećmi – Barnevernetem.

O zmianie opinii MSZ w sprawie Silje Garmo poinformował w środę Instytut Ordo Iuris, którego prawnicy prowadzili w Polsce sprawę Norweżki.

„Po kilku miesiącach decyzja [MSZ] o odmowie udzielenia azylu została uchylona. Postanowienie to jest podstawą do decyzji Prezesa Urzędu ds. Cudzoziemców. Wcześniej poparł on postulat prawników Ordo Iuris, zatem finalizacja przyznania ochrony azylowej dla Silje Garmo i jej córki jest już kwestią wyłącznie formalną”. – napisało Ordo Iuris w informacji prasowej.

Jak pisaliśmy, w 2017 roku rodowita Norweżka Silje Garmo uciekła ze swojego kraju wraz ze swoją trzymiesięczną córeczką Eirą, chcąc chroniąc siebie i swoje dziecko przed Urzędem ds. Dzieci (Barnevernet). Wcześniej Barnevernet na podstawie wątpliwych zarzutów odebrał jej opiekę nad starszą, 12-letnią córką. W Polsce Garmo otrzymała wsparcie ze strony Ordo Iuris, którego prawnicy złożyli w jej imieniu wniosek o udzielenie mamie i córce ochrony azylowej. W styczniu Urząd ds. Cudzoziemców uznał, że obawy Garmo o swoją rodzinę są zasadne, jednak do przyznania jej azylu była potrzebna pozytywna opinia MSZ. Mimo zasadności wniosku Norweżki w lipcu br. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP odmówiło zgody na udzielenie Silje Garmo i jej córce azylu. Ministerstwo oparło tę decyzję między innymi na podstawie oceny polskich interesów politycznych i ekonomicznych. W związku z tym Instytut Ordo Iuris złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez MSZ.

„Decyzja Ministra Spraw Zagranicznych stanowi potwierdzenie, że Rzeczpospolita stoi zdecydowanie na straży fundamentalnej konstytucyjnej zasady ochrony życia rodzinnego. Decyzja polskich władz to również źródło nadziei dla Polaków mieszkających w Norwegii, którzy często spotykają się z takimi samymi problemami jak Silje Garmo. Azyl dla norweskiej mamy i jej córki stanowi impuls dla Norwegii, w której trwa wciąż debata o konieczności zreformowania systemu Barnevernet. W skali zaś europejskiej, Polska włącza się w ten sposób ponownie w debatę o ochronie rodzin, prześladowanych przez urzędy takie, jak Barnevernet czy Jugendamt” – skomentował prezes Instytutu Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski, pełnomocnik Silje i Eiry Garmo.

Ordo Iuris podkreśliło w swoim komunikacie, że w 2018 roku krytyczny raport wobec norweskiego systemu Barnevernet przyjęło Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy a Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał , że norweski system pieczy zastępczej dopuszcza się naruszeń międzynarodowych gwarancji życia rodzinnego.

https://kresy.pl/wydarzenia/polska/polska-udzieli-azylu-kobiecie-ktora-uciekla-z-norwegii-by-chronic-corke-przed-urzednikami/
Tags: politique, pologne, union européenne
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments