Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

Pamięci profesora Pipesa

Redakcja portalu Kresy24.pl we współpracy z Wydawnictwem Literackim i Studium Europy Wschodniej UW zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym książkom ku czci prof. Richarda Pipesa: „Metamorfozy Imperium Rosyjskiego 1721-1921. Geopolityka, ody i narody” Adama Zamoyskiego i „ est testis temporum. Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu 90-lecia Profesorów Richarda Pipesa, Piotra Wandycza, Zbigniewa Wójcika”.

Metamorfozy Imperium Rosyjskiego 1721-1921. Geopolityka, ody i narody
Andrzej Nowak

Książka, dzięki której łatwiej zrozumieć współczesną Rosję. Idea Trzeciego Rzymu, ukrócenie polskiej anarchii, poskromienie tyrana Napoleona, panslawizm, walka cywilizacji, imperium a nacjonalizm, bolszewicka utopia, heart-land i modny do dziś euroazjanizm. Fascynująca panorama kilkuset lat rozwoju rosyjskiej myśli politycznej daje jedyną w swoim rodzaju możliwość spojrzenia na świat z perspektywy Moskwy.

Sięgając do rosyjskiej historii, literatury, filozofii i sztuki, wybitny znawca Imperium, profesor Andrzej Nowak, kreśli niezwykłą, erudycyjną syntezę myśli geopolitycznej naszego potężnego sąsiada. Poznanie rosyjskiego punktu widzenia, nawet jeśli bardzo głęboko się z nim nie zgadzamy, jest kluczem do zrozumienia wyzwań stojących przed Polską.

Szczególnie inspirujące jest obserwowanie, jak mocno przez wieki na rosyjskie myślenie wpływała „sprawa polska”. Dlaczego warto zestawić losy Rzeczpospolitej i Krymu? Jak „połykano i rozrzedzano” w ogromnym imperialnym organizmie „polską truciznę”? Dlaczego „Judasze Słowiańszczyzny” nie zasługiwali na żadną litość?

Historia est testis temporum. Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu 90-lecia Profesorów Richarda Pipesa, Piotra Wandycza, Zbigniewa Wójcika
red. J. Malicki, t. XLVII, studia 5

W księdze pamiątkowej znalazły się artykuły:
Jan Malicki: Historia est testis temporum. Richard Pipes – Piotr Wandycz – Zbigniew
Wójcik; Andrzej Nowak: Bezczynność i jej koszty: Waszyngton wobec sowieckiego wyzwania w roku
1920; Wojciech Materski: Bolszewicy a kwestia równouprawnienia kobiet; Hiroaki Kuromiya: Political provocation as Stalin’s Foreign policy: the von Twardowski Affair, 1932; Mark Kramer: The Soviet Union and crisis Management in Poland in the 1970s; Рудольф Пихоя: Власть. Номенклатура. Собственность. Об одной из причин распада СССР; Marek Kornat: Piotr Wandycz – szkic biograficzny; Jerzy Kłoczowski: Humanizm w kulturze polskiej XII-XVIII stulecia; Sławomir Łukasiewicz: Wokół „Zjednoczonej Europy” Piotra Wandycza; Mirosław Nagielski: Jan Zamoyski jako dowódca w kampanii inflanckiej 1601/1602; Daniel Beauvois: Litwa i Biała Ruś w 1812 roku. Rozgrywka pomiędzy Aleksandrem I, Napoleonem i Polakami; Janusz Faryś, Federacja i inkorporacja. Dwie wizje siły Polski odrodzonej 1918-1921; Marek Kornat, Polska Odrodzona (1919–1939) w stosunkach międzynarodowych – podmiot czy przedmiot? Wyobrażenia polityczne i rzeczywistość historyczna; Barbara Stoczewska: Litwini i Ukraińcy w polskiej myśli politycznej – do wybuchu II wojny światowej; Wojciech Rojek: Proces kształtowania polsko-sowieckiej granicy międzypaństwowej 1943-1952; Raymond Taras: Poles and prejudice: are Polish-American Scholars Objective About Russia?; Teresa Chynczewska-Hennel: Rzeczpospolita – Ukraina w twórczości Profesora Zbigniewa Wójcika; Henryk Litwin: Kijowszczyzna, Wołyń i Bracławszczyzna wobec walki stronnictw w czasie drugiego bezkrólewia 1574-1576; Станіcлав Кульчицький: Голодомор 1932-1933 рр. у висвітленні української історичної науки за останні 25 років; Леонід Зашкільняк: Українсько-польські відносини в роки Другої світової війни: дослідження та інтерпретації; Mykola Riabchuk: Liberal Nationalism and Its Rivals: the Ukrainian Experience oraz Tomasz Stryjek, O rzeczywisty obraz imperium. Ukraina i w XIX w. w książkach Aleksieja Millera.

Pytania konkursowe dla Metamorfozy Imperium Rosyjskiego 1721-1921. Geopolityka, ody i narody:
Który z polskich dywizjonów myśliwskich zestrzelił najwięcej samolotów-pocisków/latających bomb V-1?

Pytania konkursowe dla Historia est testis temporum. Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu 90-lecia Profesorów Richarda Pipesa, Piotra Wandycza, Zbigniewa Wójcika:
Proszę wymienić pierwszych przełożonych Kornickiego po skończeniu „szkoły orląt” – bezpośredniego w eskadrze oraz pośrednich w dywizjonie i pułku?

Prosimy o oryginalne odpowiedzi zawierające pełne zdania i aby nie stanowiły przeklejonego e-maila kolegi/koleżanki lub informacji z Wikipedii!!!

Na odpowiedzi oczekujemy pod e-mailem: konkurs@kresy24.pl do 18 grudnia 2018 r. do godz. 12 (z tytułem Metamorfozy Imperium Rosyjskiego lub Historia est testis temporum). Prosimy o zamieszczanie adresu korespondencyjnego z odpowiedziami. Przypominamy że nagrodami w konkursie po trzy egzemplarze książek.

Prosimy o zamieszczenie w e-mailu niniejszego sformułowania: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach konkursowych oraz ogłoszenia zwycięzcy konkursu”.

Po kliknięciu w nazwę znajdą Państwo nowości książkowe Wydawnictwa Literackiego i Studium Europy Wschodniej UW.

Link do regulaminu konkursów:

https://kresy24.pl/wp-content/uploads/2018/08/Regulamin-konkursow-dla-czytelnikow-na-portalu-Kresy24.docx

https://kresy24.pl/pamieci-profesora-pipesa/
Tags: empire du mal, politique, pologne
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments