Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

Posłowie zajmą się petycją ws. umożliwienia obcokrajowcom pełnienia służby w PolicjiWedług opinii Biura Analiz Sejmowych postulat dopuszczenia do służby w Policji osób nie posiadających obywatelstwa polskiego nie budzi zastrzeżeń prawnych. W tym tygodniu petycją ws. umożliwienia obcokrajowcom pełnienia służby w Policji mają zająć się posłowie.

Jak informuje portal infosecurity24.pl, w tym tygodniu posłowie z sejmowej Komisji ds. Petycji zajmą się rozpatrzeniem petycji w sprawie umożliwienia obcokrajowcom pełnienia służby w Policji. Według obowiązującego prawa, możliwość taką mają wyłącznie osoby posiadające polskie obywatelstwo.

Wcześniej informowaliśmy, że petycja w tej sprawie została złożona w październiku br. trafiła do Sejmu 2. października br. a 11. października skierowano ją do sejmowej Komisji ds. Petycji.

Przeczytaj: Cudzoziemcy będą służyć w polskiej policji? W Sejmie złożono petycję w tej sprawie

Zgodnie z dziś obowiązującymi przepisami, służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii. Według zgłoszonej petycji, taką możliwość miałyby otrzymać również osoby zameldowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed przystąpieniem do pełnienia służby, posiadające prawo stałego pobytu na terytorium Polski i nieposzlakowaną opinię. Takie zapisy otwierałyby możliwość służby w polskiej policji cudzoziemcom.

Propozycje zawarte w petycji zostały przeanalizowane przez Biuro Analiz Sejmowych. Według eksperta BAS , „sformułowany w analizowanej petycji postulat dopuszczenia do służby w Policji osób nie posiadających obywatelstwa polskiego nie budzi zastrzeżeń prawnych, a jego realizacja pozostaje w sferze decyzji ustawodawcy”.

Wniosek zostanie przedstawiony na posiedzeniu sejmowej komisji do spraw petycji. Według portalu infosecurity24.pl, podjęcie działań zmierzających do zmiany ustawy o Policji w proponowanym zakresie jest raczej mało prawdopodobne. Wcześniej sceptycznie do treści petycji odniósł się Rafał Jankowski, przewodniczący NSZZ Policjantów.

CZYTAJ TAKŻE: Lekarze z Ukrainy nie będą musieli nostryfikować dyplomów? Pracują nad tym dwa ministerstwa

Portal zwraca uwagę, że mimo obietnicy podwyżek i zmian w systemie emerytalnym, Policja wciąż zmaga się z problemem wakatów. Według danych Komendy Głównej Policji, na koniec listopada w całej Polsce brakowało ponad 5 tys. funkcjonariuszy. Szefostwo KGP uważa, że przyczyny takiej sytuacji to głównie zdecydowanie szybszy wzrost zarobków w sektorze prywatnym oraz zmiany przepisów emerytalnych z 2013 roku, które zmniejszyły atrakcyjność służby w formacjach mundurowych. Jednocześnie, do służby w policji wciąż zgłasza się wielu chętnych, ale zdecydowana większość z nich jest z różnych przyczyn odrzucana (do listopada br. odrzucono ponad 11 tys. spośród ponad 15 tys. kandydatów).

Autor petycji, który nie zgodził się na ujawnianie swoich personaliów, argumentuje, że wobec możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę przez polskich policjantów a także niżu demograficznego, niskiej dzietności Polek i ujemnego salda migracji Polaków, w nadchodzących latach zabraknie chętnych do pracy w Policji. Ponadto według niego od służby w Policji odstrasza rzekomo niski prestiż tego zawodu. „Polacy będą musieli liczyć tylko i wyłącznie na Strażników Gminnych lub sami z bronią w ręcach [sic! – red.] bronić się przed napastnikami, złodziejami, gwałcicielami i mordercami.” – twierdzi sejmowy petent.

Receptę na wskazane problemy autor petycji widzi w zatrudnianiu w Policji cudzoziemców – według niego mogą to być np. osoby z krajów Unii Europejskiej i EFTA oraz obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji i Kazachstanu posiadający Kartę Polaka.

https://kresy.pl/wydarzenia/poslowie-zajma-sie-petycja-ws-umozliwienia-obcokrajowcom-pelnienia-sluzby-w-policji/
Tags: politique, pologne
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments