Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

Богуслав. Римо-католицька церква Св. ВладиславаРимо-католицька церква святого Владислава парафії Зішестя Святого Духа — діючий парафіяльний храм у місті Богуслав на Київщині, збудований у 1819–1825 роках. Офіційного статусу пам'ятки архітектури не має. Є одним з найменш відомих католицьких храмів Київщини. Збудований у стилі класицизму. Церква цегляна, на невеликому цегляному підмурку. Первісно її увінчував купол (у радянський час купол втрачено). Головний фасад у радянський час було спотворено та обкладено плиткою.
—————
Римо-католическая церковь святого Владислава прихода Сошествия Святого Духа - действующий храм в городе Богуслав Киевской области, построенный в 1819-1825 годах. Официального статуса памятника архитектуры не имеет. Является одним из наименее известных католических храмов Киевской области. Построенный в стиле классицизма. Церковь кирпичная, на небольшом кирпичном фундаменте. Первоначально ее венчал купол (в советское время купол потерян). Главный фасад в советское время был искажен и обложен плиткой.Перша згадка про поселення Богуславль в літописі датується 1195 роком. 1240 року воно було зруйноване татаро-монголами, проте пізніше відновлене як фортеця. У 1591 році Богуслав став центром староства, а 1620 року отримав магдебурзьке право і герб. З 1648 року - сотенне місто Білоцерківського полку, а з 1685 року - центр полку, який було ліквідовано царською владою у 1711–1712 роках. З 1796 року Богуслав був центром повіту Київської губернії, а 1837 року став заштатним містом Канівського повіту. У 1846 році переведений у розряд містечок. У 1919–1923 роках знову був повітовим центром, а з 1923 року є районним центром. Статус міста отримав у 1938 році.
—————
Первое упоминание о поселении Богуславль в летописи датируется 1195 годом. В 1240 году оно было разрушено татаро-монголами, однако позже восстановлено как крепость. В 1591 году Богуслав стал центром староства, а 1620 получил магдебургское право и герб. С 1648 года - сотенный город Белоцерковского полка, а с 1685 года - центр полка, который был ликвидирован царскими властями в 1711-1712 годах. С 1796 года Богуславе был центром уезда Киевской губернии, а в 1837 году стал заштатным городом Каневского уезда. В 1846 году переведен в разряд городков. В 1919-1923 годах вновь был уездным центром, а с 1923 года является районным центром. Статус города получил в 1938 году.

Першая дерев’яная римо-католицька церква у місті Богуславі була збудований у 1789 році Францішком Ржевуцьким, біля базарної площі у центрі міста. Вона дістала назву Сходження Духа Святого. Але 30 серпня 1817 року згоріла і з 1819 році розпочалось будівництво кам’яного храму. Будували його графиня Олександра Браніцька і її син Владислав Гжегож. Отримав він назву  Св.Владислава, на честь венгерского короля Владислава I Святого, покровителя сина. Храмове свято церкви відзначалося у день народження і зачислення   короля до лику святих – 27 червня,  але зі змінами в літургійному календарі, сьогодні воно святкується — 30 червня. При неї діяла парафіяльна школа. Також, поряд, був збудований будинок для священиків.
—————
Первый деревянная римо-католическая церковь в городе Богуславе была построен в 1789 году Францишком Ржевуцьким, у базарной площади в центре города. Она получила название Восхождение Духа Святого. Но 30 августа 1817 сгорела и с 1819 году началось строительство каменного храма. Строили его графиня Александра Браницкая и ее сын Владислав Гжегож. Получил он название Св.Владислава, в честь венгерского короля Владислава I Святого, покровителя сына. Храмовый праздник церкви отмечался в день рождения и зачисления короля к лику святых - 27 июня, но с изменениями в литургическом календаре, сегодня он празднуется - 30 июня. При ней действовала приходская школа. Также, рядом был построен дом для священников.

Олександра Браніцька


Владислав Гжегож Браніцький


Владислав I Святий


Приблизно в 1927 році церкву було пограбовано і закрито. Останній настоятель, о. Ілья Зимлинський, по неперевірених даних, начебто, помер по дорозі у Польщу. Більшість католиків, які були поляками, та були репресовані. За часів радянської влади храм було значно переплановано, купол зруйновано. Будівлю використовували в господарських цілях. До війни він був, як навчальне і виробниче приміщення, також діяла школа медсестер. Після війни в приміщенні храму був килимовий цех художніх виробів.  У 2004 році будівля церкви перейшла у приватну власність, де використовувалась, як виробничих цех.
—————

Примерно в 1927 году церковь был ограблен и закрыт. Последний настоятель, о. Илья Зимлинський, по непроверенным данным, якобы умер по дороге в Польшу. Большинство католиков, были поляками, и были репрессированы. Во времена советской власти храм был значительно перепланирован, купол разрушен. Здание использовали в хозяйственных целях. До войны он был, как учебное и производственное помещение, также действовала школа медсестер. После войны в помещении храма был ковровый цех художественных изделий. В 2004 году здание церкви перешло в частную собственность, где использовалась, как производственных цех.

там, попереду, був алтар/там, впереди, был алтарь...
З  2008 року розпочалась робота по поверненню церкви, за участю місцевих католиків і свідомих громадян. Збиралась інформація і архівні дані з різних джерел. Були виявленні нові документи, що дали змогу підняти і переглянути питання про майбутнє храму. У жовтні 2009 року була створена релігійна громада  римо-католицької церкви.
—————
С 2008 года началась работа по возвращению церкви, с участием местных католиков и сознательных граждан. Собиралась информация и архивные данные из разных источников. Были выявлены новые документы, которые позволили поднять и пересмотреть вопрос о будущем храма. В октябре 2009 года была создана религиозная община римо-католической церкви.

правий портал/правый портал


завалені мусором крипти/заваленные мусором крипты


погляд на хори/взгляд на хоры


А у червні 2014 року церкву офіційно було повернено вірянам. Після довгих розмов і аргументацій, та за підтримки місцевої влади, власник будівлі, Майстренко Олександр, подарував його релігійні громаді. Йому були повернуті кошти, затрачені на ремонт будівлі. Але ще задовго, до оформлення документів, власник дозволив правити в приміщенні храму.  Настоятель парафії, отець Кшиштоф Вільк, приклав багато зусиль, щодо повернення святині парафіянам і опікується ним на сьогодні.
—————
А в июне 2014 года церковь официально было возвращено верующим. После долгих разговоров и аргументации, и при поддержке местных властей, владелец здания, Майстренко Александр подарил его религиозной общине. Ему были возвращены средства, затраченные на ремонт здания. Но еще задолго до оформления документов, владелец позволил править в помещении храма. Настоятель прихода, отец Кшиштоф Вильк, приложил много усилий, по возвращению святини прихожанам и занимается им сегодня.

зараз службу Божу правлять в маленький кімнаті на другому поверсі, пристосовану під це/
сейчас службу Божую правят в маленькой комнате на втором этаже, приспособленной под это.

є даже старенький орган, щоправда електричний, німецький, з педальної клавіатурою/
есть даже старенький орган, правда электрический, немецкий, с педальной клавиатуроюУ жовтні  2012 відбулося урочисте перенесення статуї Діви Марії з каплички, що знаходилась у квартирі колишнього будинку священиків. 12 листопада 2012 року у храмі було перше, після довгого мовчання, таїнство хрещення. 19 травні 2013 році  відбулося освячення хреста на церкві.  Сьогодні вона потребує капітального ремонту та значної реставрації і неодмінно стане духовною і архітектурною прикрасою міста. У планах громади — повернути храму первісний вигляд.
—————
В октябре 2012 года состоялось торжественное перенесение статуи Девы Марии из часовни, которая находилась в квартире бывшего дома священников. 12 ноября 2012 года в храме было первое, после долгого молчания, таинство крещения. 19 мае 2013 года состоялось освящение креста на церкви. Сегодня она нуждается в капитальном ремонте и значительной реставрации и непременно станет духовным и архитектурным украшением города. В планах общины - вернуть храму первоначальный вид.

історичний стенд/исторический стенд


єдіне збережене фото ще діючего храму/единственное сбереженное фото еще действующего храма


Джерела/Источники:
boguslavkostel.net.ua
wikipedia.org
rkc.in.ua
myhungary.net

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Архитектурні Пам'ятки . Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Monobank (5375 4141 0020 4055) - получатель Максим Ритус.

https://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/515642.html
Tags: patrimoine architectural, ukraine, église catholique
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments