Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

Olimpiada historii Polski w 13 miastach Ukrainy

24 listopada 2018 r. o godz. 11.00 odbędzie się I etap III edycji Olimpiady Historii Polski na Wschodzie.

Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej (od 15 do 17 roku życia) zamieszkałej i uczącej się za granicą Polski.

Na I etap Olimpiady Historii Polski zapraszamy do 13 miast Ukrainy: Charkowie, Chmielnickim, Czerniowcach, Iwano-Frankiwsku, Kijowie, Lwowie, Łucku, Odessie, Równym, Winnicy, Żytomierzu, Kropiwnickim i Połtawie oraz we wskazanym miejscu dla młodzieży z Białorusi.

Nagrodą główną dla grupy laureatów III edycji Olimpiady będą indeksy na polskie uniwersytety państwowe. W tej edycji do wyboru będą indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Lubelskiego, Opolskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego. Dodatkowo dla uczestników III etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce.

Udział w Olimpiadzie jest nie tylko rozwijaniem zainteresowań historycznych oraz do pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu historii Polski, ale przede wszystkim okazją do lepszego poznania historii Polski jak również do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości w kraju zamieszkania.

Olimpiada Historii Polski na Wschodzie organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi, w tym z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125 z późniejszymi zmianami). Organizatorami Olimpiady jest Fundacja Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Fundacji: https://wid.org.pl/category/szerzymy-polska-oswiate/olimpiady-historii-polski-na-ukrainie/.

LISTA ORGANIZATORÓW LOKALNYCH I ETAPU III OHP

Olimpiada organizowana jest w ramach projektu Fundacji „Biało czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” współfinansowanego przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

https://kresy24.pl/olimpiada-historii-polski-w-13-miastach-ukrainy/

Tags: politique, pologne, ukraine
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments