Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

Краснопіль. Церква св. Архангела Михаїла

напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Перша письмова згадка про Краснопіль в акті Луцького міського суду датується 7 грудня 1601 роком. Як зазначає Tygodnik Ilustrowany , назва Краснопіль походить від «красна кров», буцімто в цій місцевості проходили дуже криваві бої з татарами і кров лилася рікою. Землі ці перебували у власності литовських князів Гедиміна, потім Любарта. Ймовірно, у XIVст. тут був замок. Місцевість тільки сприяла його побудові. З майже зі всіх боків оточений водою, замок мав підйомний міст. За часів князя Островського місто було досить добре розвинуте економічно.
—————
Первое письменное упоминание о Краснополt в акте Луцкого городского суда датируется 7 декабря 1601 годом. Как отмечает Tygodnik Ilustrowany, название Краснополь происходит от «красная кровь», будто в этой местности проходили очень кровавые бои с татарами и кровь лилась рекой. Земли эти находились в собственности литовских князей Гедимина, затем Любарта. Вероятно, в XIV вв. здесь был замок. Местность очень способствовала его построению. Почти со всех сторон окружен водой и замок имел подъемный мост. Во времена князя Островского город был достаточно хорошо развит экономически.Після розподілу маєтностей Сангушків, Краснопіль опинився у руках родини Ґіжицьких (близько 1717 року). У 1754 році у Краснополі на кошти місцевого власника каштеляна Вишгородського Бартооломея Гіжицького було споруджена церква на місці знищеного храму XVII століття.
—————
После раздела владений Сангушко, Краснополь оказался в руках семьи Ґижицьких (около 1717 года). В 1754 году в Краснополе на средства местного владельца каштеляна Вышгородского Бартооломея Гижицкого была воздвигнута церковь на месте уничтоженного храма XVII века.З будівництвом церкви пов’язана цікава історія. Дружина Гіжицького Францішка довгий час була паралізована. Прикута до ліжка бідна жінка не могла навіть говорити. Одного разу Гіжицькому наснився сон про те, що якщо він побудує церкву та помістить там чудотворний образ, який знаходиться в Краснополі, то його дружина отримає здоровя. Каштеляну сон снився декілька разів. Баротолмей дізнався, що в одного місцевого шляхтича є образ намальований на подобу ченстоховської Пресвятої Діви Марії, який прослався чудами. Гіжицький розпочав будівництво церкви. Не встигли закінчити будівництво як каштелянова дружина стала здоровою.
—————
Со строительством церкви связана история история. Жена Гижицкого Францишка долгое время была парализована. Прикованая к постели бедная женщина не могла даже говорить. Однажды Гижицкому приснился сон о том, что если он построит церковь и поместит там чудотворный образ, который находится в Краснополе, то его жена получит здоровье. Кастеляну сон снился несколько раз. Баротолмей узнал, что у одного местного шляхтича есть образ нарисований в подобие Ченстоховской Пресвятой Девы Марии, который прославился чудесами. Гижицкий начал строительство церкви. Не успели закончить строительство как каштелянова жена стала здоровой.Інша представниця роду Гіжицьких – Катарина мала двох синів Каїтана й Тадеуша. Коли брати потрапили до турецької неволі, Каїтан довірився під опіку Пресвятої Діви Марії пообіцяв що по приїзду додоми відновить церкву. Катерина Гіжицька в стражданні за своїми синами постійно плачучі втратила зір. Брати повернувшись з неволі додому, занесли матір в церкву і поставили перед чудотворним образом. Гіжицька прозріла, а її сини, як і пообіцяли відновили церкву.
—————
Другая представительница рода Гижицкий - Катарина имела двух сыновей Каитана и Тадеуша. Когда братья попали в турецкий плен, Каитан доверился под опеку Пресвятой Девы Марии пообещал, что по приезду додому восстановит церковь. Екатерина Гижицка в страдании за своими сыновьями постоянно плача потеряла зрение. Братья вернувшись из неволи домой, занесли мать в церковь и поставили перед чудотворным образом. Гижицка прозрела, а ее сыновья, как и пообещали восстановили церковь.У 1782 року відбувся розподіл власності синами Бартоломія Ґіжицького. Краснопіль одержав Каєтан, підстолій овруцький, хорунжий житомирський і київський, маршалок Барської конфедерації Волинського воєводства.
—————
В 1782 году состоялся раздел собственности сыновьями Бартоломея Ґижицького. Краснополь получил Каетан, подстолий овруцкий, хорунжий житомирский и киевский, маршал Барской конфедерации Волынского воеводства.

Приблизно у 1880 році у родини Ґіжицьких-Оскерків маєток разом с селом придбав Вацлав Мазаракі, одружений з княгинею Станіславою Четвертинською.
У 1902 році за кошт нових власників Кранополя родини Мазаракі, та родин Гіжицьких та Замойських, поставили нову сучасну муровану церкву (ймовірно, що стара вже стала непридатною). 29 вересня 1906 року храм освятили. Старожитній образ Богоматері знаходився у головному вівтарі. Мав 90 см висотою та 55 ширини. Намальований на полотні приклеєному до дошок. Образ Пресвятої Діви Марії був оздоблений срібними шатами і срібною короною.
—————
Примерно в 1880 году у семьи Ґижицьких-Оскеркив имение вместе с селом приобрел Вацлав Мазараки, женатый на княгине Станиславе Четвертинской.
В 1902 году на средства новых владельцев Кранополя семьи Мазараки, и семей Гижицких и Замойских, построили новую современную каменную церковь (вероятно, что старая уже стала непригодной). 29 сентября 1906 года храм освятили. Стародавний образ Богоматери находился в главном алтаре. Имел 90 см высотой и 55 ширины. Нарисованный на холсте приклеенной к доскам. Образ Пресвятой Девы Марии был украшен серебряными одеждами и серебряной короной.У 1917 році садибу разом багатими колекціями картин, срібла, порцеляни спалили. Від маєтку нічого не лишилося. Канула в Лєту і капличка, збудована коштами Людовика Гіжицького для дружини, пропали надгробки родини Оскерків. Єдиною прикрасою села лишився храм. У 192?-1994 роках святиню тримали закритою (потім там був млин, кузня, тракторна база). Нині храм повільно відновлюється. Краснопіль обслуговують дієцезіальні священики з парафії св. Архангела Михаїла i св. Домініка у Любарі. Зараз службу відправляють в захристії, пристосованому під її проведення.
—————
В 1917 году усадьбу вместе богатыми коллекциями картин, серебра, фарфора сожгли. От имения ничего не осталось. Канула в Лету и часовня, построенная средствами Людовика Гижицкого для жены, пропали надгробия семьи Оскеркив. Единственным украшением села остался храм. В 192? -1994 годах святыню держали закрытой (потом там была мельница, кузница, тракторная база). Сейчас храм медленно восстанавливается. Краснополь обслуживают епархиального священники из прихода св. Архангела Михаила i св. Доминика в Любаре. Сейчас службу отправляют в захристии, приспособленном под её проведение.

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Monobank (5375 4141 0020 4055) одержувач - Максим Рітус.

Джерела/источники:
ukraine.kingdom.kiev.ua
rkc.in.ua

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Архитектурні Пам'ятки . Спадщина".


https://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/513146.html
Tags: kresy wshodnie, patrimoine architectural, pologne, ukraine, église catholique
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments