Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

„U nas, kresowiaków, pamięć o Piłsudskim bardzo żywa”. Prace polskich malarzy z Białorusi w SenacieUroczystego otwarcia wystawy zbiorowej pt. „Marszałkowi w hołdzie”, autorstwa członków, działającego przy Związku Polaków na Białorusi Towarzystwa Plastyków Polskich, dokonała 24 października w gmachu Senatu wicemarszałek Maria Koc.

„Nie ma lepszej formy oddania hołdu marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu niż ta . Ma ona szczególne znaczenie, bo autorami prezentowanych obrazów są z Grodzieńszczyzny” – mówiła wicemarszałek Maria Koc podczas wernisażu wystawy.

Przypominając, że „ to jeden z najwybitniejszych Polaków w naszej historii” wicemarszałek Koc zaznaczyła: „Bez niego Polska nie wybiłaby się na ”.

Będąca częstym gościem wydarzeń patriotyczno-kulturalnych, organizowanych przez , wicemarszałek Senatu dziękowała Polakom na Białorusi, zrzeszonym w Związku Polaków za ich , przywiązanie do Ojczyzny i promowanie polskości.

Największą na Białorusi organizację Polaków reprezentowały na otwarciu wystawy w Senacie wiceprezesi ZPB Renata Dziemiańczuk i Irena . Natomiast zrzeszeni w ZPB malarze, będący autorami prezentowanych na wystawie obrazów, reprezentowała kilkuosobowa delegacja Towarzystwa Plastyków Polskich na czele z prezes Walentyną Brysacz.

„Ta wystawa jest naszym wkładem w świętowanie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości” – mówiła Walentyna Brysacz. „U nas, kresowiaków, pamięć o marszałku Piłsudskim jest bardzo żywa” – dodała. Podkreśliła, że kierowana przez nią organizacja twórcza zrzesza wielu wybitnych artystów-plastyków, którzy chętnie biorą udział w twórczych przedsięwzięciach, mających na celu upamiętnianie w obrazach i rzeźbach ważnych dla Polaków rocznic i wydarzeń.

O tym, że wystawa „Marszałkowi w hołdzie”, poświęcona 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, nie jest pierwszą prezentacją w Senacie RP patriotycznego wymiaru twórczości polskich malarzy z Białorusi wspomniała także wicemarszałek Maria Koc. Przypomniała, że gościł już wystawy tego twórczego środowiska, m.in. wystawę, poświęconą obronie Grodna przed Armią Czerwoną we wrześniu 1939 roku.

Gości wernisażu przywitała wiceprezes organizacji ds. Kultury Renata Dziemiańczuk, która podziękowała Senatowi za udzielane Polakom na Białorusi wsparcie i zapewniła, że dzięki niemu „czujemy stałą więź z Ojczyzną i mieszkającymi w niej Rodakami”.

Po uroczystym otwarciu wystawy wicemarszałek Senatu RP Maria Koc zaprosiła gości z Białorusi do swojego gabinetu, gdzie w mniej formalnej atmosferze żywo interesowała się przedsięwzięciami, organizowanymi przez ZPB oraz potrzebami Polaków na Białorusi.

Wystawa „Marszałkowi w hołdzie”, którą w tych dniach można oglądać w Senacie RP przedstawia 35 obrazów, na których można zobaczyć namalowane przez członków Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB portrety Józefa Piłsudskiego, oraz obrazy inspirowane wydarzeniami, miejscami i ludźmi, związanymi z Marszałkiem.

https://kresy24.pl/u-nas-kresowiakow-pamiec-o-pilsudskim-bardzo-zywa-wystawa-polskich-malarzy-z-bialorusi-w-senacie/

Tags: 2ème guerre mondiale, bélarus, empire du mal, kresy wshodnie, occupation par les russes, politique, pologne
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments