Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

„Gazeta Polska” wzywa do wycofania poparcia Polski dla polskiej partii na LitwieMedia Tomasza Sakiewicza po raz kolejny starają się poderwać poparcie Polski dla rodaków na Wileńszczyźnie. Zastępca redaktora naczelnego „Gazety Polskiej” wezwała do wstrzymania wsparcia dla Akcji Wyborczej Polaków na Litwie.

Zastępca redaktora naczelnego „Gazety Polskiej” Katarzyna Gójska po raz kolejny wezwała władze Polski do odcięcia się od Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin. W opublikowanym przez portal niezależna.pl felietonie, publikującym zwykle felietony ukazujące się także na łamach „Gazety Polskiej Codziennie”, Gójska stwierdza, że działalność AWPL-ZChR „nie jest korzystna dla interesów RP, bezpieczeństwa w regionie i przyszłości polskiej mniejszości w RL [Republiki Litewskiej]”. Uzasadnia to faktem współpracy polskiej partii z organizacją Alians Rosjan. Jej przedstawiciele w niewielkiej liczbie pojawiają się na listach polskiej partii, co przysparza jej wielu głosów i pozwala AWPL-ZChR przekraczać próg wyborczy, który Litwini utrzymują dla partii mniejszościowych na poziomie 5%. Dla porównania, w Polsce komitety mniejszości narodowych nie muszą pokonywać żadnego progu wyborczego.

Gójska chwali ocieplenie relacji miedzy władzami Polski i Litwy, uznając, że stanowisko tej ostatniej ma dla Polski ważne znaczenie na arenie Unii Europejskiej. Krytykuje też politykę Radosława Sikorskiego, który jako minister spraw zagranicznych obniżył rangę relacji z tym państwem, prowadzącym politykę instytucjonalnej dyskryminacji miejscowych Polaków. Gójska oburza się, że Sikorski „wiele serca włożył w to, by współpraca między Rzeczpospolitą a Litwą nie układała się niemal na każdym polu”. „Nasi sąsiedzi nie są w tej sprawie bez winy – ich działania niejednokrotnie nosiły znamiona głupiego uporu i były wyjątkowo krótkowzroczne” – Gójska tylko tyle ma do napisania o dyskryminacyjnym prawodawstwie litewskim i asymilacyjnej polityce władz Litwy. Jednocześnie główny problem widzi nie w samych szkodach, jakie przynoszą one naszym rodakom, ale przede wszystkim w tym, że tworzy to pole dla polityki rosyjskiej – „Kreml żeruje na takich napięciach i znakomicie do ich generowania wykorzystuje swoją mniejszość”.

„Polska dyplomacja stoi przed trudnym zadaniem, bo poprzednie rządy bezkrytycznie umacniały pozycję Waldemara Tomaszewskiego jako rozdającego karty w sprawach polskich na Litwie. To bardzo niedobra sytuacja” – pisze Gójska i apeluje do polskich władz – „Wsparcie z Warszawy nie może być kroplówką, pod którą podłączone jest wyłącznie środowisko tego eurodeputowanego, który od lat udowadnia, że jedyną formą jego aktywności jest budowanie silnego napięcia między Polakami a Litwą”. Publicystka „Gazety Polskiej” próbuje szukać winnych napięć polsko-litewskich nie w dyskryminacyjnym państwie litewskim ale w samej mniejszości polskiej – „Nie jest tak, iż mamy w RL tylko Tomaszewskiego. Polska wspólnota jest bogata w ludzi o szerokich horyzontach, umiejących zachować polskość bez ciągłego naparzania się z litewską większością”. Jak podsumowuje – „Konieczne jest zdywersyfikowanie wsparcia płynącego na Litwę z Polski, ale nie symboliczne (tak jak to jest dziś), lecz realne. I należy wprowadzić czytelną zasadę – zero złotych dla tych polskich organizacji, które są w sojuszu z rosyjskimi siłami”. Jest to czytelna sugestia ucięcia wsparcia politycznego i materialnego dla AWPL-ZChR. Siły która cieszy się poparcie zdecydowanej większości Polaków na Litwie i która walnie przyczyniła się do obrony sieci polskich szkół w tym państwie.

AWPL-ZChR zbiera poparcie zdecydowanej większości Polaków na Litwie, tak było także w ostatnich wyborach parlamentarnych. Mimo to reprezentanci naszych rodaków na Wileńszczyźnie od długiego czasu są obiektem ataków „Gazety Polskiej”. 11 marca 2016 roku redaktor naczelny „Gazety Polskiej” Tomasz Sakiewicz, razem z Gójską, konferowali w Wilnie z litewskimi politykami i przedstawicielami krytycznych wobec AWPL-ZChR mediów, na temat „polepszania relacji polsko-litewskich”. Już w czasie tej konferencji Gójska uznała, że za zły stan tych relacji odpowiada w pierwszym rzędzie nie dyskryminacyjna polityka państwa litewskiego lecz „pewne problemy związane z częścią działaczy polskich na Litwie”, co jak uznała „stanowi wyzwanie” dla jej środowiska. Dopiero w dalszej kolejności zastępca redaktora naczelnego „Gazety Polskiej” wymieniała „pewne działania litewskie”. Także w zeszłym roku Gójska atakowała AWPL-ZChR w felietonie na łamach tej gazety.

https://kresy.pl/wydarzenia/kresy/gazeta-polska-wzywa-do-wycofania-poparcia-polski-dla-polskiej-partii-na-litwie/
Tags: Литва, Политика, Польша
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments