Rudy Ogon (rudy_ogon) wrote,
Rudy Ogon
rudy_ogon

Abp Sławoj Leszek Głódź: trwa przywracanie godności ludzkiej Żołnierzom Wyklętym [+ video]

- Trwa przywracanie godności ludzkiej i należnej chwały Żołnierzom Niezłomnym, żołnierzom, mówimy często, wyklętym, przez system i niepamięć - powiedział na Jasnej Górze do uczestników Pielgrzymki Żołnierzy Wyklętych metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź.

Metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź
Metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź

Podczas mszy w Kaplicy Cudownego Obrazu, będącej głównym punktem pielgrzymki, abp Sławoj Leszek Głódź akcentował, że Żołnierze Wyklęci są "szczególnymi synami polskiego narodu, twórcami tej karty narodowej historii, która po latach niebytu i swoistej atrofii pamięci, powraca na scenę polskiego życia, budzi szacunek i podziw, zwłaszcza młodego i najmłodszego pokolenia - nieskażonego i niezaczadzonego".

"Jesteśmy dziś wolni wśród wolnych i równi wśród równych, a Polska w pełni niepodległa"

- Mieliście zniknąć na zawsze z życia, z wojska, historii - zwrócił się metropolita gdański do zgromadzonych kombatantów. Nawiązując do obchodzonego kilka dni wcześniej Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zaznaczył, że to dzień pamięci o ich drodze, walce, ofierze, także modlitwy w ich intencji. - Cóż, można zapytać, znaczy słowo rehabilitacja, skoro nie można przywrócić ani zdrowia, a tym bardziej życia - tylu? - zapytał.

Nawiązując do ewangelicznej opowieści o rozmowie Jezusa z żydowskim dostojnikiem Nikodemem abp Głódź przypomniał, że Jezus objawił w niej Nikodemowi sens swojej zbliżającej się śmierci, która to prawda - o miłości Boga, który posyła swego Syna na świat, aby ten został zbawiony - jest fundamentem chrześcijańskiej wiary i drogi. Hierarcha podkreślił, że istotą tej drogi są dobre czyny w służbie prawdy.

Wskazał, że Żołnierze Wyklęci także służyli prawdzie: o polskiej tożsamości, historycznej drodze narodu, jego tradycji, jego kulturze, wierze. - Przyszło wam o tej wierności prawdzie dać świadectwo. Zapoczątkować w dramatycznym okresie naszej historii, w jakże tragicznej sytuacji, w jakiej znalazła się Polska w końcowej fazie II wojny światowej - zaznaczył abp Głódź.

Mówił, że Żołnierze Wyklęci podjęli heroiczną walkę, pragnąc zbrojnym czynem zaświadczyć o woli zerwania narzuconego sowieckiego jarzma, odzyskania niepodległości. Towarzyszyła im jednak świadomość, że własnym czynem nie odniosą zwycięstwa - które, choć ostatecznie nastąpiło, to bardzo późno, po dziesiątkach lat. - Jesteśmy dziś wolni wśród wolnych i równi wśród równych, a Polska w pełni niepodległa - dodał metropolita gdański.

Abp Głódź przypomniał też, że żołnierzy podziemia antykomunistycznego od początku określano pogardliwymi określeniami: bandy, reakcyjne podziemie, faszyści. Nawiązał przy tym do słów wypowiedzianych przez Jezusa do Nikodema: "każdy bowiem kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione".

- Ileż tej ciemności, mroku zła, nienawiści, pogardy, napotkaliście na swej drodze, mroku przesłuchań, tortur, więziennej izolacji. Także szczególnego mroku, mroku zacierania śladów. A ileż zasiewano tego mroku niewiedzy u bliskich. Nie wiedzieli i często do dziś nie wiedzą, co się stało z tymi, których kochali, uwięzionymi, przepadłymi - bez wieści. Ileż było i jest tego mroku niewiedzy, a nader często cynicznego fałszu w publikacjach o waszej drodze - mówił abp Głódź.

Prezydent: Żołnierze Wyklęci otaczani są czcią i szacunkiem władz i narodu

List do uczestników pielgrzymki na Jasną Górę wystosował prezydent Andrzej Duda. Zaznaczył w nim, że Żołnierze Wyklęci w imię najwyższych zasad podjęli bój ze złem i zniewoleniem, choć nie mieli szans zwyciężyć. "Potomność jednak im przyznała rację. Współcześnie to oni okazali się zwycięzcami w nierównych zmaganiach toczonych z nieprzyjacielem" - podkreślił.

"Nasz naród odrzucił kłamstwo, szerzone przez dziesięciolecia w propagandzie komunistycznej. Ta głęboka zmiana w świadomości społecznej, której w ostatnich czasach byliśmy uczestnikami i świadkami, stanowi prawdziwy historyczny przełom" - ocenił prezydent.

Za "rzecz niezmiernej wagi" Duda uznał, że w roku świętowania stulecia odrodzenia ojczyzny, można bez wahania mówić, że „teraz - wyzwoliwszy się ponownie spod narzuconej nam władzy i objąwszy we władanie suwerenne państwo - my, Polacy, ostateczne wybiliśmy się na niepodległość".

"Wyklęci przez komunistów żołnierze powstania antykomunistycznego otaczani są dzisiaj czcią i szacunkiem władz państwowych i całego narodu polskiego. Ich patriotyzm, odwaga i niezłomność stanowią wzór, do którego spontanicznie odwołuje się zwłaszcza młode pokolenie - podkreślił prezydent.

"Dlatego bardzo się cieszę, że w całym kraju, a także poza granicami z roku na rok odbywają się coraz liczniejsze uroczystości upamiętniające drugą konspirację" - napisał Duda.

Podziękował też wszystkim przechowującym pamięć o jej bohaterach, pielęgnującym ją i upowszechniającym. Wyraził satysfakcję, że co roku organizowane są coraz liczniejsze uroczystości upamiętniające drugą konspirację, a także przekonanie, że wśród tych wydarzeń i inicjatyw szczególne miejsce zajmuje jasnogórska uroczystość.

Podkreślając znaczenie tego sanktuarium dla Polaków, jako symbolu niezłomnego trwania przy ideałach i wartościach Rzeczypospolitej, prezydent nawiązał do odsłoniętej tego dnia w jasnogórskiej Kaplicy Pamięci Narodu tablicy poświęconej Żołnierzom Wyklętym. "Jesteśmy im to winni, aby w tym miejscu, które było świadkiem tak wielu ważnych momentów w naszej historii, również czyny Niezłomnych zostały zapisane na zawsze" - wskazał.

Podziękował inicjatorom wmurowania tablicy i wszystkim, którzy przyczyniają się do krzewienia ideałów Żołnierzy Wyklętych. "Stoją oni dziś w długim szeregu naszych rodaków zasłużonych dla sprawy wolnej, niepodległej Rzeczypospolitej i jestem przekonany, że jak długo istnieć będzie nasz naród i suwerenne państwo, tak długo czcić będziemy ich czyny bojowe i konspiracyjne, a z ich przykładu czerpać będą następne generacje Polek i Polaków" - wskazał Duda.

Pomysł na upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych na terenie Jasnej Góry w postaci tablicy zrealizowały tygodnik "Niedziela", PGNiG i Instytut Pamięci Narodowej. Napis na tablicy brzmi: "Żołnierzom Niezłomnym, którzy stanęli do walki o wolną Polskę przeciw komunistycznemu zniewoleniu, poległym w walkach, zakatowanym podczas śledztw, zamordowanym w wyniku zbrodni sądowych, długoletnim więźniom i represjonowanym".https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/2058258
Tags: Империя Зла, Интервенция и оккупация, Католическая церковь, Политика, Польша
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments